Home

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2012 van de Raad van 25 juni 2012 tot uitvoering van artikel 11, lid 1, van Verordening (EU) nr. 753/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan ( PB L 165 van 26.6.2012 )

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2012 van de Raad van 25 juni 2012 tot uitvoering van artikel 11, lid 1, van Verordening (EU) nr. 753/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan ( PB L 165 van 26.6.2012 )

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2012 van de Raad van 25 juni 2012 tot uitvoering van artikel 11, lid 1, van Verordening (EU) nr. 753/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan

(Publicatieblad van de Europese Unie L 165 van 26 juni 2012)

Bladzijde 15, overweging 2:

in plaats van:

"(2) Op 18 mei 2012 heeft het comité ingesteld krachtens punt 30 van Resolutie 1988 (2011) ...",

te lezen:

"(2) Op 18 mei 2012 en op 1 juni 2012 heeft het comité ingesteld krachtens punt 30 van Resolutie 1988 (2011) .".

--------------------------------------------------