Home

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft ( PB L 250 van 18.9.2008 )

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft ( PB L 250 van 18.9.2008 )

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

(Publicatieblad van de Europese Unie L 250 van 18 september 2008)

Bladzijde 52, bijlage VIII, deel B, voetnoot 2:

in plaats van:

"De beperking betreft alleen dierlijke producten.",

te lezen:

"De beperking betreft alleen plantaardige producten.".

--------------------------------------------------