Home

Besluit (GBVB) 2017/445 van de Raad van 13 maart 2017 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

Besluit (GBVB) 2017/445 van de Raad van 13 maart 2017 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 17 maart 2014 Besluit 2014/145/GBVB(1) vastgesteld.

  2. De Raad heeft op 15 september 2016 Besluit (GBVB) 2016/1671(2) vastgesteld, waarbij de maatregelen met zes maanden zijn verlengd.

  3. Gezien de aanhoudende ondermijning en bedreiging van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne moet Besluit 2014/145/GBVB met nog eens zes maanden worden verlengd.

  4. De Raad heeft de afzonderlijke vermeldingen op de lijst in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB geëvalueerd. Die bijlage moet worden gewijzigd en de vermeldingen betreffende twee personen moeten worden geschrapt.

  5. Besluit 2014/145/GBVB dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/145/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

  1. In artikel 6 wordt de tweede alinea vervangen door:

    „Dit besluit is van toepassing tot en met 15 september 2017.”.

  2. De bijlage wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 13 maart 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

L. Grech

BIJLAGE

De vermeldingen met betrekking tot de volgende personen worden geschrapt van de lijst in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB:

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV

De vermeldingen met betrekking tot de onderstaande personen en entiteiten, zoals opgenomen in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB, worden vervangen door de volgende vermeldingen:

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрійович КОНСТАНТIНОВ)

Geboortedatum: 19.11.1956

Geboorteplaats: Vladimirovka (Vladimirovca), regio Slobozia, Socialistische Sovjetrepubliek Moldavië (thans de Republiek Moldavië) of Bogomol, Socialistische Sovjetrepubliek Moldavië

Als voorzitter van de Hoge Raad van de Autonome Republiek van de Krim heeft Konstantinov een belangrijke rol gespeeld in de door de „Hoge Raad” genomen beslissingen over het „referendum” gericht tegen de territoriale integriteit van Oekraïne, en heeft hij de kiezers opgeroepen in het „referendum” van 16 maart 2014 vóór onafhankelijkheid van de Krim te stemmen. Hij was een van de medeondertekenaars van het „verdrag over de toetreding van de Krim tot de Russische Federatie” van 18 maart 2014.

Sinds 17 maart 2014„voorzitter” van de „Staatsraad” van de zogenaamde „Republiek van de Krim”.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Geboortedatum: 15.8.1976

Geboorteplaats: Ulan-Ude, Autonome Socialistische Sovjetrepubliek Buryat (Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek)

Als voormalig viceminister-president van de Krim heeft Temirgaliev een belangrijke rol gespeeld in de door de „Hoge Raad” genomen beslissingen over het „referendum” van 16 maart 2014 gericht tegen de territoriale integriteit van de Krim. Hij heeft actief geijverd voor integratie van de Krim in de Russische Federatie.

Op 11 juni 2014 nam hij ontslag uit zijn functie als „eerste viceminister-president” van de zogenaamde „Republiek van de Krim”.

17.3.2014

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Geboortedatum: 15.7.1974

Geboorteplaats: Kharkiv, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Berezovskiy werd op 1 maart 2014 benoemd tot commandant van de Oekraïense marine, maar heeft nadien trouw gezworen aan het leger van de Krim, en zodoende zijn eed aan de Oekraïense marine gebroken.

Hij werd vervolgens benoemd tot plaatsvervangend bevelhebber van de Zwarte-Zeevloot van de Russische Federatie.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович Чалый)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексій Михайлович ЧАЛИЙ)

Geboortedatum: 13.6.1961

Geboorteplaats: Moskou of Sebastopol

Chaliy is op 23 februari 2014 door het volk uitgeroepen tot „volksburgemeester van Sebastopol” en hij heeft deze „uitverkiezing” aanvaard. Hij heeft er actief voor geijverd dat Sebastopol na het op 16 maart 2014 geplande „referendum” een aparte entiteit van de Russische Federatie zou worden. Hij was een van de medeondertekenaars van het „verdrag over de toetreding van de Krim tot de Russische Federatie” van 18 maart 2014. Hij was waarnemend „gouverneur” van Sebastopol van 1 tot 14 april 2014 en is een voormalig „gekozen” voorzitter van de „Wetgevende Vergadering” van de Stad Sebastopol. Lid van de Wetgevende Vergadering van de Stad Sebastopol.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолійович ЗИМА)

Geboortedatum: 18.01.1970

Geboorteplaats: Artemivsk (Артемовск) (in 2016 opnieuw Bakhmut/Бахмут genoemd), oblast Donetsk, Oekraïne

Zima is op 3 maart 2014 door „minister-president” Aksyonov benoemd tot nieuw hoofd van de Veiligheidsdienst van de Krim (SBU) en hij heeft deze benoeming aanvaard. Hij heeft relevante informatie, waaronder een databank, doorgespeeld aan de Russische Inlichtingendienst (FSB). Daartoe behoorde ook informatie over pro-Europese Maidan-activisten en mensenrechtenverdedigers van de Krim. Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in de acties die moesten voorkomen dat de Oekraïense autoriteiten het grondgebied van de Krim zouden controleren. Op 11 maart 2014 hebben voormalige SBU-officieren van de Krim de vorming van een onafhankelijke Veiligheidsdienst van de Krim afgekondigd.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych

TSEKOV (Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергій Павлович ЦЕКОВ)

Geboortedatum: 28.9.1953 of 28.8.1953

Geboorteplaats: Simferopol

Als vicevoorzitter van de Verkhovna Rada van de Krim heeft Tsekov samen met Sergey Aksyonov het initiatief genomen tot het ongrondwettige ontslag van de regering van de Autonome Republiek van de Krim. Hij heeft Vladimir Konstantinov hierbij betrokken door hem met ontslag te bedreigen. Hij heeft openlijk erkend dat parlementsleden van de Krim het initiatief hebben genomen om Russische soldaten te verzoeken de Verkhovna Rada van de Krim over te nemen. Hij was een van de eerste leiders van de Krim die openlijk hebben gepleit voor de annexatie van de Krim bij Rusland.

