Home

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 138/2007 van de Commissie van 14 februari 2007 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in januari 2007 zijn ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 1431/94 ( PB L 43 van 15.2.2007 )

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 138/2007 van de Commissie van 14 februari 2007 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in januari 2007 zijn ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 1431/94 ( PB L 43 van 15.2.2007 )

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 138/2007 van de Commissie van 14 februari 2007 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in januari 2007 zijn ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 1431/94

(Publicatieblad van de Europese Unie L 43 van 15 februari 2007)

Op bladzijde 4, in de bijlage, kolom "Volgnummer" van de tabel, laatste regel:

in plaats van:

"09.4421"

te lezen:

"09.4422".

--------------------------------------------------