Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2011 van de Commissie van 18 mei 2011 tot 148e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa‘ida-netwerk en de Taliban

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2011 van de Commissie van 18 mei 2011 tot 148e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa‘ida-netwerk en de Taliban

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa‘ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan(1), en met name artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

 2. Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 10 mei 2011 besloten een natuurlijke persoon toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren en heeft op 20 april en 4 mei 2011 vier vermeldingen op de lijst gewijzigd.

 3. Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 dient daarom dienovereenkomstig te worden bijgewerkt.

 4. Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 mei 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Hoofd van de Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

 1. De volgende vermelding wordt toegevoegd aan de lijst „Natuurlijke personen”:

  „Badruddin Haqqani (ook bekend als Atiqullah). Adres: Miram Shah, Pakistan. Geboortedatum: omstreeks 1975-1979. Overige informatie: a) operationeel bevelhebber van het Haqqani-netwerk en lid van de Taliban-raad in Miram Shah, b) heeft meegewerkt aan de leiding van aanvallen tegen doelwitten in Zuidoost-Afghanistan, c) zoon van Jalaluddin Haqqani, broer van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani en Nasiruddin Haqqani, neef van Khalil Ahmed Haqqani. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.5.2011”.

 2. De vermelding „Benevolence International Foundation (ook bekend als a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Meždunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Adres: adressen en kantoren, voor zover bekend: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Verenigde Staten van Amerika, b) PO Box 548, Worth, Illinois, 60482, Verenigde Staten van Amerika, c) (voormalig adres) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Verenigde Staten van Amerika, d) (voormalig adres) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Verenigde Staten van Amerika, e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbeidzjan, f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbeidzjan, g) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada, h) PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada, i) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada, j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Volksrepubliek China 730000, k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Kroatië, l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Nederland, m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan, n) PO Box 1055, Peshawar, Pakistan, o) Azovskaja 6, km. 3, off. 401, Moskou, Russische Federatie 113149, p) Ulica Oktjabr'skaja, dom 89, Moskou, Russische Federatie 127521, q) PO Box 1937, Khartoem, Soedan, r) PO Box 7600, Jeddah 21472, Koninkrijk Saoedi-Arabië, s) PO Box 10845, Riyadh 11442, Koninkrijk Saoedi-Arabië, t) Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, u) Zenica, Bosnië en Herzegovina, v) Grozny, Tsjetsjenië, Russische Federatie, w) Machatsjkala, Dagestan, Russische Federatie, x) Duisi, Georgië, y) Tbilisi, Georgië, z) Nazran, Ingoesjetië, Russische Federatie, aa) Doesjanbe, Tadzjikistan, bb) Verenigd Koninkrijk, cc) Afghanistan, dd) Bangladesh, ee) Gazastrook, Bezet Palestijns gebied, ff) Bosnië en Herzegovina, gg) Jemen. Overige informatie: a) Employer Identification Number: 36-3823186 (Verenigde Staten van Amerika), b) naam van de stichting in Nederland: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).” op de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

  „Benevolence International Foundation (ook bekend als a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Meždunarodnyj Blagotvoritel′nyj Fond). Adres: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois 60453, Verenigde Staten van Amerika; b) PO Box 548, Worth, Illinois 60482, Verenigde Staten van Amerika; c) (voormalig adres) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois 60465, Verenigde Staten van Amerika; d) (voormalig adres) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey 07102, Verenigde Staten van Amerika; e) PO Box 1937, Khartoem, Sudan, f) Bangladesh, g) Gazastrook, h) Jemen. Overige informatie: a) Employer Identification Number: 36-3823186 (Verenigde Staten van Amerika), b) naam van de stichting in Nederland: Stichting Benevolence International Nederland (BIN)”.