Lid van de Federatieraad van de Russische Federatie namens de zogenaamde „Republiek van de Krim”.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Geboortedatum: 30.7.1970

Geboorteplaats: St.-Petersburg (voorheen Leningrad)

Voormalig vicevoorzitter van de Doema van de Russische Federatie.

Steunde actief de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne, alsook de annexatie van de Krim. Hij was aanvoerder van de betoging voor de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne.

Huidig vicevoorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Doema van de Russische Federatie.

17.3.2014

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Geboortedatum: 4.1.1968

Geboorteplaats: Moskou

Voormalig voorzitter van de Commissie voor het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) van de Doema van de Russische Federatie (lid van LDPR).

Steunde actief de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne, alsook de annexatie van de Krim.

Huidig voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Doema van de Russische Federatie.

17.3.2014

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN

(Александр Викторович ГАЛКИН)

Geboortedatum: 22.3.1958

Geboorteplaats: Ordzhonikidze, Autonome Socialistische Sovjetrepubliek Noord-Ossetië

Voormalig commandant van het zuidelijk militair district van Rusland, waarvan troepen op de Krim aanwezig zijn; de Zwarte-Zeevloot staat onder bevel van Galkin; een groot deel van de troepenbeweging naar de Krim is via het zuidelijke militaire district verlopen.

Eenheden van het zuidelijk militair district worden ingezet op de Krim. Hij is verantwoordelijk voor een deel van de Russische militaire aanwezigheid op de Krim die de soevereiniteit van Oekraïne ondermijnt, en heeft de autoriteiten van de Krim geholpen bij het onderdrukken van het publieke protest tegen het voornemen een „referendum” te organiseren en aansluiting te zoeken bij Rusland. Daarbij komt nog dat de Zwarte-Zeevloot onder controle staat van het militair district.

Werkt thans bij het Centraal apparaat van het Russische ministerie van Defensie.

17.3.2014

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Geboortedatum: 27.10.1954

Geboorteplaats: St.-Petersburg (voorheen Leningrad)

Voormalig voorzitter van de Doema. Heeft openlijk de inzet van Russische troepen in Oekraïne gesteund. Heeft openlijk het Verdrag tot hereniging van Rusland en de Krim en de bijbehorende federale constitutionele wet gesteund.

Directeur van de buitenlandse inlichtingendienst van de Russische Federatie sinds oktober 2016. Permanent lid en secretaris van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie.

21.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Geboortedatum: 27.3.1963

Geboorteplaats: Sebastopol, (Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne)

Voormalig plaatsvervangend bevelhebber van de Zwarte-Zeevloot, divisieadmiraal.

Bevelhebber van de Russische troepen die soeverein Oekraïens grondgebied bezet hebben.

Huidig viceadmiraal, waarnemend commandant van de Baltische vloot van Rusland.

21.3.2014

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Geboortedatum: 10.10.1955

Geboorteplaats: Simferopol, Krim

Voorzitter van de kiescommissie op de Krim. Verantwoordelijk voor het beheer van het „referendum” op de Krim. Onder het Russisch systeem verantwoordelijk voor het ondertekenen van de resultaten van het „referendum”.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Geboortedatum: 21.8.1946

Geboorteplaats: Shmakovka, regio Primorsky

Voorzitter van de kiescommissie van Sebastopol. Verantwoordelijk voor het beheer van het „referendum” op de Krim. Onder het Russisch systeem verantwoordelijk voor het ondertekenen van de resultaten van het „referendum”.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (geboren DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (geboren ДМИТРИЕВА)

Geboortedatum: 9.12.1954

Geboorteplaats: Bui, regio Kostroma

Voormalig afgevaardigde in de Doema. Opsteller en mede-indiener van recente wetgevingsvoorstellen in Rusland waardoor het voor regio's van andere landen mogelijk zou zijn geworden zich bij Rusland aan te sluiten zonder voorafgaande instemming van hun centrale autoriteiten.

Sinds september 2015 lid van de Federatieraad van de regio Omsk.

21.3.2014

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Geboortedatum: 15.9.1949

Geboorteplaats: Moskou

Voormalig gevolmachtigd vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie in het zogeheten „Federale District Krim”, niet-permanent lid van de Russische Veiligheidsraad. Is belast met de uitvoering van de grondwettelijke prerogatieven van het Russische staatshoofd op het grondgebied van de geannexeerde Autonome Republiek Krim.

Huidig gevolmachtigd vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie in het federaal district van de Noordelijke Kaukasus.

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Geboortedatum: 22.8.1960

Geboorteplaats: Alagir, Autonome Socialistische Sovjetrepubliek Noord-Ossetië, Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek Rusland

Voormalig gouverneur van de geannexeerde Oekraïense stad Sebastopol.

Huidig gevolmachtigd vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie in het federaal district Siberië. Lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie.

29.4.2014

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(alias Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Geboortedatum: 6.7.1993

Geboorteplaats: Praag, Tsjechië

Actief als leider van de „Garde van Loegansk”. Nam deel aan de bezetting van het regionale kantoor van de veiligheidsdienst te Loegansk.

Blijft een actieve militaire strijder van de LNR.

29.4.2014

44.

Valeriy Dmitrievich BOLOTOV

(Валерий Дмитриевич БОЛОТОВ)

Valeriy Dmytrovych BOLOTOV

(Валерій Дмитрович БОЛОТОВ)

Geboortedatum: 13.2.1970

Geboorteplaats: Stakhanov, Loegansk

Een van de leiders van de separatistische groepering „Leger van het Zuid-Oosten”, die het gebouw van de veiligheidsdienst van de regio Loegansk bezette. Gepensioneerd officier. Voorafgaand aan de bezetting van het gebouw waren hij en andere medeplichtigen in het bezit van wapens die kennelijk op illegale wijze door Rusland en door lokale criminele groeperingen waren verstrekt.

29.4.2014

45.

