Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/322 van de Commissie van 22 februari 2017 betreffende vrijstellingen van het uitgebreide antidumpingrecht op bepaalde delen van rijwielen, van oorsprong uit de Volksrepubliek China overeenkomstig Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 1129)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/322 van de Commissie van 22 februari 2017 betreffende vrijstellingen van het uitgebreide antidumpingrecht op bepaalde delen van rijwielen, van oorsprong uit de Volksrepubliek China overeenkomstig Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 1129)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie(1) („de basisverordening”), en met name artikel 13, lid 4,

Gezien Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad van 10 januari 1997 tot uitbreiding van het definitieve antidumpingrecht, ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 voor rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China op de invoer van bepaalde onderdelen van rijwielen uit de Volksrepubliek China en tot heffing van het uitgebreide recht op dergelijke uit hoofde van Verordening (EG) nr. 703/96 geregistreerde invoer(2), en met name artikel 3,

Gezien Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie van 20 januari 1997 tot goedkeuring van de vrijstelling van de invoer van bepaalde delen van rijwielen, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, van de uitbreiding bij Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad(3) ingestelde antidumpingrecht, en met name de artikelen 4 tot en met 7,

Na kennisgeving aan de lidstaten,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Als gevolg van de uitbreiding bij Verordening (EG) nr. 71/97 („de uitbreidingsverordening”) van het antidumpingrecht op rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, geldt momenteel een antidumpingrecht op hoofdbestanddelen van rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China die worden ingevoerd in de Europese Unie („het uitgebreide recht”).

  2. Krachtens artikel 3 van de uitbreidingsverordening is de Europese Commissie („de Commissie”) bevoegd de nodige maatregelen vast te stellen om goedkeuring te geven voor de vrijstelling van de invoer van hoofdbestanddelen van rijwielen die geen ontwijking van het antidumpingrecht inhoudt.

  3. Die uitvoeringsmaatregelen zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 88/97 („de vrijstellingsverordening”) waarbij het specifieke stelsel van vrijstelling is ingevoerd.

  4. Op basis hiervan heeft de Commissie een aantal rijwielassemblagebedrijven van het uitgebreide recht vrijgesteld („de vrijgestelde partijen”).

  5. Overeenkomstig artikel 16, lid 2, van de vrijstellingsverordening heeft de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie meermaals lijsten van de vrijgestelde partijen bekendgemaakt(4).

  6. Het recentste uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende vrijstellingen uit hoofde van de vrijstellingsverordening is aangenomen op 15 december 2015(5).

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit zijn de definities van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 88/97 van toepassing.

Artikel 2

De in onderstaande tabel 1 vermelde partijen worden vrijgesteld van de uitbreiding bij Verordening (EG) nr. 71/97 van het definitieve antidumpingrecht op rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China dat bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad(8) werd ingesteld, op de invoer van bepaalde onderdelen van rijwielen uit de Volksrepubliek China.

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 88/97 treden de vrijstellingen in werking vanaf de datums van ontvangst van de aanvragen van deze partijen. Deze datums worden vermeld in de kolom „Datum van inwerkingtreding”.

De vrijstellingen zijn alleen van toepassing op de partijen die specifiek met naam en adres worden vermeld in tabel 1.

De vrijgestelde partijen stellen de Commissie onverwijld in kennis van eventuele wijzigingen, waarbij zij alle relevante informatie verstrekken, met name over alle voor de vrijstellingsvoorwaarden relevante wijzigingen van hun activiteiten met betrekking tot assemblageverrichtingen.

Tabel 1

Vrijgestelde partijen

Aanvullende Taric-code

Naam

Adres

Datum van inwerkingtreding

B960

In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô Águeda, Portugal

2.5.2014

B963

PANEX DINAMIC d.o.o.

Dr. Tome Bratkovića 1, HR-40000 Čakovec, Kroatië

13.8.2014

C002

OLYMPIQUE SARL

ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy, Frankrijk

28.10.2014

C001

CICLI EUROPA s.r.l.

