Home

Besluit van de Commissie van 24 maart 2011 betreffende de toewijzing van de hoeveelheden gereguleerde stoffen waarvan het gebruik in de Unie in 2011 voor analytische en laboratoriumtoepassingen is toegestaan krachtens Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 1819) (Slechts de teksten in de Duitse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Spaanse en de Zweedse taal zijn authentiek) (2011/184/EU)

Besluit van de Commissie van 24 maart 2011 betreffende de toewijzing van de hoeveelheden gereguleerde stoffen waarvan het gebruik in de Unie in 2011 voor analytische en laboratoriumtoepassingen is toegestaan krachtens Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 1819) (Slechts de teksten in de Duitse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Spaanse en de Zweedse taal zijn authentiek) (2011/184/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen(1), en met name op artikel 10, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Unie heeft de productie en het verbruik van gereguleerde stoffen voor de meeste toepassingen reeds geleidelijk beëindigd. De Commissie dient te bepalen welke hoeveelheden andere gereguleerde stoffen dan chloorfluorkoolwaterstoffen mogen worden gebruikt voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen en welke bedrijven ze mogen gebruiken.

 2. De Commissie heeft een kennisgeving gepubliceerd, de Kennisgeving aan ondernemingen die voornemens zijn in 2011 gereguleerde stoffen die de ozonlaag afbreken, in te voeren in of uit te voeren uit de Europese Unie en aan ondernemingen die voornemens zijn voor 2011 een quotum voor dergelijke stoffen aan te vragen met de bedoeling deze stoffen voor analytische en laboratoriumtoepassingen te gebruiken(2), en zij heeft verklaringen ontvangen met betrekking tot voorgenomen analytische en laboratoriumtoepassingen van gereguleerde stoffen in 2011.

 3. De vaststelling van de toegewezen quota moet ervoor zorgen dat de in artikel 10, lid 6, vastgestelde kwantitatieve beperkingen worden nageleefd. Aangezien die kwantitatieve beperkingen ook hoeveelheden chloorfluorkoolwaterstoffen omvatten waarvoor een vergunning is afgegeven voor analytische en laboratoriumtoepassingen, moeten de productie en de invoer van chloorfluorkoolwaterstoffen ook onder dit besluit vallen.

 4. Het verschil tussen de hoeveelheden die zijn toegewezen aan ondernemingen die in de jaren 2007 tot en met 2009 met een vergunning hebben geproduceerd of ingevoerd en de maximumhoeveelheid van 110 ODP ton moet worden toegewezen aan ondernemingen waaraan in de referentieperiode 2007 tot en met 2009 geen productie- of invoervergunningen zijn afgegeven. Het toewijzingsregeling moet ervoor zorgen dat alle ondernemingen die een nieuw quotum aanvragen een behoorlijk deel van de toe te wijzen hoeveelheden ontvangen.

 5. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 25, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1005/2009 ingestelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De quota voor de invoer en de productie van gereguleerde stoffen voor analytische en laboratoriumtoepassingen in 2011 worden toegewezen aan de in bijlage I opgenomen ondernemingen.

De aan deze ondernemingen toegewezen maximumhoeveelheden die in 2011 voor analytische en laboratoriumtoepassingen mogen worden geproduceerd of ingevoerd, zijn opgenomen in bijlage II.

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de volgende ondernemingen:

 • ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co.

  Im Schlehert 10

  76187 Karlsruhe

  DUITSLAND

 • Acros Organics bvba Janssen

  Pharmaceuticalaan 3a

  2440 Geel

  BELGIË

 • Airbus Operations SAS.

  Route de Bayonne 316

  31300 Toulouse

  FRANKRIJK

 • Arkema France SA

  420, rue d’Estienne D’Orves

  92705 Co.lombes Cedex

  FRANKRIJK

 • Bayer CropScience AG (DEU)

  Gebäude A729

  41538 Dormagen

  DUITSLAND

 • Eras Labo (FRA)

  222 D1090

  38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

  FRANKRIJK

 • Harp International Ltd

  Gellihirion Industrial Estate

  Rhondda, Cynon Taff

  Pontypridd CF37 5SX

  VERENIGD KONINKRIJK

 • Honeywell Fluorine Products Europe BV

  Laarderhoogtweg 18

  1101 EA Amsterdam

  NEDERLAND

 • Honeywell Specialty Chemicals GmbH

  Wunstorfer Strasse 40

  Postfach 100262

  30918 Seelze

  DUITSLAND

 • LGC Standards GmbH

  Mercatorstr. 51

  46485 Wesel

  DUITSLAND

 • Mallinckrod Baker BV

  Teugseweg 20

  7418 AM Deventer

  NEDERLAND

 • Mebrom NV

  Assenedestraat 4

  9940 Rieme Ertvelde

  BELGIË

 • Merck KGaA

  Frankfurter Strasse 250

  64271 Darmstadt

  DUITSLAND

 • Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor)

  PO Box 13

  The Heath, Runcorn Cheshire WA7 4QX

  VERENIGD KONINKRIJK

 • Ministerie van Defensie Defensie

  Bedrijfsstoffen Bedrijf (DBB)

  Postbus 10 000

  1780 CA Den Helder

  NEDERLAND

 • Panreac Quimica SA

  Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/Garraf 2

  08211 Castellar del Vallès-Barcelona

  SPANJE

 • Sicor Spa

  Via Terazzano 77

  20017 Rho

  ITALIË

 • Sigma Aldrich Chimie SARL

  80, rue de Luzais

  L’isle d’abeau Chesnes

  38297 St Quentin Fallavier

  FRANKRIJK

 • Sigma Aldrich Company Ltd

  The Old Brickyard, New Road

  Gillingham SP8 4XT

  VERENIGD KONINKRIJK

 • Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH

  Wunstorfer Strasse 40

  Postfach 100262

  30918 Seelze

  DUITSLAND

 • Sigma Aldrich Logistik GmbH

  Riedstrasse 2

  89555 Steinheim

  DUITSLAND

 • Solvay Fluor GmbH

  Hannover Hans-Boeckler-Allee 20

  30173 Hannover

  DUITSLAND

 • Stockholm University

  Department of Applied Environmental Science (ITM)

  10691 Stockholm

  ZWEDEN

 • Tazzetti Fluids Srl

  Corso Europa n. 600/a

  Volpiano (TO)

  ITALIË

 • VWR International SAS.

  201 rue Carnot allocation mechanism

  94126 Fontenay-sous-bois

  FRANKRIJK

Gedaan te Brussel, 24 maart 2011.

Voor de Commissie

Connie Hedegaard

Lid van de Commissie

BIJLAGE I

BIJLAGE II