Home

Rectificatie van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG ( PB L 9 van 14.1.2009 )

Rectificatie van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG ( PB L 9 van 14.1.2009 )

Rectificatie van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG

(Publicatieblad van de Europese Unie L 9 van 14 januari 2009)

Bladzijde 18, artikel 8, lid 1, onder a), i):

in plaats van:

"de erkende entrepothouder, .",

te lezen:

"de erkend entrepothouder, .".

Bladzijde 18, artikel 8, lid 1, onder a), i):

in plaats van:

". worden onttrokken of, in geval van onregelmatige onttrekking aan het belastingentrepot, ."

te lezen:

". worden onttrokken en, in geval van onregelmatige onttrekking aan het belastingentrepot, .".

Bladzijde 18, artikel 8, lid 1, onder b):

in plaats van:

". de accijnsgoederen voorhanden heeft of enig ander persoon die bij het voorhanden hebben ervan betrokken is;",

te lezen:

". de accijnsgoederen voorhanden heeft en enig ander persoon die bij het voorhanden hebben ervan betrokken is;".

Bladzijde 18, artikel 8, lid 1, onder c):

in plaats van:

". de persoon die de accijnsgoederen produceert of, in geval van onregelmatige productie, .",

te lezen:

". de persoon die de accijnsgoederen produceert en, in geval van onregelmatige productie, .".

Bladzijde 18, artikel 8, lid 1, onder d):

in plaats van:

". voor wiens rekening de goederen bij invoer worden aangegeven of, in geval van onregelmatige invoer, .",

te lezen:

". voor wiens rekening de goederen bij invoer worden aangegeven en, in geval van onregelmatige invoer, .".

--------------------------------------------------