Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/729 van de Commissie van 20 april 2017 betreffende een verzoek om ontheffing dat door de Republiek Kroatië is ingediend op grond van artikel 9, lid 4, van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 2437) (Slechts de tekst in de Kroatische taal is authentiek)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/729 van de Commissie van 20 april 2017 betreffende een verzoek om ontheffing dat door de Republiek Kroatië is ingediend op grond van artikel 9, lid 4, van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 2437) (Slechts de tekst in de Kroatische taal is authentiek)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 98/41/EG van de Raad van 18 juni 1998 inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen(1) en met name artikel 9, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Richtlijn 98/41/EG heeft tot doel de veiligheid en de reddingsmogelijkheden voor passagiers en bemanningsleden aan boord van passagiersschepen te verhogen en ervoor te zorgen dat de opsporings- en reddingsoperaties na een ongeval efficiënter verlopen.

 2. Op grond van artikel 5, lid 1, van Richtlijn 98/41/EG moet bepaalde informatie worden geregistreerd voor elk passagiersschip dat vanuit een haven in een lidstaat vertrekt voor een reis van meer dan twintig zeemijl vanaf de plaats van vertrek.

 3. Op grond van artikel 9, lid 4, van Richtlijn 98/41/EG kunnen lidstaten de Commissie een ontheffing van deze verplichting vragen.

 4. Bij brief van 3 september 2015 heeft de Republiek Kroatië de Commissie een ontheffing gevraagd van de verplichting om over opvarenden van alle passagiersschepen die op een aantal routes rond de Kroatische eilanden varen, de in artikel 5, lid 1, van Richtlijn 98/41/EG gespecificeerde informatie te registreren.

 5. Op 20 oktober 2015 heeft de Commissie de Republiek Kroatië om aanvullende informatie gevraagd teneinde de aanvraag te kunnen beoordelen. Op 18 mei 2016 heeft de Republiek Kroatië een antwoord ingediend en het verzoek tot ontheffing gewijzigd voor de volgende routes: Zadar — Ist en Zadar — Olib op de veerdienst „Zadar — Premuda / Mali Lošinj”; Split — Hvar, Hvar — Prigradica en Hvar — Korčula op de hogesnelheidslijn „Korčula — (Prigradica) — Hvar — Split”; Zadar — Ist en Zapuntel — Zadar op de hogesnelheidslijn „Ist — Molat — Zadar”; Split — Bol op de hogesnelheidslijn „Jelsa — Bol — Split”; Split — Hvar op de hogesnelheidslijn „Split — (Milna) — Hvar”; Split — Hvar op de hogesnelheidslijn „Lastovo — Vela Luka — Hvar — Split”; Rijeka — Rab op de hogesnelheidslijn „Novalja — Rab — Rijeka”; Split — Vela Luka op de hogesnelheidslijn „Lastovo — Vela Luka — Split”; Split — Stari Grad op de veerdienst „Split — Stari Grad”; Vis — Split op de veerdienst „Vis — Split”; Mali Lošinj — Cres en Cres — Rijeka op de hogesnelheidslijn „Mali Lošinj — Ilovik — Susak — Unije — Martinšćica — Cres — Rijeka”; Premuda — Zadar op de hogesnelheidslijn „Olib — Silba — Premuda — Zadar”; Vis — Split en Hvar — Split op de hogesnelheidslijn „Vis — Hvar — Split”; Dubrovnik — Sobra en Korčula — Lastovo op de hogesnelheidslijn „Dubrovnik — Šipanska Luka — Sobra — Polače — Korčula — Lastovo”.

 6. De Commissie heeft het verzoek om ontheffing, in samenwerking met het EMSA, beoordeeld op basis van de informatie waarover zij beschikte.

 7. De Republiek Kroatië heeft de volgende informatie verstrekt: 1) op de betrokken routes is de jaarlijkse waarschijnlijkheid van significante golfhoogten van meer dan twee meter geringer dan 10 %; 2) de schepen waarvoor de ontheffing zou gelden, worden gebruikt voor geregelde diensten; 3) het voornaamste doel van de dienst is het onderhouden van geregelde verbindingen met afgelegen gemeenschappen voor gebruikelijke doeleinden; 4) in het zeegebied waarin de passagiersschepen varen, zijn walsystemen voor navigatieondersteuning, betrouwbare weersvoorspellingsdiensten en adequate en toereikende opsporings- en reddingsfaciliteiten beschikbaar; 5) door een gebrek aan geschikte bufferinfrastructuur en havenfaciliteiten is de registratie van passagiersgegevens niet combineerbaar met het vaarschema en de dienstregeling van het vervoer over land en 6) het verzoek om ontheffing zou gelden voor alle exploitanten op de genoemde routes.

 8. Uit het eindresultaat van de beoordeling blijkt dat alle voorwaarden voor de goedkeuring van de ontheffing zijn vervuld.

 9. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het door de Republiek Kroatië op grond van artikel 9, lid 4, van Richtlijn 98/41/EG ingediende verzoek om ontheffing van de verplichting de in artikel 5, lid 1, van die richtlijn gespecificeerde informatie te registreren over de opvarenden van alle passagiersschepen waarmee geregelde diensten worden uitgevoerd, wordt goedgekeurd voor de volgende routes:

 1. Zadar — Ist en Zadar — Olib op de veerdienst „Zadar — Premuda / Mali Lošinj”;

 2. Split — Hvar, Hvar — Prigradica en Hvar — Korčula op de hogesnelheidslijn „Korčula — (Prigradica) — Hvar — Split”;

 3. Zadar — Ist en Zapuntel — Zadar op de hogesnelheidslijn „Ist — Molat — Zadar”;

 4. Split — Bol op de hogesnelheidslijn „Jelsa — Bol — Split”;

 5. Split — Hvar op de hogesnelheidslijn „Split — (Milna) — Hvar”;

 6. Split — Hvar op de hogesnelheidslijn „Lastovo — Vela Luka — Hvar — Split”;

 7. Rijeka — Rab op de hogesnelheidslijn „Novalja — Rab — Rijeka”;

 8. Split — Vela Luka op de hogesnelheidslijn „Lastovo — Vela Luka — Split”;

 9. Split — Stari Grad op de veerdienst „Split — Stari Grad”;

 10. Vis — Split op de veerdienst „Vis — Split”;

 11. Mali Lošinj — Cres en Cres — Rijeka op de hogesnelheidslijn „Mali Lošinj — Ilovik — Susak — Unije — Martinšćica — Cres — Rijeka”;

 12. Premuda — Zadar op de hogesnelheidslijn „Olib — Silba — Premuda — Zadar”;

 13. Vis — Split en Hvar — Split op de hogesnelheidslijn „Vis — Hvar — Split”;

 14. Dubrovnik — Sobra en Korčula — Lastovo op de hogesnelheidslijn „Dubrovnik — Šipanska luka — Sobra — Polače — Korčula — Lastovo”.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Republiek Kroatië.

Gedaan te Brussel, 20 april 2017.

Voor de Commissie

Violeta Bulc

Lid van de Commissie