Andriy Yevhenovych PURHIN

(Андрiй Євгенович ПУРГIН),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Geboortedatum: 26.1.1972

Geboorteplaats: Donetsk

Actieve deelnemer aan en organisator van separatistische acties, coördinator van het optreden van de „Russische toeristen” in Donetsk. Stond mede aan de wieg van het „Burgerinitiatief van Donbass voor de Euraziatische Unie”. Tot 4 september 2015 „voorzitter” van de „Volksraad van de Volksrepubliek Donetsk”, tegenwoordig „Eerste vicevoorzitter van de Raad van ministers”.

29.4.2014

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)

Geboortedatum: 1.5.1983

Geboorteplaats: Khartsyzsk, oblast Donetsk

Een van de leiders van de ideologisch radicale organisatie Volksmilitie van Donbas. Nam actief deel aan de bezetting van een aantal overheidsgebouwen in de regio Donetsk.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН)

(alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Geboortedatum: 17.12.1970

Geboorteplaats: Moskou

Geldt als personeelslid van het hoofddirectoraat inlichtingen van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie (GRU). Was betrokken bij incidenten in Sloviansk. Hoofd van de volksbeweging „Novorossia”. Voormalig „minister van Defensie” van de „Volksrepubliek Donetsk”.

Organiseerde op 4 november 2016 een Russische mars in Moskou voor Russische nationalisten die de separatisten in Oost-Oekraïne steunen.

Blijft de separatistische activiteiten in Oost-Oekraïne actief ondersteunen. Een van de organisatoren van de „Russische mars” in november 2016.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Geboortedatum: 4.2.1964

Geboorteplaats: Alekseevka, regio Saratov

Voormalig eerste vicechef-staf van de presidentiële kanselarij van Rusland. Belast met het toezicht op de politieke integratie van de geannexeerde Oekraïense regio Krim in de Russische Federatie.

Vicevoorzitter van de Doema van de Russische Federatie sinds 5 oktober 2016.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Geboortedatum: 15.2.1957

Geboorteplaats: Barnaul

Voormalig commandant van de Russische luchtlandingstroepen, kolonel-generaal. Is vanuit deze leidinggevende positie verantwoordelijk voor de inzet van Russische luchtlandingstroepen op de Krim.

Huidig voorzitter van de Commissie Defensie van de Doema van de Russische Federatie.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Geboortedatum: 19.5.1960

Geboorteplaats: Ignatovo, oblast Vologodsk, USSR.

Voormalig lid van de Doema en voormalig voorzitter van de Commissie Grondwettelijk Recht van de Doema. Verantwoordelijk voor het faciliteren van de vaststelling van wetgeving betreffende de annexatie van de Krim en Sebastopol bij de Russische Federatie.

12.5.2014

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Geboortedatum: 30.1.1971

Geboorteplaats: Skvortsovo, regio Simferopol, Krim

Voormalig hoofd van het bureau voor de Krim van de federale migratiedienst. Verantwoordelijk voor de systematische en versnelde afgifte van Russische paspoorten voor ingezetenen van de Krim.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA

(Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA

(Олег Григорович КОЗЮРА)

Geboortedatum: 19.12.1962

Geboorteplaats: Zaporozhye

Voormalig Hoofd van het bureau voor Sebastopol van de federale migratiedienst. Verantwoordelijk voor de systematische en versnelde afgifte van Russische paspoorten voor ingezetenen van Sebastopol.

Thans assistent van gemeenteraadslid van Sebastopol Mikhail Chaly.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (alias Bes („duivel”)

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Geboortedatum: 30.12.1965

Geboorteplaats: Simferopol, Krim

Een van de leiders van de militie die zichzelf in Horlivka heeft uitgeroepen. Heeft de controle overgenomen over het gebouw waar het bureau van de Oekraïense veiligheidsdienst in de regio Donetsk is gevestigd, en heeft nadien het districtsbureau van het ministerie van Binnenlandse Zaken in de stad Horlivka bezet. Heeft banden met Igor Strelkov/Girkin, onder wiens bevel hij betrokken was bij de moord op Volodymyr Rybak, gemeenteraadslid van Horlivka.

12.5.2014

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Geboortedatum: 25.7.1980

Geboorteplaats: Makiikva (oblast Donetsk)

Een van de aanvoerders van de strijdkrachten van de zelfuitgeroepen „Volksrepubliek Donetsk”. Volgens Pushylin, een van de leiders van de „Volksrepubliek Donetsk”, stellen de strijdkrachten zich ten doel „de bevolking van de Volksrepubliek Donetsk en de territoriale integriteit van de republiek te beschermen”.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолтович Царьов),

Oleg Anatolevich TSAREV

(Олег Анатольевич Цаpëв)

Geboortedatum: 2.6.1970

Geboorteplaats: Dnepropetrovsk

Voormalig lid van de „Rada”, heeft als lid openlijk opgeroepen tot de oprichting van de zogenaamde „Federale Republiek Novorossiya”, bestaande uit regio's in het zuidoosten van Oekraïne. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen. Voormalig „voorzitter” van het zogenaamde „Parlement van de Unie van de Volksrepublieken” („Parlement van Novorossiya”).

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

12.5.2014

58.

Roman Viktorovich LYAGIN

(Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN

(Роман Вікторович ЛЯГIН)

Geboortedatum: 30.5.1980

Geboorteplaats: Donetsk, Oekraïne

Voormalig hoofd van de centrale kiescommissie van de „Volksrepubliek Donetsk”. Heeft actief meegewerkt aan de organisatie van het referendum van 11 mei 2014 over het zelfbeschikkingsrecht van de „Volksrepubliek Donetsk”. Voormalige „minister van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid”.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Geboortedatum: 12.1.1981

Voormalig hoofd van de centrale kiescommissie van de „Volksrepubliek Loegansk”. Heeft actief meegewerkt aan de organisatie van het referendum van 11 mei 2014 over het zelfbeschikkingsrecht van de „Volksrepubliek Loegansk”.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Geboortedatum: 18.3.1980

Geboorteplaats: Mikhailovka, regio Voroshilovgrad, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne of Yevpatoria, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Lid van de Doema, verkozen uit de op illegale wijze geannexeerde Autonome Republiek van de Krim.

Voormalig procureur van de zogenaamde „Republiek van de Krim”. Werkte actief mee aan de annexatie van de Krim door Rusland.

