Home

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 175/2007 van de Commissie van 22 februari 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in ongewijzigde staat ( PB L 55 van 23.2.2007 )

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 175/2007 van de Commissie van 22 februari 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in ongewijzigde staat ( PB L 55 van 23.2.2007 )

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 175/2007 van de Commissie van 22 februari 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in ongewijzigde staat

(Publicatieblad van de Europese Unie L 55 van 23 februari 2007)

Bladzijde 12, de bijlage komt als volgt te luiden:

"BIJLAGE

Met ingang van 23 februari 2007 geldende restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in onveranderde vorm [1]

NB: De bestemmingen zijn als volgt vastgesteld:

S00 : alle bestemmingen, met uitzondering van Albanië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Montenegro, Kosovo en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, de Heilige Stoel (Vaticaanstad), Liechtenstein, de gemeenten Livigno en Campione in Italië, Helgoland, Groenland, de Faeröer en de zones van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent.

GN-code | Bestemming | Meeteenheid | Restitutiebedrag |

1702 40 10 9100 | S00 | EUR/100 kg droge stof | 18,13 |

1702 60 10 9000 | S00 | EUR/100 kg droge stof | 18,13 |

1702 60 95 9000 | S00 | EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct | 0,1813 |

1702 90 30 9000 | S00 | EUR/100 kg droge stof | 18,13 |

1702 90 60 9000 | S00 | EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct | 0,1813 |

1702 90 71 9000 | S00 | EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct | 0,1813 |

1702 90 99 9900 | S00 | EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct | 0,1813 [2] |

2106 90 30 9000 | S00 | EUR/100 kg droge stof | 18,13 |

2106 90 59 9000 | S00 | EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct | 0,1813 |

[1] De in deze bijlage vastgestelde restituties zijn niet van toepassing met ingang van 1 februari 2005 overeenkomstig Besluit 2005/45/EG van de Raad van 22 december 2004 betreffende het sluiten en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972, wat de bepalingen betreffende verwerkte landbouwproducten betreft (PB L 23 van 26.1.2005, blz. 17).

[2] Het basisbedrag is niet van toepassing op het in de bijlage, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 3513/92 van de Commissie (PB L 355 van 5.12.1992, blz. 12) bedoelde product.".

--------------------------------------------------