Home

Besluit van de Raad van 8 juli 2014 houdende benoeming van twee Deense leden en zes Deense plaatsvervangers van het Comité van de Regio's (2014/445/EU)

Besluit van de Raad van 8 juli 2014 houdende benoeming van twee Deense leden en zes Deense plaatsvervangers van het Comité van de Regio's (2014/445/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 305,

Gezien de voordracht van de Deense regering,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Op 22 december 2009 en 18 januari 2010 heeft de Raad Besluit 2009/1014/EU(1) en Besluit 2010/29/EU(2) houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2010 tot en met 25 januari 2015 vastgesteld. Op 27 september 2010 heeft de Raad bij Besluit 2010/590/EU(3) mevrouw Kirstine Helene BILLE benoemd tot lid en de heren Steen Ole DAHLSTRØM en Carsten KISSMEYER-NIELSEN benoemd tot plaatsvervanger voor de periode tot en met 25 januari 2015. Op 11 februari 2014 heeft de Raad bij Besluit 2014/79/EU(4) de heer Simon Mønsted STRANGE benoemd tot lid en de heer Anker BOYE, mevrouw Jane FINDAHL, de heer Lars KRARUP en de heer Michael ZIEGLER benoemd tot plaatsvervanger voor de periode tot en met 25 januari 2015.

 2. In het Comité van de Regio's zijn twee zetels van lid vrijgekomen door het verstrijken van de ambtstermijnen van mevrouw Kirstine BILLE en de heer Simon Mønsted STRANGE.

 3. Er zijn zes zetels van plaatsvervanger vrijgekomen door het verstrijken van de ambtstermijnen van de heer Anker BOYE, de heer Steen Ole DAHLSTRØM, mevrouw Jane FINDAHL, de heer Carsten KISSMEYER-NIELSEN, de heer Lars KRARUP en de heer Michael ZIEGLER,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In het Comité van de Regio's worden de volgende personen benoemd voor de verdere duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2015:

 1. als lid:

  • de heer Jens Bo IVE, Mayor of Rudersdal Municipality

  • de heer Thomas Strecker Lerbak ADELSKOV, Mayor of Odsherred City Council

  en

 2. als plaatsvervanger:

  • mevrouw Kirstine BILLE, Deputy Mayor of Syddjurs Municipality

  • de heer Henrik BRADE JOHANSEN, Member of Lyngby-Taarbaek City Council

  • mevrouw Lotte CEDERSKJOLD ENGSIG-KARUP, Member of Aarhus City Council and Member of the Aarhus Municipal Authority

  • de heer Per NØRHAVE, Member of Ringsted City Council

  • de heer Marc PERERA CHRISTENSEN, Deputy Mayor of Aarhus City Council, Member of Aarhus Municipal Corporation and Member of Aarhus City Council

  • de heer John SCHMIDT ANDERSEN, Mayor of Frederikssund Municipality.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

P. C. Padoan