Huidig eerste vicevoorzitter van de Commissie Veiligheid en Corruptiebestrijding van de Doema van de Russische Federatie.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Geboortedatum: 25.7.1972

Geboorteplaats: Moskou

Voormalige zogenaamde „minister-president van de Volksrepubliek Donetsk”, die verantwoordelijk was voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Donetsk” (bv. op 8 juli 2014 verklaarde hij: „Onze militairen voeren een bijzondere operatie uit tegen de Oekraïense „fascisten””), ondertekenaar van het memorandum van overeenstemming inzake „de Unie van Novorossiya”. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen; hoofd van de „Unie van Donbas-vrijwilligers”.

Actief betrokken bij de aanwerving en opleiding van „vrijwilligers” die naar Donbas worden gezonden om te vechten.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Geboortedatum: 18.12.1972

Geboorteplaats: Donetsk

Voormalige zogenoemde „minister van Veiligheid van de Volksrepubliek Donetsk”, die verantwoordelijk was voor de separatistische beveiligingsdiensten van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Donetsk”. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович ХРЯКОВ)

Geboortedatum: 6.11.1958

Geboorteplaats: Donetsk

Voormalige zogenaamde „minister van Informatie en Massacommunicatie van de Volksrepubliek Donetsk”. Tegenwoordig lid van de zogenaamde „Volksraad” van de „Volksrepubliek Donetsk”. Verantwoordelijk voor de pro-separatistische propaganda-activiteiten van de zogenaamde „regering” van de „Volksrepubliek Donetsk”.

Blijf actief steun verlenen aan de separatistische acties in Oost-Oekraïne.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Geboortedatum: 20.1.1964

Geboorteplaats: Izhevsk, Russische Federatie

Voormalige zogenaamde „minister-president van de Raad van ministers van de Volksrepubliek Loegansk” (bevestigd op 8 juli 2014).

Verantwoordelijk voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Loegansk”.

Blijft actief in de financiering van separatistische structuren van de LNR.

12.7.2014

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович Нікітін),

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Geboortedatum: 25.11.1971

Geboorteplaats: Shargun (Oezbekistan)

Voormalige zogenaamde „viceminister-president van de Raad van ministers van de Volksrepubliek Loegansk” (voordien „minister-president van de Volksrepubliek Loegansk”, en voormalig woordvoerder van het „Leger van het Zuidoosten”).

Verantwoordelijk voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Loegansk”.

Is de man achter de verklaring van het Leger van het Zuidoosten dat de Oekraïense presidentsverkiezingen in de „Volksrepubliek Loegansk” niet kunnen plaatsvinden vanwege de „nieuwe” status van de regio.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (Олексій В'ячеславович КАРЯКIН)

Geboortedatum: 7.4.1980 of 7.4.1979

Geboorteplaats: Stakhanov (oblast Loegansk)

Tot 25 maart 2016 zogenaamd „voorzitter van de Hoge Raad van de Volksrepubliek Loegansk”. Voormalig lid van de zogenaamde „Volksraad” van de „Volksrepubliek Loegansk”.

Verantwoordelijk voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de „Hoge Raad”, verantwoordelijk voor het verzoek aan de Russische Federatie om de onafhankelijkheid van de „Volksrepubliek Loegansk” te erkennen.

Ondertekenaar van het memorandum van overeenstemming inzake de „Unie van Novorossiya”.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Geboortedatum: 24.6.1964 of 25.6.1964 of 26.6.1964

Geboorteplaats: Loegansk (mogelijk in Kelmentsi, oblast Chernivtsi)

Voormalige zogenaamde „minister van Defensie” en momenteel zogenaamd „hoofd” van de „Volksrepubliek Loegansk”.

Verantwoordelijk voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Loegansk”.

12.7.2014

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Geboortedatum: 1.9.1950

Geboorteplaats: Kurumoch, regio Kuibyshev

Voormalig permanent lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie; Voormalig directeur van de buitenlandse inlichtingendienst van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden, en deze coördineert) was hij betrokken bij het uitstippelen van het beleid van de Russische overheid waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Geboortedatum: 15.12.1950

Geboorteplaats: Vladivostok

Voormalig permanent lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden, en deze coördineert) was hij betrokken bij het uitstippelen van het beleid van de Russische overheid waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Geboortedatum: 10.7.1981

Geboorteplaats: Kuibyshev (Samara)

Lid van de Doema.

Kondigde als lid van de Doema de plechtige opening aan van de „de facto-ambassade” van de niet-erkende zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk” in Moskou. Hij draagt bij tot het ondermijnen en bedreigen van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

Thans voorzitter van de Commissie Lichamelijke opvoeding, Sport en Jeugdzaken van de Doema.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Geboortedatum: 10.2.1983 (of 10.3.1983)

Geboorteplaats: Sievierodonetsk

Een van de zelfverklaarde leiders van de „Volksrepubliek Donetsk”. Verzocht om Russische interventie in Oost-Oekraïne, onder meer door het inzetten van Russische vredestroepen. Had banden met Igor Strelkov/Girkin, die verantwoordelijk is voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Gubarev was verantwoordelijk voor de rekrutering van personen voor de separatistische strijdkrachten.

Is verantwoordelijk voor de bezetting van het gebouw van de regionale overheid in Donetsk met pro-Russische strijdkrachten. Hij heeft zichzelf uitgeroepen tot „gouverneur van het volk”.

Werd gearresteerd wegens het bedreigen van de territoriale integriteit van Oekraïne, en vervolgens weer vrijgelaten. Blijft desondanks een belangrijke rol vervullen bij separatistische activiteiten; ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

25.7.2014

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна Губарева),

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна ГУБАРЄВА)

Geboortedatum: 5.7.1983 of 10.3.1983

Geboorteplaats: Kakhovka (oblast Kherson)

In haar hoedanigheid van voormalige zogenoemde „minister van Buitenlandse Zaken” was zij verantwoordelijk voor het verdedigen van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”, waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnd werden. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft zij bijgevolg acties en beleidsmaatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen.

