Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/548 van de Raad van 6 april 2018 tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/548 van de Raad van 6 april 2018 tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad van 30 augustus 2017 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 329/2007(1), en met name artikel 47, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 30 augustus 2017 heeft de Raad Verordening (EU) 2017/1509 vastgesteld.

  2. Op 30 maart 2018 heeft het krachtens Resolutie 1718 (2006) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties („VN-Veiligheidsraad”) ingestelde Comité van de VN-Veiligheidsraad 1 persoon en 21 entiteiten toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn, en heeft het 15 vaartuigen aangewezen voor bevriezing van tegoeden, heeft het 25 vaartuigen de toegang tot havens ontzegd en heeft het 12 vaartuigen aangewezen voor het ontnemen van de vlag.

  3. De bijlagen XIII en XIV bij Verordening (EU) 2017/1509 moeten bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen XIII en XIV bij Verordening (EU) 2017/1509 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 april 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

E. Zaharieva

BIJLAGE

De navolgende persoon en entiteiten worden toegevoegd aan de in bijlage XIII bij Verordening (EU) 2017/1509 opgenomen lijst van de in artikel 34, leden 1 en 3, bedoelde personen en entiteiten:

Naam

Ook bekend als

Informatie ter identificatie

Datum van aanwijzing door de VN

Motivering

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Geboortedatum: 20.10.1957

Paspoortnr.: 302001581

30.3.2018

Tsang Yung Yuan heeft de uitvoer van steenkool door de DVK gecoördineerd met een tussenpersoon van de DVK die in een derde land actief is, en hij heeft een geschiedenis van andere sancties ontduikende activiteiten.

Naam

Ook bekend als

Plaats

Datum van aanwijzing door de VN

Andere informatie

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

L_2018091NL.01000302.png
;

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, China

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar, scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de onder Panamese vlag varende HUA FU, een vrachtschip dat op 24 september 2017 in Najin, DVK, steenkool uit de DVK heeft geladen.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DVK; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de CHON MYONG 1, een onder Noord-Koreaanse vlag varend schip dat eind december 2017 een schip-tot-schiptransfer van brandstof heeft uitgevoerd.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker PAEK MA, die medio januari 2018 betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker NAM SAN 8, die, naar wordt aangenomen, betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie, en eigenaar van de HAP JANG GANG 6.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

L_2018091NL.01000401.png

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, China

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de ASIA Bridge 1. Een vaartuig in Hong Kongs bezit, waarschijnlijk de ASIA Bridge 1, kreeg op 19 oktober 2017 van Huaxin Shipping de opdracht voorbereidingen te treffen om Nampo (DVK) binnen te lopen om een lading steenkool voor Vietnam in ontvangst te nemen. De ASIA Bridge 1 kreeg van een niet-geïdentificeerde werknemer van Huaxin Shipping Ltd de opdracht voorbereidingen te treffen om 8 000 metrische ton steenkool in ontvangst te nemen en vervolgens naar Cam Pha, Vietnam, te varen. De kapitein van het schip kreeg de opdracht de naam van het schip en andere merktekens met zeildoek te bedekken zolang het schip in de haven van Nampo lag.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Marshalleilanden

30.3.2018

In 2017 poogden Tsang Yung Yuan (ook bekend als Neil Tsang) en Kingly Won een oliedeal voor een waarde van meer dan 1 miljoen USD te sluiten met een aardoliemaatschappij in een derde land, voor illegale overbrenging naar de DVK. Kingly Won fungeerde als tussenpersoon voor deze aardoliemaatschappij en een Chinese onderneming die Kingly Won benaderde om namens haar mariene olie te kopen.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker CHON MA SAN. De onder Noord-Koreaanse vlag varende CHON MA SAN heeft voorbereidingen getroffen voor waarschijnlijke schip-tot-schiptransfers eind januari 2018. De kapitein van de onder Noord-Koreaanse vlag varende tanker YU JONG 2 rapporteerde op 18 november 2017 aan een niet geïdentificeerde controleur in de DVK dat het schip een storm vermeed voorafgaand aan een schip-tot-schiptransfer. De kapitein stelde voor de YU JONG 2 stookolie te laten laden vóór de onder Noord-Koreaanse vlag varende tanker CHON MA SAN, die gezien zijn grotere omvang geschikter was voor schip-tot-schiptransfers in een storm. Nadat de CHON MA SAN stookolie had geladen uit een schip, laadde de YU JONG 2 op 19 november 2017 via een schip-tot-schiptransfer 1 168 kiloliter stookolie.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker AN SAN 1, die, naar wordt aangenomen, betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de YU PHYONG 5. Eind november 2017 voerde de YU PHYONG 5 een schip-tot-schiptransfer van 1 721 metrische ton stookolie uit.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tankers SAM JONG 1 en SAM JONG 2. Van beide schepen wordt aangenomen dat zij eind januari 2018 geraffineerde aardolie in de DVK hebben ingevoerd in strijd met VN-sancties.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

