Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/434 van de Commissie van 15 maart 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/159 tot instelling van definitieve vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde staalproducten

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/434 van de Commissie van 15 maart 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/159 tot instelling van definitieve vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde staalproducten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2015/478 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer(1), en met name artikel 20, lid 2,

Gezien Verordening (EU) 2015/755 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen(2), en met name artikel 16, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  Bijlage IV bij Verordening (EU) 2019/159 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

  Artikel 2

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

  Gedaan te Brussel, 15 maart 2022.

  Voor de Commissie

  De voorzitter

  Ursula von der Leyen

  BIJLAGE

  Productnummer

  Productcategorie

  GN-codes

  Toewijzing per land (indien van toepassing)

  Jaar 1

  Jaar 2

  Jaar 3

  Aanvullend recht

  Volgnummers

  Van 1.7.2021 t.e.m. 30.9.2021

  Van 1.10.2021 t.e.m. 31.12.2021

  Van 1.1.2022 t.e.m. 31.3.2022

  Van 1.4.2022 t.e.m. 30.6.2022

  Van 1.7.2022 t.e.m. 30.9.2022

  Van 1.10.2022 t.e.m. 31.12.2022

  Van 1.1.2023 t.e.m. 31.3.2023

  Van 1.4.2023 t.e.m. 30.6.2023

  Van 1.7.2023 t.e.m. 30.9.2023

  Van 1.10.2023 t.e.m. 31.12.2023

  Van 1.1.2024 t.e.m. 31.3.2024

  Van 1.4.2024 t.e.m. 30.6.2024

  Omvang tariefcontingent (ton netto)

  Omvang tariefcontingent (ton netto)

  Omvang tariefcontingent (ton netto)

  1

  Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

  7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7212 60 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 15, 7225 40 90, 7226 19 10, 7226 91 20, 7226 91 91, 7226 91 99

  Russische Federatie

  416 848,18

  416 848,18

  407 786,27

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  25 %

  09.8966

  Turkije

  330 387,67

  330 387,67

  323 205,33

  430 246,90

  448 024,13

  448 024,13

  438 284,48

  443 154,30

  461 464,85

  461 464,85

  451 433,01

  456 448,93

  25 %

  09.8967

  India

  169 717,08

  169 717,08

  166 027,58

  273 178,15

  284 465,51

  284 465,51

  278 281,48

  281 373,50

  292 999,48

  292 999,48

  286 629,92

  289 814,70

  25 %

  09.8968

  Korea, Republiek

  135 867,52

  135 867,52

  132 913,87

  170 592,15

  177 640,79

  177 640,79

  173 779,03

  175 709,91

  182 970,01

  182 970,01

  178 992,40

  180 981,21

  25 %

  09.8969

  Verenigd Koninkrijk

  120 514,16

  120 514,16

  117 894,29

  142 706,31

  148 602,75

  148 602,75

  145 372,25

  146 987,50

  153 060,83

  153 060,83

  149 733,42

  151 397,12

  25 %

  09.8976

  Servië

  119 634,36

  119 634,36

  117 033,62

  151 443,06

  157 700,49

  157 700,49

  154 272,22

  155 986,36

  162 431,51

  162 431,51

  158 900,39

  160 665,95

  25 %

  09.8970

  Andere landen

  1 020 975,90

  1 020 975,90

  998 780,77

  1 120 626,74

  1 166 929,56

  1 166 929,56

  1 141 561,53

  1 154 245,55

  1 201 937,45

  1 201 937,45

  1 175 808,38

  1 188 872,91

  25 %

  (1)

  2

  Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

  7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 20, 7209 90 80, 7211 23 20, 7211 23 30, 7211 23 80, 7211 29 00, 7211 90 20, 7211 90 80, 7225 50 20, 7225 50 80, 7226 20 00, 7226 92 00

