Home

Beschikking van de Commissievan 13 juli 2005waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex)(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2672)(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)(2005/839/EG)

Beschikking van de Commissievan 13 juli 2005waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex)(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2672)(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)(2005/839/EG)