Home

Rectificatie van Verordening (EU, Euratom) nr. 1080/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen ( PB L 311 van 26.11.2010 )

Rectificatie van Verordening (EU, Euratom) nr. 1080/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen ( PB L 311 van 26.11.2010 )

Rectificatie van Verordening (EU, Euratom) nr. 1080/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen

(Publicatieblad van de Europese Unie L 311 van 26 november 2010)

Bladzijde 4, artikel 1, punt 2:

in plaats van:

"2. Behalve in artikel 66 bis, lid 1, worden de woorden "Europese Gemeenschappen" vervangen door de woorden "Europese Unie".

Behalve in de verwijzingen naar de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie in de artikelen 68 en 83 worden de woorden "Gemeenschap" en "Gemeenschappen" vervangen door het woord "Unie" en worden de eventuele noodzakelijke grammaticale veranderingen aangebracht.

De woorden "de drie Europese Gemeenschappen" en "een der drie Europese Gemeenschappen" worden vervangen door de woorden "de Europese Unie"."

te lezen:

"2. Behalve in artikel 66 bis, lid 1, worden de woorden "Europese Gemeenschappen" vervangen door de woorden "Europese Unie" en het woord "communautaire" door het woord "uniale".

Behalve in de verwijzingen naar de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie in artikel 63, derde alinea, en de artikelen 68 en 83 worden de woorden "Gemeenschap" en "Gemeenschappen" vervangen door het woord "Unie" en worden de eventuele noodzakelijke grammaticale veranderingen aangebracht.

De woorden "de drie Europese Gemeenschappen" en "een der drie Europese Gemeenschappen" worden vervangen door de woorden "de Europese Unie".".

Bladzijde 6, artikel 2, punt 2:

in plaats van:

"2. Behalve in artikel 28 bis, lid 8, worden de woorden "Europese Gemeenschappen" vervangen door de woorden "Europese Unie" en de woorden "Gemeenschap" en "Gemeenschappen" door het woord "Unie" en de eventuele noodzakelijke grammaticale veranderingen worden aangebracht."

te lezen:

"2. Behalve in artikel 28 bis, lid 8, worden de woorden "Europese Gemeenschappen" vervangen door de woorden "Europese Unie", de woorden "Gemeenschap" en "Gemeenschappen" door het woord "Unie" en het woord "communautaire" door het woord "uniale", en worden de eventuele noodzakelijke grammaticale veranderingen aangebracht.

In artikel 90 worden de woorden "Gemeenschapsinstellingen en -organen" vervangen door de woorden "instellingen en organen van de Unie".".

Bladzijde 6, artikel 2, punt 5:

in plaats van:

"a) in punt c) worden de woorden "de Verdragen tot oprichting der Gemeenschappen of in het Verdrag tot oprichting van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, of bij een gekozen Voorzitter van een Instelling of van een orgaan der Gemeenschappen" vervangen door de woorden "het Verdrag betreffende de Europese Unie of het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, of bij een gekozen voorzitter van een instelling of van een orgaan van de Unie"."

te lezen:

"a) in punt c) worden de woorden "de Verdragen tot oprichting van de Gemeenschappen of het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben opgedragen ambt bekleedt of bij een verkozen voorzitter van een instelling of orgaan der Gemeenschappen of het Comité van de Regio's of een groep van het Europees Economisch en Sociaal Comité van het Europees Parlement" vervangen door de woorden "het Verdrag betreffende de Europese Unie of het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie opgedragen ambt bekleedt, of bij een verkozen voorzitter van een instelling of orgaan van de Unie, of bij een politieke fractie van het Europees Parlement of het Comité van de Regio's, of bij een groep van het Europees Economisch en Sociaal Comité".".

--------------------------------------------------