De onder Noord-Koreaanse vlag varende tanker SAM MA 2, eigendom van Korea Samma Shipping Company, heeft medio oktober 2017 een schip-tot-schiptransfer van olie uitgevoerd en documenten vervalst, waarbij bijna 1 600 metrische ton stookolie in één transactie werd geladen. De kapitein kreeg de opdracht SAMMA SHIPPING en de Koreaanse woorden op het zegel van het schip te wissen en in plaats daarvan „Hai Xin U 606” te zetten om de Noord-Koreaanse identiteit van het vaartuig te verbergen.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DVK;

Ondernemingsnummer IMO 5434358

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker YU JONG 2, die op 19 november 2017 1 168 kiloliter brandstof heeft geladen via een schip-tot-schiptransfer.

67.

KOTI CORP

Panama City, Panama

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de onder Panamese vlag varende KOTI, die op 9 december 2017 schip-tot-schiptransfers heeft uitgevoerd, waarschijnlijk van aardolie, naar de onder Noord-Koreaanse vlag varende KUM UN SAN 3.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Scheepsbeheerder van de Noord-Koreaanse olieproductentanker YU SON, die, naar wordt aangenomen, betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd.

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker PAEK MA, die medio januari 2018 betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DVK

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar van de Noord-Koreaanse tanker JI SONG 6, die, naar wordt aangenomen, betrokken was bij schip-tot-schiptransfers van olie eind januari 2018. De onderneming bezit ook de JI SONG 8 en de WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa

30.3.2018

Eigendom van de onderneming of gecontroleerd door Tsang Yung Yuan en betrokken bij illegale overdrachten van steenkool uit de DVK.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

L_2018091NL.01000601.png

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, China

30.3.2018

Geregistreerde eigenaar, scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de DONG FENG 6, die op 11 juli 2017 in Hamhung (DVK) steenkool voor uitvoer heeft geladen, in strijd met VN-sancties.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong, China

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de HAO FAN 2 en de HAO FAN 6, die onder de vlag van Saint Kitts en Nevis varen. De HAO FAN 6 heeft op 27 augustus 2017 in Nampo (DVK) steenkool geladen. De HAO FAN 2 heeft op 3 juni 2017 in Nampo (DVK) Noord-Koreaans steenkool geladen.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, China

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de XIN GUANG HAI, die op 27 oktober 2017 in Taean (DVK) steenkool heeft geladen en op 14 november 2017 moest aankomen in Cam Pha, Vietnam, maar daar niet aankwam en in plaats daarvan op 18 december 2017 naar Port Klang in Maleisië voer.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapore

30.3.2018

Scheepsbeheerder en commercieel beheerder van de YUK TUNG, die een schip-tot-schiptransfer van geraffineerde aardolie heeft uitgevoerd.”

De volgende vaartuigen worden toegevoegd aan de lijst van vaartuigen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen in bijlage XIV bij Verordening (EU) 2017/1509 onder de rubriek „A. in beslag genomen vaartuigen”:

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8712362

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 7303803

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8605026

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8405311

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 7408873

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8106496

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8604917

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9066978

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8898740

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8660313

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8122347

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8691702

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8408595

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8503228

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9066540”

De volgende vaartuigen worden toegevoegd aan de lijst van vaartuigen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen in bijlage XIV bij Verordening (EU) 2017/1509 onder de rubriek „B. Schepen waaraan de toegang tot een haven is ontzegd”:

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8712362

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 7303803

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8605026

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8405311

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 7408873

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8106496

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8604917

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9066978

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8898740

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8660313

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8122347

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8691702

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8916580

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9004700

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9020003

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9030591

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9417115

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 9008201

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8747604

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8628597

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8518572

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8914934

Aanvullende informatie

IMO-nummer: 8791667

Aanvullende informatie

IMO-nummer: geen”