Lid van de zogenoemde „Volksraad” van de „Volksrepubliek Donetsk”.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmitrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Geboortedatum: 7.2.1960

Geboorteplaats: Donetsk

Voormalige zogenoemde „plaatsvervangend minister van Defensie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”. Heeft banden met Igor Strelkov/Girkin, die verantwoordelijk is voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. In deze hoedanigheid heeft Berezin bijgevolg acties en beleidsmaatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen.

25.7.2014

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерій Володимирович КАУРОВ)

Geboortedatum: 2.4.1956

Geboorteplaats: Odessa

Zelfverklaard „president” van de zogenoemde „Republiek Novorossiya”; verzocht Rusland om inzet van strijdkrachten in Oekraïne. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie steunde hij acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)

Geboortedatum: 23.6.1972 (of 23.7.1972)

Geboorteplaats: Regio Vinnytsia

Hooggeplaatst medewerker van Igor Strelkov/Girkin, die verantwoordelijk is voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie steunde Zdriliuk acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen.

25.7.2014

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Geboortedatum: mogelijk 23.7.1981

Woordvoerdster van de zogenoemde „regering” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”, die verklaringen heeft afgelegd ter rechtvaardiging van onder meer het neerhalen van een militair vliegtuig van Oekraïne, gijzelnemingen en gevechtshandelingen van de illegale gewapende groepen, waardoor de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de eenheid van Oekraïne werden ondermijnd.

Nog altijd actief werknemer van de persdienst van de LNR.

30.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Geboortedatum: 13.1.1954

Geboorteplaats: Dzerzhynsk (oblast Donetsk)

Voormalig lid van de zogenoemde „Volksraad” en voormalig voorzitter van de zogenoemde „Hoge Raad” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”, die een initiatiefnemer was van het beleid en de organisatie van het illegale „referendum” dat leidde tot het uitroepen van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”, die een schending vormde van de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de eenheid van Oekraïne.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергій Вадимович АБIСОВ)

Geboortedatum: 27.11.1967

Geboorteplaats: Simferopol, Krim

Heeft door de aanvaarding van zijn benoeming door de Russische president (decreet Nr. 301) op 5 mei 2014 tot zogenoemde „minister van Binnenlandse Zaken van de Krimrepubliek”, en door zijn acties als zogenoemde „minister van Binnenlandse Zaken” de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de eenheid van Oekraïne ondermijnd.

30.7.2014

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO

(Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Geboortedatum: 26.6.1976

Geboorteplaats: Donetsk

Sinds 7 augustus 2014 vervangt hij Alexander Borodai als de zogenoemde „premier” van de „Volksrepubliek Donetsk”. Tegenwoordig zogenoemd „hoofd” van de „Volksrepubliek Donetsk”. In deze hoedanigheid heeft Zakharchenko acties en beleidsmaatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

97.

Vladimir KONONOV (alias „Tsar”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Geboortedatum: 14.10.1974

Geboorteplaats: Gorsky

Sinds 14 augustus 2014 vervangt hij Igor Strelkov/Girkin als zogenoemde „minister van Defensie” van de „Volksrepubliek Donetsk”. Hij zou sinds april 2014 de leiding hebben over een divisie van separatistische strijders in Donetsk, en hij heeft beloofd zich te kwijten van de strategische taak de Oekraïense militaire agressie af te weren. Kononov heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Geboortedatum: 21.1.1983

Geboorteplaats: Debaltsevo

Betrokken bij de „Volksmilitie van de Donbass”. Hij heeft onder meer verklaard dat zij in de rest van het land zullen blijven vechten. Rudenko heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Lid van de zogenoemde „Volksraad” van de „Volksrepubliek Donetsk”.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрій Юрійович ПIНЧУК)

Mogelijke geboortedatum: 27.12.1977

Voormalig „minister van Staatsveiligheid” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”. Gelieerd aan Vladimir Antyufeyev, die verantwoordelijk is voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenoemde „regering van de Volksrepubliek Donetsk”. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen. Hoofd van de „Unie van Donbas-vrijwilligers”.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Geboortedatum: 26.7.1956

Geboorteplaats Cioburciu, district Slobozia, nu Republiek Moldavië

Voormalige zogenoemde „vicepremier; minister van Sociale Zaken van de Volksrepubliek Donetsk”. Gelieerd aan Vladimir Antyufeyev, die verantwoordelijk was voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Beschermeling van vicepremier van Rusland, Dmitry Rogozin. Hoofd van de „administratie van de Raad van ministers” van de „Volksrepubliek Donetsk”.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ)

Geboortedatum: 23.5.1971

Geboorteplaats: Dzhankoy

Lid van de Staatsdoema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim.

Zogenoemde „eerste vicepremier” van de Krim. Sheremet heeft een belangrijke rol gespeeld bij de organisatie en uitvoering van het „referendum” van 16 maart op de Krim over de hereniging met Rusland. Ten tijde van het „referendum” zou Sheremet op de Krim de leiding hebben gehad over de Moskougezinde „zelfverdedigingstroepen”. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

Op 18 september 2016 gekozen als Staatsdoema-afgevaardigde uit de illegaal geannexeerde Krim.

12.9.2014

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Geboortedatum: 6.8.1960

Geboorteplaats: Stepnoy Dvorets

Voormalige eerste vicevoorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Staatsdoema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

Thans voorzitter van de Commissie voor GOS-aangelegenheden, Euraziatische integratie en banden met vaderlandslievenden van de Russische Staatsdoema.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Geboortedatum: 5.4.1948

Geboorteplaats: Opochka

Voormalig lid van de Staatsdoema en voormalig eerste vicevoorzitter van de Commissie voor aangelegenheden inzake het GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten), Euraziatische integratie en betrekkingen met landgenoten van de Staatsdoema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Geboortedatum: 21.3.1964

Geboorteplaats: Rudny, regio Kostanai, SSR Kazachstan

Voormalig lid van de Staatsdoema en voormalig eerste vicevoorzitter van de Commissie voor aangelegenheden inzake het GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten), Euraziatische integratie en betrekkingen met landgenoten van de Staatsdoema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Geboortedatum: 28.5.1953

Geboorteplaats: Pushkin

Voormalig lid van de Staatsdoema. Voormalige vicevoorzitter van de Staatsdoema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

Thans lid van de centrale kiescommissie.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Geboortedatum: 8.2.1963

Geboorteplaats: Chisinau

Voormalig lid van de Staatsdoema. Lid van de Staatsdoema. Is voorzitter van de commissie van de Staatsdoema die bevoegd is voor wetgeving ter ontwikkeling van het militair-industrieel complex van de Russische Federatie. Prominent lid van „Verenigd Rusland” en zakenman met grote investeringsbelangen in Oekraïne en de Krim.

Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

Thans lid van de Federatieraad van de Russische Federatie.

12.9.2014

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Geboortedatum: 29.9.1982 of 23.9.1982

Als zogenoemd „hoofd van de centrale kiescommissie van Loegansk” was hij belast met het organiseren van de zogenoemde „verkiezingen” van 2 november 2014 in de „Volksrepubliek Loegansk”. Die „verkiezingen” waren in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig. In oktober 2015 werd hij benoemd tot zogenoemde „minister van Justitie” van de „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functies, en door de illegale „verkiezingen” te organiseren, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Geboortedatum: 15.9.1981

Geboorteplaats: Loegansk

Afgevaardigde van de „Economische Unie van Loegansk” in de „Nationale Raad” van de „Volksrepubliek Loegansk”. Was bij de zogenoemde „verkiezingen” van 2 november 2014 kandidaat voor de functie van zogenoemd „hoofd” van de „Volksrepubliek Loegansk”. Die „verkiezingen” waren in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig. Sinds 2014 is hij „hoofd” van de zogenoemde „federatie van vakbonden” en lid van de zogenoemde „Volksraad” van de „Volksrepubliek Loegansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, en formeel als kandidaat deel te nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Verleent actieve steun voor acties en maatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

29.11.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN, alias Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN of Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)

(Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН)

Geboortedatum: 21.2.1970

Voormalige zogenoemde „minister van Volksgezondheid” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”. Was bij de zogenoemde „verkiezingen” van 2 november 2014 kandidaat voor de functie van „hoofd” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”.

Die „verkiezingen” zijn in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig.

Door die functie op zich te nemen en als zodanig formeel als kandidaat deel te nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO, alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Geboortedatum: 7.8.1957

Geboorteplaats: Stalino (thans Donetsk)

Lid van het „Parlement” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk” en voorzitter van de vereniging van de Unie van de veteranen van de Donbas-Berkut en lid van de publieke beweging „Vrij Donbass”. Was bij de zogenoemde „verkiezingen” van 2 november 2014 kandidaat voor de functie van „hoofd” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”. Die „verkiezingen” waren in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig.

Door die functie op zich te nemen en als zodanig formeel als kandidaat deel te nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (alias Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Iгорович КОФМАН)

Geboortedatum: 30.8.1977

Geboorteplaats: Makiikva (oblast Donetsk)

Voormalige zogenoemde „minister van Buitenlandse Zaken” en zogenoemde „eerste ondervoorzitter” van het „Parlement” van de „Volksrepubliek Donetsk”. Was kandidaat in de zogenoemde (illegale) „verkiezingen” van 2 november 2014 voor het ambt van zogenoemd „hoofd” van de „Volksrepubliek Donetsk”. Die „verkiezingen” waren in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig.

Door die functie op zich te nemen en als zodanig formeel als kandidaat deel te nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равіль Закарійович ХАЛIКОВ)

Geboortedatum: 23.2.1969

Geboorteplaats: Belozernoe, district Romodanovskiy, USSR

Voormalige zogenoemde „eerste vicepremier” en voormalig „procureur-generaal” van de „Volksrepubliek Donetsk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Geboortedatum: 3.2.1963

Geboorteplaats: Moskou

Voormalig „Vicepremier en minister van Financiën” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Blijft betrokken bij de financiering van separatistische structuren van de LNR.

29.11.2014

127.

Oleg Evgenevich BUGROV

(Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV

(Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Geboortedatum: 29.8.1969

Voormalig „minister van Defensie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлівна ЛАПТЄВА)

Geboortedatum: 11.3.1976

Geboorteplaats: Dzhambul/Jambul (Kazachstan), nu bekend als Taraz

Voormalig „minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Eredienst” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV(alias Yevhen Eduardovych Mychaylov)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Geboortedatum: 17.3.1963

Geboorteplaats: Arkhangelsk

Voormalige zogenoemde „minister van de Raad van ministers” (hoofd van de administratie voor regeringszaken) van de „Volksrepubliek Donetsk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (alias Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Geboortedatum: 15.03.1961

Geboorteplaats: Vodyanske, Dobropillia Rayon, oblast Donetsk

Водянское Добропольский, район Донецкой области

Voormalige zogenoemde „minister van Onderwijs” van de „Volksrepubliek Donetsk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Momenteel persoonlijk adviseur van de premier van de DNR.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych Orlov)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Geboortedatum: 10.5.1980 of 21.10.1983

Geboorteplaats: Khartsyzsk, oblast Donetsk

г. Снежное, Донецкой области

Lid van de „Nationale Raad” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO alias Vladislav Nikolayevich DEYNEGO

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Geboortedatum: 12.3.1964

Geboorteplaats: Romny, oblast Sumy

Ромны, Сумская область

„Adjunct-hoofd” van de „Volksraad” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH, alias Givi

(Михаил Сергеевич ТОЛСТЫХ)

Mykhaylo Serhiyovych TOLSTYKH

(Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ)

Geboortedatum: 19.7.1980

Geboorteplaats: Ilovaisk

Commandant van het „Somali-bataljon”, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die functie heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Blijft een actieve militaire commandant in de zogenoemde „DNR”.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН

Geboortedatum: 27.6.1966

Geboorteplaats: Donetsk

Woordvoerder van het ministerie van Defensie van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische activiteiten in Oost-Oekraïne.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Geboortedatum: 20.5.1972 of 30.5.1972

Geboorteplaats: Loegansk

Voormalige zogenoemde „minister van Justitie” van de illegale zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”. Voorzitter van de „centrale kiescommissie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk” sinds oktober 2015.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Thans voorzitter van de „centrale kiescommissie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”.