34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL), Italië

10.11.2014

C021

Kuisle & Kuisle GmbH

Füssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten, Duitsland

17.2.2015

C053

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „Trans-Rower” Roman Tylec

Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec, Polen

1.7.2015

Artikel 3

Bijgewerkte verwijzingen naar de in onderstaande tabel 2 genoemde vrijgestelde partijen worden vermeld in de kolom „Nieuwe verwijzing”. Deze aanpassingen treden in werking op de datum die wordt vermeld in de kolom „Datum van inwerkingtreding”.

De bijbehorende aanvullende Taric-code, in de kolom „Aanvullende Taric-code”, die voorheen aan deze vrijgestelde partij is toegekend, blijft ongewijzigd.

Tabel 2

Vrijgestelde partijen waarvoor de verwijzing wordt bijgewerkt

Aanvullende Taric-code

Oude verwijzing

Nieuwe verwijzing

Datum van inwerkingtreding

A662

Credat Industries a.s.,

V. Palkovicha 19,

SK-946 03 Kolárovo, Slowakije

Credat Industries a.s.,

Priemyselný Areál 3415,

SK-946 03 Kolárovo, Slowakije

21.3.2016

A247

AT Zweirad GmbH,

Boschstrasse 18,

DE-48341 Altenberge, Duitsland

AT Zweirad GmbH,

Zur Steinkuhle 2,

DE-48341 Altenberge, Duitsland

17.2.2016

A995

Planet X Ltd,

Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way,

Rotherham GB-S60 1FD, Verenigd Koninkrijk

Planet X Ltd,

Unit 38-41, Aldwarke Wharfe Business Park, Waddington Way, Rotherham, South Yorkshire GB-S65 3SH, United Kingdom

17.11.2016

8983

Mara Cicli SRL,

Via della Pergola 5,

IT-21052 Busto Arsizio (VA), Italië

Mandelli SPA,

Via Tommaso Grossi 5,

IT-20841 Carate Brianza (MB), Italië

1.1.2017

A605

Bohemia Bike a.s.,

Okružní 697,

CZ-370 01 České Budějovice, Tsjechië

Bohemia Bike a.s.,

Na Pankráci 1724/129 Nusle

CZ-140 00 Praha 4, Tsjechië

25.1.2017

A542

Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Polen

Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Polen

2.1.2017

Artikel 4

De aanvragen van de in onderstaande tabel 3 vermelde partijen worden onderzocht overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 88/97.

De schorsingen van betaling van het uitgebreide antidumpingrecht treden op grond van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 88/97 in werking vanaf de data van ontvangst van de aanvragen van deze partijen. Deze datums worden vermeld in de kolom „Datum van inwerkingtreding”.

Deze schorsing is alleen van toepassing op de partijen die specifiek met naam en adres worden vermeld in tabel 3.

De onderzochte partijen stellen de Commissie onverwijld in kennis van eventuele wijzigingen, waarbij zij alle relevante informatie verstrekt, met name over alle wijzigingen van de activiteiten van de partij die verband houden met assemblage met betrekking tot de voorwaarden van schorsing.

Tabel 3

Onderzochte partijen

Aanvullende Taric-code

Naam

Adres

Datum van inwerking-treding

C003

Interbike Spółka z o.o.

ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Polen

18.12.2014

C049

Cycles Sport North Ltd.

363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston, GB-PR5 8AS, Verenigd Koninkrijk

27.4.2015

C102

Uno Bike B.V.

Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Nederland

24.11.2015

C170

Hermann Hartje KG

Deichstrasse 120-122, DE-27318 Hoya, Duitsland

29.9.2016

C128

VELOSPRINT S

Trnavská 40, SK-949 01 Nitra, Slowakije

14.4.2016

C169

Pelago MFG oy

Tyynenmerenkatu 6 L3, FI-00220 Helsinki, Finland

23.9.2016

C202

VANMOOF B.V.

Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Nederland

19.12.2016

Artikel 5