Home

Rectificatie van Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) ( PB L 95 van 15.4.2010 )

Rectificatie van Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) ( PB L 95 van 15.4.2010 )

Rectificatie van Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten)

(Publicatieblad van de Europese Unie L 95 van 15 april 2010)

Bladzijde 17, artikel 14, lid 3:

in plaats van:

". de door deze organisaties na 18 december 2007 verworven exclusieve rechten niet op zodanige wijze uitoefenen .",

te lezen:

". de door deze organisaties na 30 juli 1997 verworven exclusieve rechten niet op zodanige wijze uitoefenen .".

--------------------------------------------------