16.2.2015

139.

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич ЛИТВИН)

Serhiy Anatoliyovych LYTVYN

(Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)

Geboortedatum: 2.7.1973

Geboorteplaats: Lysychansk, oblast Loegansk, USSR

Лисичанск Луганской области УССР

Voormalige zogenoemde „vicevoorzitter” van de Raad van ministers van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ (КУЗОВЛЕВ))

Geboortedatum: 7.1.1967

Geboorteplaats: Michurinsk, oblast Tambov

Мичуринск, Тамбовская область

Zogenoemde opperbevelhebber van de Volksmilitie van de „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина Володимирівна ФIЛIППОВА

Geboortedatum: 20.1.1988

Geboorteplaats: Krasnoarmëisk

Voormalige zogenoemde „minister van Justitie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Momenteel assistent van Alexander Vladimirovitsj Zakharchenko.

16.2.2015

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ)

Geboortedatum: 15.5.1971

Geboorteplaats: Nevinnomyssk, krai Stavropol

Невинномысск, Ставропольский край

zogenoemde „minister van Financiën en Belastingen” van de „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович Мануйлов)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Geboortedatum: 5.1.1967

Geboorteplaats: Baranykivka, rayon Bilovodsk, oblast Loegansk

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области

zogenoemde „minister van Inkomen en Belastingen” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Geboortedatum: 22.4.1985

Geboorteplaats: Kherson

zogenoemde „minister van Communicatie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорівна БЕСЕДIНА)

Geboortedatum: 10.12.1976

Geboorteplaats: Loegansk

Voormalige zogenoemde „minister van Economische Ontwikkeling en Handel” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Geboortedatum: 25.7.1978 of 23.3.1975

Geboorteplaats: Krasny Luch, Voroshilovgrad, regio Loegansk

zogenoemde „procureur-generaal” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Geboortedatum: 8.5.1956

Geboorteplaats: Kaunas, Litouwen

Voormalige eerste viceminister van Defensie (tot 17 november 2015), heeft in die hoedanigheid de inzet van Russische troepen in Oekraïne ondersteund.

In de huidige structuur van het Russische ministerie van Defensie neemt hij in die hoedanigheid deel aan de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering. Dat beleid bedreigt de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne.

Momenteel in dienst bij Rosatom.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич КОБЗОН)

Geboortedatum: 11.9.1937

Geboorteplaats: Tchassov Yar, Oekraïne

Lid van de Staatsdoema.

Hij bezocht de zogenoemde Volksrepubliek Donetsk en legde tijdens zijn bezoek verklaringen af waarin hij steun betuigde aan de separatisten. Tevens werd hij benoemd tot honorair consul van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk” in de Russische Federatie.

Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

Momenteel eerste vicevoorzitter van de Commissie van de Staatsdoema voor cultuur.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Geboortedatum: 28.8.1977

Geboorteplaats: Bekabad, Socialistische Sovjetrepubliek Oezbekistan

Lid van de Staatsdoema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim.

Vicevoorzitter van de Commissie voor etnische aangelegenheden van de Doema.

In 2014 werd Balbek benoemd tot vicevoorzitter van de Raad van ministers van de zogenaamde „Republiek van de Krim”. In die hoedanigheid hield hij zich bezig met de integratie van het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim in de Russische Federatie. Als beloning ontving hij een medaille „voor de verdediging van de Republiek van de Krim”. Hij heeft de annexatie van de Krim gesteund in publieke verklaringen, onder meer bij zijn profiel op de website van (de tak voor de Krim van) United Russia, en in een artikel dat op 3 juli 2016 op de website van NTV is verschenen.

9.11.2016

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Geboortedatum: 20.10.1972

Geboorteplaats: Simferopol, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Lid van de Staatsdoema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim.

Lid van de Commissie financiële markten van de Doema.

Bakharev werd in maart 2014 tot vicevoorzitter en in augustus 2014 tot eerste vicevoorzitter benoemd van de Staatsraad van de zogenaamde „Republiek van de Krim”. Hij heeft toegegeven in 2014 persoonlijk betrokken te zijn geweest bij de gebeurtenissen die hebben geleid tot de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol. Hij heeft die annexatie publiekelijk gesteund, onder meer in een interview op de website gazetacrimea.ru op 22 maart 2016 en op de website c-pravda.ru op 23 augustus 2016. Hij is door de „overheid” van de „Republiek van de Krim” beloond met de orde „voor getrouwheid aan de plicht”.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Geboortedatum: 17.10.1969

Geboorteplaats: District Kular Ust-Yansky, Jakoetische Autonome Socialistische Sovjetrepubliek

Lid van de Staatsdoema, verkozen uit de op illegale wijze geannexeerde stad Sebastopol.

Lid van de Commissie belastingen van de Doema.

Als lid van het gemeentelijk bestuur van Sebastopol in februari-maart 2014, heeft hij de activiteiten van de zogenaamde „burgemeester van het volk” Alexei Chaliy gesteund. Hij heeft openlijk toegegeven in 2014 betrokken te zijn geweest bij de gebeurtenissen die hebben geleid tot de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol. Hij heeft die annexatie publiekelijk verdedigd, onder meer op zijn persoonlijke website en in een interview op de website nation-news.ru op 21 februari 2016.

Als beloning voor zijn betrokkenheid bij het annexatieproces werd hij benoemd in de Russische staatsorde „voor plichtvervulling jegens het moederland”-II.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Geboortedatum: 3.8.1981

Geboorteplaats: Simferopol, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Lid van de Staatsdoema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim.

Lid van de Commissie financiële markten van de Doema.

Kozenko werd in maart 2014 benoemd tot vicevoorzitter van de Staatsraad van de zogenaamde „Republiek van de Krim”. Hij heeft openlijk toegegeven in 2014 betrokken te zijn geweest bij de gebeurtenissen die hebben geleid tot de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol. Hij heeft die annexatie publiekelijk verdedigd, onder meer in een interview op de website gazetacrimea.ru op 12 maart 2016. Voor zijn betrokkenheid bij het annexatieproces werd hij door de plaatselijke „overheid” beloond met een medaille „voor de verdediging van de Republiek van de Krim”.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Geboortedatum: 24.6.1965

Geboorteplaats: Belogorsk, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Lid van de Staatsdoema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim.

