Home

Besluit van de Commissie van 19 mei 2006 tot beëindiging van de antisubsidieprocedure betreffende de invoer van zakken van kunststof uit Maleisië en Thailand (2006/361/EG)

Besluit van de Commissie van 19 mei 2006 tot beëindiging van de antisubsidieprocedure betreffende de invoer van zakken van kunststof uit Maleisië en Thailand (2006/361/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2026/97(1) (hierna „de basisverordening” genoemd), met name op artikel 14,

Na overleg in het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

  BESLUIT:

  Enig artikel

  De antisubsidieprocedure betreffende de invoer van zakken van kunststof bestaande uit ten minste 20 % polyethyleen met een dikte van niet meer dan 100 micrometer uit Maleisië en Thailand wordt hierbij beëindigd.

  Gedaan te Brussel, 19 mei 2006.

  Voor de Commissie

  Peter Mandelson

  Lid van de Commissie