Home

Besluit van de Raad van 8 november 2007 tot benoeming van de gewone en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

Besluit van de Raad van 8 november 2007 tot benoeming van de gewone en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

14.11.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 271/4


BESLUIT VAN DE RAAD

van 8 november 2007

tot benoeming van de gewone en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

(2007/C 271/04)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk(1), en met name op artikel 8,

Gezien de lijsten van kandidaten die door de regeringen der lidstaten bij de Raad zijn ingediend,

Gezien de lijsten van kandidaten die door de voorzitter van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk bij de Raad zijn ingediend, voor wat betreft de voordrachten van de groeperingen van de leden die de werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigen in dit comité,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft bij besluit van 3 juni 2002(2) de gewone en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk benoemd voor het tijdvak van 3 juni 2002 tot en met 2 juni 2005.

(2)

De Raad heeft bij besluit van 15 november 2004(3) de gewone en de plaatsvervangende leden van de nieuwe lidstaten benoemd.

(3)

De raad van bestuur is in functie gebleven in afwachting van de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1112/2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2062/94.

(4)

Ingevolge Verordening (EG) nr. 1112/2005 is de oude raad van bestuur vervangen door een nieuwe raad van bestuur.

(5)

De gewone leden en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur moeten worden benoemd voor een tijdvak van drie jaar,

BESLUIT:

Artikel 1

Tot gewoon lid of plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk worden voor het tijdvak van 8 november 2007 tot en met 7 november 2010 benoemd:

I. VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN

Land

Leden

Plaatsvervangers

België

de heer Willy IMBRECHTS

de heer Christian DENEVE

Bulgarije

de heer Atanas KOLCHAKOV

de heer Petar HADJISTOJKOV

Tsjechië

mevrouw Daniela KUBÍČKOVÁ

mevrouw Martina KAJÁNKOVÁ

Denemarken

mevrouw Charlotte SKJOLDAGER

mevrouw Tove LOFT

Duitsland

de heer Ulrich RIESE

de heer Kai SCHÄFER

Estland

mevrouw Egle KÄÄRATS

Ierland

de heer Daniel KELLY

mevrouw Mary DORGAN

Griekenland

de heer Trifon GINALAS

de heer Konstantinos PETINIS

Spanje

de heer Mario GRAU-RIOS

mevrouw Pilar CASLA-BENITO

Frankrijk

mevrouw Mireille JARRY

de heer Yvan DENION

Italië

mevrouw Lea BATTISTONI

de heer Mario ALVINO

Cyprus

de heer Leandros NICOLAIDES

de heer Marios KOURTELLIS

Letland

de heer Renārs LŪSIS

mevrouw Jolanta KANČA

Litouwen

mevrouw Aldona SABAITIENĖ

mevrouw Aušra STANKIUVIENĖ

Luxemburg

de heer Paul WEBER

de heer Robert HUBERTY

Hongarije

de heer András BÉKÉS

mevrouw Mária GROSZMANN

Malta

de heer Mark GAUCI

de heer Vincent ATTARD

Nederland

de heer R. FERINGA

de heer M.G. DEN HELD

Oostenrijk

mevrouw Gertrud BREINDL

mevrouw Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Polen

mevrouw Danuta KORADECKA

de heer Daniel PODGÓRSKI

Portugal

Roemenië

mevrouw Daniela MARINESCU

de heer Dan Ion OPREA

Slovenië

mevrouw Tatjana PETRIČEK

de heer Jože HAUKO

Slowakije

de heer Miloš JANOUŠEK

mevrouw Elena PALIKOVÁ

Finland

de heer Mikko HURMALAINEN

mevrouw Anna-Liisa SUNDQUIST

Zweden

de heer Bertil REMAEUS

mevrouw Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI

Verenigd Koninkrijk

mevrouw Elizabeth HODKINSON

de heer Malcolm DARVILL

II. VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKNEMERSORGANISATIES

Land

Leden

Plaatsvervangers

België

de heer François PHILIPS

de heer Herman FONCK

Bulgarije

de heer Aleksandar ZAGOROV

de heer Ivan KOKALOV

Tsjechië

de heer Miroslav KOSINA

de heer Jaroslav ZAVADIL

Denemarken

de heer Jan KAHR FREDERIKSEN

mevrouw Lone JACOBSEN

Duitsland

mevrouw Marina SCHRÖDER

de heer Maximilian ANGERMAIER

Estland

de heer Argo SOON

de heer Ülo KRISTJUHAN

Ierland

de heer Sylvester CRONIN

de heer Fergus WHELAN

Griekenland

de heer Ioannis ADAMAKIS

Spanje

de heer Fernando RODRIGO CENCILLO

de heer Dionis OÑA

Frankrijk

de heer Gilles SEITZ

de heer Henri FOREST

Italië

mevrouw Cinzia FRASCHERI

de heer Diego ALHAIQUE

Cyprus

de heer Nicos ANDREOU

mevrouw Maria THEOCHARIDOU

Letland

de heer Ziedonis ANTAPSONS

de heer Mārtiņš PUŽULS

Litouwen

Luxemburg

de heer Claude FORGET

de heer Marcel GOEREND

Hongarije

de heer Károly GYÖRGY

de heer Pál GERGELY

Malta

de heer Anthony CASARU

de heer Salv SAMMUT

Nederland

de heer Willem VAN VEELEN

de heer Arie WOLTMEIJER

Oostenrijk

mevrouw Julia LISCHKA

mevrouw Karin ZIMMERMANN

Polen

mevrouw Anita NOWAKOWSKA

mevrouw Iwona PAWLACZYK

Portugal

de heer Armando DA COSTA FARIAS

Roemenië

de heer Adrian COJOCARU

mevrouw Maria GHIMPĂU

Slovenië

mevrouw Lučka BÖHM

mevrouw Spomenka GERŽELJ

Slowakije

de heer Bohuslav BENDÍK

de heer Jaroslav BOBELA

Finland

mevrouw Raili PERIMÄKI

de heer Erkki AUVINEN

Zweden

de heer Sven BERGSTRÖM

de heer Börje SJÖHOLM

Verenigd Koninkrijk

de heer Hugh ROBERTSON

mevrouw Liz SNAPE

III. VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKGEVERSORGANISATIES

Land

Leden

Plaatsvervangers

België

de heer André PELEGRIN

de heer Kris DE MEESTER

Bulgarije

Tsjechië

de heer Karel PETRŽELKA

de heer Miroslav BURIŠIN

Denemarken

de heer Thomas PHILBERT NIELSEN

mevrouw Anne-Marie RØGE KRAG

Duitsland

de heer Thomas HOLTMANN

de heer Herbert BENDER

Estland

mevrouw Heddi LUTTERUS

de heer Ilmar LINK

Ierland

de heer Tony BRISCOE

de heer Kevin ENRIGHT

Griekenland

de heer Pavlos KIRIAKONGONAS

mevrouw Natascha AVLONITOU

Spanje

mevrouw Pilar IGLESIAS VALCARCE

de heer Pere TEIXIDÓ CAMPÁS

Frankrijk

Mevrouw Nathalie BUET

de heer Patrick LÉVY

Italië

Cyprus

de heer Lefteris KARYDIS

mevrouw Christina VASILA

Letland

mevrouw Liene VANCĀNE

Litouwen

Luxemburg

de heer François ENGELS

Hongarije

de heer Géza BOMBERA

de heer Antal SZABADKAI

Malta

de heer Joe DELIA

Nederland

de heer Bob KONING

de heer Mario VAN MIERLO

Oostenrijk

mevrouw Christa SCHWENG

de heer Heinrich BRAUNER

Polen

de heer Jacek MECINA

Portugal

de heer Marcelino PENA COSTA

de heer José COSTA TAVARES

Roemenië

de heer Ovidiu NICOLESCU

de heer Adrian IZVORANU

Slovenië

de heer Igor ANTAUER

Slowakije

de heer Boris MICHALÍK

Finland

de heer Jyrki HOLLMÉN

de heer Rauno TOIVONEN

Zweden

mevrouw Bodil MELLBLOM

Verenigd Koninkrijk

mevrouw Janet ASHERSON

de heer Keith SEXTON

Artikel 2

De Raad zal de nog niet aangewezen leden later benoemen.

Artikel 3

Dit besluit wordt ter informatie bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 november 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

R. PEREIRA