Lid van de Commissie cultuur van de Doema.

Zij was sinds 2012 lid van de Hoge Raad van de Autonome Republiek van de Krim en steunde vanaf maart 2014 de integratie van de illegaal geannexeerde Krim en Sebastopol in de Russische Federatie. In september 2014 werd Savchenko verkozen tot lid van de Staatsraad van de zogenaamde „Republiek van de Krim”. Zij heeft de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol verdedigd in tal van publieke verklaringen, onder meer in interviews op de website c-pravda.ru op 2 april 2016 en 20 augustus 2016. In 2014 werd zij beloond met een benoeming in de Russische staatsorde „voor plichtvervulling jegens het moederland”-II; in 2015 werd zij door de „overheid” van de „Republiek van de Krim” beloond met de orde „voor getrouwheid aan de plicht”.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Geboortedatum: 4.7.1971

Geboorteplaats: Simferopol, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Lid van de Staatsdoema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim.

Lid van de Commissie voor aangelegenheden inzake het GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten), Euraziatische integratie en betrekkingen met landgenoten van de Doema.

In september 2014 werd Shperov verkozen tot lid van de Staatsraad van de zogenaamde „Republiek van de Krim”.

Hij heeft openlijk, onder meer in een interview dat is gepubliceerd op de website ldpr-rk.ru op 3 september 2016, toegegeven dat hij betrokken was bij de gebeurtenissen in 2014 die hebben geleid tot de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol en met name bij de organisatie van het illegale referendum betreffende de illegale annexatie van het schiereiland.

9.11.2016

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

10.

Zogenaamde „volksmilitie van Donbas” „Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”

Sociale media:

http://vk.com/polkdonbassa

+ 38-099-445-63-78;

+ 38-063-688-60-01;

+ 38-067-145-14-99;

+ 38-094-912-96-60;

+ 38-062-213-26-60

E-mail: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Telefonisch te bereiken vrijwilligers in Rusland:

+ 7 (926) 428-99-51

+ 7 (967) 171-27-09

of e-mail novoross24@mail.ru

Adres: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Illegale gewapende separatistische groep die strijdt tegen de strijdkrachten van de Oekraïense overheid in Oost-Oekraïne; vormt een bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne. Deze militante groep heeft in de begindagen van april 2014 onder andere de controle over verscheidene overheidsgebouwen in Oost-Oekraïne overgenomen en ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Zij heeft banden met Pavel Gubarev, die verantwoordelijk is voor de bezetting van het gebouw van de regionale overheid in Donetsk door pro-Russische strijdkrachten en zichzelf heeft uitgeroepen tot „gouverneur van het volk”.

25.7.2014

11.

Vostok-bataljon

Батальон „Восток”

Sociale media:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Illegale gewapende separatistische groep; wordt beschouwd als een van de belangrijkste groepen in Oost-Oekraïne. Voert strijd tegen de strijdkrachten van de Oekraïense overheid in Oost-Oekraïne; vormt een bedreiging voor de stabiliteit of veiligheid van Oekraïne.

Nam actief deel aan de militaire operaties waarbij de luchthaven van Donetsk werd ingenomen.

Maakt deel uit van het zogenaamde „1e legerkorps” van de gewapende strijdkrachten van de „Volksrepubliek Donetsk”.

25.7.2014

21.

AANDELENVENNOOTSCHAP ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны” Алмаз — Антей

(alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; alias ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО Алмаз — Антей;

L_2017067NL.01011801.png
L_2017067NL.01011802.png
)

41 ul.Vereiskaya, Moskou 121471, Rusland

Website: almaz-antey.ru

E-mail: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey is een Russisch overheidsbedrijf. Het produceert luchtafweersystemen waaronder grond-luchtrakketten voor het Russiche leger. De Russische autoriteiten leveren zware wapens aan de separatisten in Oost-Oekraïne en dragen daarmee bij tot de destabilisering van Oekraïne. De separatisten gebruiken die wapens, onder meer om vliegtuigen neer te halen. Als overheidsbedrijf draagt Almaz-Antey derhalve bij tot de destabilisering van Oekraïne.

30.7.2014

30.

Sparta-bataljon

Батальон „Спарта”

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Arseny PAVLOV.

Maakt deel uit van het zogenaamde „1e legerkorps” van de „Volksrepubliek Donetsk”.

16.2.2015

31.

Somali-bataljon

Батальон „Сомали”

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Mikhail TOLSTYKH (alias Givi”).

Maakt deel uit van het zogenaamde „1e legerkorps” van de „Volksrepubliek Donetsk”.

16.2.2015

33.

Prizrak-brigade

Бригада „Призрак”

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Maakt deel van het zogenaamde „2e legerkorps” van de „Volksrepubliek Loegansk”.

16.2.2015

35.

Kalmius-bataljon

Батальон „Кальмиус”

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Maakt deel uit van het zogenaamde „1e legerkorps” van de „Volksrepubliek Donetsk”.

16.2.2015

36.

Doodsbataljon

Батальон „Смерть”

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Maakt deel van het zogenaamde „2e legerkorps” van de „Volksrepubliek Loegansk”.

16.2.2015

37.

Publieke beweging „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

De publieke beweging „Novorossiya”/„Nieuw Rusland” is opgericht in november 2014 in Rusland en staat onder leiding van de Russische officier Igor Strelkov/Girkin (geïdentificeerd als staflid van het hoofddirectoraat inlichtingen van de generale staf van de gewapende strijdkrachten van de Russische Federatie (GRU)).

Volgens haar verklaarde doelstellingen streeft zij ernaar algemene daadwerkelijke steun te verlenen aan „Novorossiya”, mede door hulp te bieden aan de milities die strijd leveren in Oost-Oekraïne, en zij verleent aldus steun aan beleid dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van ondermijnt.

Heeft banden met een persoon die op de lijst is geplaatst wegens het ondermijnen van de territoriale integriteit van Oekraïne.

16.2.2015