Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1417 van de Raad van 4 augustus 2017 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1417 van de Raad van 4 augustus 2017 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen(1), en met name artikel 14, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 17 maart 2014 Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.

  2. Als onderdeel van het beleid van de Unie de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol niet te erkennen, is de levering van belangrijke uitrusting voor de totstandbrenging, verwerving of ontwikkeling van infrastructuurprojecten op de Krim en in Sebastopol in belangrijke sectoren, waaronder energie, door de Raad verboden.

  3. Gasturbines, die een wezenlijk element vormen bij de ontwikkeling van nieuwe energiecentrales op de Krim, zijn vanuit Rusland geleverd in strijd met de contractuele bepalingen voor de oorspronkelijke verkoop van de turbines van een in de Unie gevestigde onderneming naar Rusland.

  4. Het doel van die energiecentrales is een onafhankelijke stroomtoevoer voor de Krim en Sebastopol tot stand te brengen, aldus de afscheiding ervan van Oekraïne te steunen en de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne te ondermijnen. Bovendien ondermijnt deze actie het beleid van de Unie de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol niet te erkennen.

  5. Gezien het bovenstaande moeten bijkomende personen, entiteiten en lichamen worden toegevoegd aan de lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen, zoals vermeld in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014.

  6. Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze verordening genoemde personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Maasikas

BIJLAGE

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

158.

Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHERESOW)

Черезов, Андрей Владимирович

Viceminister voor Energie van de Russische Federatie.

Geboren op 12.10.1967

Geboorteplaats: Salair, oblast Kemerovskaya

Is gedeeltelijk verantwoordelijk voor het besluit om gasturbines die door Siemens Gas Turbine Technologies OOO waren geleverd over te dragen aan OAO VO Technopromexport, voor installatie op de Krim. Dit besluit draagt bij aan de verwezenlijking van een onafhankelijke energievoorziening voor de Krim en Sebastopol als een middel om hun afscheiding van Oekraïne te ondersteunen, en ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

4.8.2017

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK

Грабчак, Евгений Петрович

Departementshoofd in het ministerie van Energie van de Russische Federatie.

Geboren op 18.7.1981

Geboorteplaats: Ust-Labinsk, regio Krasnodar

Binnen het ministerie van Energie van de Russische Federatie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van elektro-energetische projecten op de Krim. Deze projecten dragen bij aan de verwezenlijking van een onafhankelijke energievoorziening voor de Krim en Sebastopol als een middel om hun afscheiding van Oekraïne te ondersteunen, en ondermijnen de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

4.8.2017

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

Топор-Гилка, Сергей Анатольевич

Directeur-generaal van OAO „VO TPE” tot de insolventie ervan, directeur-generaal van OOO „VO TPE”

Geboren op 17.2.1970

Leidde als directeur-generaal van OOO „VO TPE” de onderhandelingen met Siemens Gas Turbine Technologies OOO over de aankoop en de levering van de gasturbines voor een energiecentrale in Taman, regio Krasnodar, in de Russische Federatie. Hij was verantwoordelijk voor de overdracht van de gasturbines naar de Krim. Dit draagt bij aan de verwezenlijking van een onafhankelijke energievoorziening voor de Krim en Sebastopol als een middel om hun afscheiding van Oekraïne te ondersteunen, en ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

4.8.2017

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

38.

OAO „VO Technopromexport” (OAO „VO TPE”)

ook bekend als Open Joint Stock Company „Foreign Economic Association”„Technopromexport”

Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт

Adres: 119019, Moskou, Novyi Arbat str., 15, gebouw 2

Datum van registratie: 27.7.1992

Staatsregistratienummer: 1067746244026

Belastingregistratienummer: 7705713236

OAO „VO TPE”, overeenkomstsluitende partij met Siemens Gas Turbine Technologies OOO, heeft gasturbines aangekocht die bestemd zouden zijn voor een energiecentrale in Taman, regio Krasnodar, in de Russische Federatie, en was als overeenkomstsluitende partij verantwoordelijk voor de overdracht van deze gasturbines aan OOO „VO TPE”, die deze vervolgens voor installatie naar de Krim overbracht. Dit draagt bij aan de verwezenlijking van een onafhankelijke energievoorziening voor de Krim en Sebastopol als een middel om hun afscheiding van Oekraïne te ondersteunen, en ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

4.8.2017

39.

OOO „VO Technopromexport” (OOO „VO TPE”)

ook bekend als Limited Liability Company „Foreign Economic Association”„Technopromexport”

Общество с ограниченной ответственностью „Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт”

Adres: 119019, Moskou, Novyi Arbat str., 15, gebouw 2

Datum van registratie: 8.5.2014

Staatsregistratienummer: 1147746527279

Belastingregistratienummer: 7704863782e

Huidig eigenaar van de gasturbines die oorspronkelijk door Siemens Gas Turbine Technologies OOO aan OAO „VO TPE” werden geleverd. OOO „VO TPE” bracht de gasturbines voor installatie over naar de Krim. Dit draagt bij aan de verwezenlijking van een onafhankelijke energievoorziening voor de Krim en Sebastopol als een middel om hun afscheiding van Oekraïne te ondersteunen, en ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

4.8.2017

40.

ZAO Interavtomatika (IA)

ook bekend als ЗАО „Интеравтоматика”, CJSC „Interavtomatika”

Adres: 115280, Moskou, Avtozavodskaya st., 14,

Datum van registratie: 31.1.1994

Staatsregistratienummer: 1037739044111

Belastingregistratienummer: 7725056162

Bedrijf dat gespecialiseerd is in controle- en communicatiesystemen voor energiecentrales en contracten heeft afgesloten voor projecten inzake de bouw van de energiecentrales en de installatie van gasturbines in Sebastopol en Simferopol. Dit draagt bij aan de verwezenlijking van een onafhankelijke energievoorziening voor de Krim en Sebastopol als een middel om hun afscheiding van Oekraïne te ondersteunen, en ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

4.8.2017