 3. De vermelding „Bosanska Idealna Futura (ook bekend als a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future. Adres: a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosnië en Herzegovina; b) Sehidska Street, Breza, Bosnië en Herzegovina; c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnië en Herzegovina; d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosnië en Herzegovina; e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: a) Bosanska Idealna Futura was officieel geregistreerd in Bosnië en Herzegovina als een associatie en humanitaire organisatie onder registratienummer 59; b) dit was de wettige opvolger van de locatie in Bosnië en Herzegovina van Benevolence International Foundation handelend onder de naam BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) Bosanska Idealna Futura bestond niet meer in december 2008. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.11.2002.” op de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

  „Bosanska Idealna Futura (ook bekend als a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future). Overige informatie: a) Bosanska Idealna Futura was officieel in Bosnië en Herzegovina geregistreerd als associatie en humanitaire organisatie onder registratienummer 59; b) Bosanska Idealna Futura was de rechtsopvolger van de vestiging in Bosnië en Herzegovina van Benevolence International Foundation, handelend onder de naam BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) Bosanska Idealna Futura bestond niet meer in december 2008. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.11.2002.”.

 4. De vermelding „Global Relief Foundation (GRF) (ook bekend als a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial „World Relief”). Adres: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrijk; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België; e) Batavierenstraat 69, 1040 Etterbeek (Brussel), België; f) Postbus 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussel), België; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; i) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albanië; j) House 267 Street No 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Overige informatie: a) overige locaties in het buitenland: Afghanistan, Azerbeidzjan, Bangladesh, China, Eritrea, Ethiopië, Georgië, India, Irak, Jordanië, Libanon, Sierra Leone, Somalië, Syrië en de Westelijke Jordaanoever en Gaza; b) U.S. Federal Employer Identification: 36-3804626; c) btw-nummer: BE 454419759; d) de adressen in België zijn sinds 1998 die van Fondation Secours Mondial — Belgique asbl, Fondation Secours Mondial vzw en Stichting Wereldhulp — België vzw. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.10.2002.” op de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

  „Global Relief Foundation (GRF) (ook bekend als a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial „World Relief”). Adres: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrijk; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België; e) Batavierenstraat 69, 1040 Etterbeek (Brussel), België; f) Postbus 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussel), België; g) Rr. Skënderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova/Đakovica, Kosovo; h) Ylli Morina Road, Gjakova/Đakovica, Kosovo; i) Rruga e Kavajës, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanië; Overige informatie: a) overige locaties in het buitenland: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopië, Georgië, India, Irak, Westelijke Jordaanoever en Gaza, Somalië en Syrië; b) US Federal Employer Identification: 36-3804626; c) btw-nummer: BE 454419759; d) de adressen in België zijn sinds 1998 die van Fondation Secours Mondial — Belgique asbl, Fondation Secours Mondial vzw en Stichting Wereldhulp — België vzw. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.10.2002.”.

 5. De vermelding „Usama Muhammed Awad Bin Laden (ook bekend als a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden; b) Ben Laden Osama; c) Ben Laden Ossama; d) Ben Laden Usama; e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh; f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad; g) Shaykh Usama Bin Ladin; h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin; i) Usama bin Laden; j) Usama bin Ladin; k) Osama bin Ladin; (l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; (m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; n) Abu Abdallah Abd Al-Hakim; o) Al Qaqa). Titel: a) Shaykh, b) Hajj. Geboortedatum: a) 30.7.1957, b) 28.7.1957, c) 10.3.1957, d) 1.1.1957, e) 1956, f) 1957. Geboorteplaats: a) Jeddah, Saudi-Arabië, (b) Jemen. Nationaliteit: Saudische nationaliteit ingetrokken, Afghaanse staatsburgerschap verleend door het Taliban-regime. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

  „Usama Muhammed Awad Bin Laden (ook bekend als a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden; b) Ben Laden Osama; c) Ben Laden Ossama; d) Ben Laden Usama; e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh; f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad; g) Shaykh Usama Bin Ladin; h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin; i) Usama bin Laden; j) Usama bin Ladin; k) Osama bin Ladin; l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; n) Abu Abdallah Abd Al-Hakim; o) Al Qaqa). Titel: a) Shaykh, b) Hajj. Geboortedatum: a) 30.7.1957, b) 28.7.1957, c) 10.3.1957, d) 1.1.1957, e) 1956, f) 1957. Geboorteplaats: a) Jeddah, Saudi-Arabië, b) Jemen. Nationaliteit: Saudisch staatsburgerschap ingetrokken, Afghaanse nationaliteit verleend door het Taliban-regime. Overige informatie: zijn overlijden in Pakistan in mei 2011 is bevestigd. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.”.