Home

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 847/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake onderhandelingen over en de uitvoering van overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen ( PB L 157 van 30.4.2004 , gerectificeerd in PB L 195 van 2.6.2004 )

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 847/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake onderhandelingen over en de uitvoering van overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen ( PB L 157 van 30.4.2004 , gerectificeerd in PB L 195 van 2.6.2004 )

20070804

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 847/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake onderhandelingen over en de uitvoering van overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen

(Publicatieblad van de Europese Unie L 157 van 30 april 2004, gerectificeerd in Publicatieblad van de Europese Unie L 195 van 2 juni 2004)

Plaats en datum van ondertekening:

in plaats van:

"Gedaan te Straatsburg, 29 april 2004.",

te lezen:

"Gedaan te Brussel, 29 april 2004.".

--------------------------------------------------