Home

Besluit EUJUST LEX/1/2009 van het Politiek en Veiligheidscomité van 3 juli 2009 tot benoeming van het hoofd van de geïntegreerde rechtsstaatmissie van de Europese Unie voor Irak, EUJUST LEX (2009/596/GBVB)

Besluit EUJUST LEX/1/2009 van het Politiek en Veiligheidscomité van 3 juli 2009 tot benoeming van het hoofd van de geïntegreerde rechtsstaatmissie van de Europese Unie voor Irak, EUJUST LEX (2009/596/GBVB)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 25, derde alinea,

Gelet op Gemeenschappelijk Optreden 2009/475/GBVB van de Raad van 11 juni 2009 betreffende de geïntegreerde rechtsstaatmissie van de Europese Unie voor Irak, EUJUST LEX(1), en met name op artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 11 juni 2009 heeft de Raad Gemeenschappelijk Optreden 2009/475/GBVB inzake de geïntegreerde rechtsstaatmissie van de Europese Unie voor Irak, EUJUST LEX, aangenomen. Dat gemeenschappelijk optreden verstrijkt op 30 juni 2010.

  2. Artikel 9, lid 2, van Gemeenschappelijk Optreden 2009/475/GBVB machtigt het Politiek en Veiligheidscomité tot het nemen van besluiten betreffende de benoeming van het hoofd van de missie.

  3. De heer Stephen WHITE wordt benoemd tot hoofd van de missie van EUJUST LEX tot en met 31 december 2009,

BESLUIT:

Artikel 1

De heer Stephen WHITE wordt benoemd tot hoofd van de geïntegreerde rechtsstaatmissie van de Europese Unie voor Irak, EUJUST LEX, met ingang van 1 juli 2009.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het wordt aangenomen.

Het is van toepassing met ingang van 31 december 2009.

Gedaan te Brussel, 3 juli 2009.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

O. Skoog