Home

Besluit van de Raad van 24 september 2004 houdende benoeming van een Nederlands lid en van een Nederlands plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's (2005/31/EG)

Besluit van de Raad van 24 september 2004 houdende benoeming van een Nederlands lid en van een Nederlands plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's (2005/31/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 263,

Gezien de voordracht van de Nederlandse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Het Besluit 2002/60/EG van de Raad van 22 januari 2002(1) houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's.

 2. In het Comité van de Regio's is een zetel van lid vrijgekomen door het aftreden van de heer Wim VAN GELDER, en is een zetel van plaatsvervangend lid vrijgekomen door het aftreden van de heer Onno HOES, waarvan de Raad op 6 september 2004 in kennis is gesteld,

BESLUIT:

Enig artikel

In het Comité van de Regio's worden de volgende personen benoemd:

 1. als lid:

  de heer Onno HOES

  Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant,

  ter vervanging van de heer Wim VAN GELDER

 2. als plaatsvervangend lid:

  de heer Wim VAN GELDER

  Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland,

  ter vervanging van de heer Onno HOES,

voor de verdere duur van de ambtstermijn, d.w.z. tot en met 25 januari 2006.

Gedaan te Brussel, 24 september 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

L. J. Brinkhorst