  India

  150 937,31

  150 937,31

  147 656,06

  149 296,69

  155 465,43

  155 465,43

  152 085,74

  153 775,59

  160 129,39

  160 129,39

  156 648,32

  158 388,85

  25 %

  09.8801

  Korea, Republiek

  87 540,62

  87 540,62

  85 637,56

  86 589,09

  90 166,83

  90 166,83

  88 206,69

  89 186,76

  92 871,84

  92 871,84

  90 852,89

  91 862,36

  25 %

  09.8802

  Verenigd Koninkrijk

  80 906,72

  80 906,72

  79 147,88

  80 027,30

  83 333,92

  83 333,92

  81 522,32

  82 428,12

  85 833,94

  85 833,94

  83 967,99

  84 900,96

  25 %

  09.8977

  Oekraïne

  67 209,91

  67 209,91

  65 748,82

  66 479,37

  69 226,21

  69 226,21

  67 721,29

  68 473,75

  71 302,99

  71 302,99

  69 752,93

  70 527,96

  25 %

  09.8803

  Brazilië

  43 002,88

  43 002,88

  42 068,04

  42 535,46

  44 292,97

  44 292,97

  43 330,08

  43 811,52

  45 621,76

  45 621,76

  44 629,98

  45 125,87

  25 %

  09.8804

  Servië

  38 107,42

  38 107,42

  37 279,00

  37 693,21

  39 250,64

  39 250,64

  38 397,37

  38 824,00

  40 428,16

  40 428,16

  39 549,29

  39 988,72

  25 %

  09.8805

  Andere landen

  265 739,79

  265 739,79

  259 962,84

  262 851,32

  273 711,99

  273 711,99

  267 761,73

  270 736,86

  281 923,35

  281 923,35

  275 794,58

  278 858,96

  25 %

  (2)

  3.A

  Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)

  7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10

  Russische Federatie

  350,64

  350,64

  343,02

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  25 %

  09.8808

  Verenigd Koninkrijk

  300,46

  300,46

  293,93

  506,54

  527,47

  527,47

  516,00

  521,74

  543,29

  543,29

  531,48

  537,39

  25 %

  09.8978

  Iran, Islamitische Republiek

  153,51

  153,51

  150,17

  151,91

  158,18

  158,18

  154,75

  156,46

  162,93

  162,93

  159,39

  161,16

  25 %

  09.8809

  Korea, Republiek

  124,95

  124,95

  122,24

  232,64

  242,25

  242,25

  236,98

  239,62

  249,52

  249,52

  244,09

  246,81

  25 %

  09.8806

  Andere landen

  757,52

  757,52

  741,05

  777,65

  809,79

  809,79

  792,18

  800,98

  834,08

  834,08

  815,95

  825,01

  25 %

  (3)

  3.B

  7225 19 90, 7226 19 80

  Russische Federatie

  35 467,36

  35 467,36

  34 696,33

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  25 %

  09.8811

  Korea, Republiek

  21 197,70

  21 197,70

  20 736,88

  32 204,00

  33 534,63

  33 534,63

  32 805,62

  33 170,12

  34 540,67

  34 540,67

  33 789,78

  34 165,23

  25 %

  09.8812

  China

  16 317,74

  16 317,74

  15 963,01

  28 320,79

  29 490,97

  29 490,97

  28 849,86

  29 170,42

  30 375,70

  30 375,70

  29 715,36

  30 045,53

  25 %

  09.8813

  Taiwan

  12 242,39

  12 242,39

  11 976,25

  22 149,74

  23 064,94

  23 064,94

  22 563,53

  22 814,23

  23 756,89

  23 756,89

  23 240,43

  23 498,66

  25 %

  09.8814

  Andere landen

  6 343,40

  6 343,40

  6 205,50

  7 898,74

  8 225,11

  8 225,11

  8 046,30

  8 135,71

  8 471,86

  8 471,86

  8 287,69

  8 379,78

  25 %

  (4)

  4.A

  Metallisch beklede bladen

  Taric-codes: 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030, 7212300020, 7212300030, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7225920020, 7225920030, 7225990011, 7225990022, 7225990023, 7225990041, 7225990045, 7225990091, 7225990092, 7225990093, 7226993010, 7226993030, 7226997011, 7226997013, 7226997091, 7226997093, 7226997094

  Korea, Republiek

  34 726,32

  34 726,32

  33 971,40

  34 348,86

  35 768,11

  35 768,11

  34 990,54

  35 379,32

  36 841,15

  36 841,15

  36 040,26

  36 440,70

  25 %

  09.8816

  India

  49 638,36

  49 638,36

  48 559,27

  49 098,82

  51 127,51

  51 127,51

  50 016,05

  50 571,78

  52 661,34

  52 661,34

  51 516,53

  52 088,93

  25 %

  09.8817

  Verenigd Koninkrijk

  32 719,56

  32 719,56

  32 008,27

  32 363,92

  33 701,15

  33 701,15

  32 968,52

  33 334,83

  34 712,19

  34 712,19

  33 957,57

  34 334,88

  25 %

  09.8979

  Andere landen

  439 629,02

  439 629,02

  430 071,87

  434 850,45

  452 817,89

  452 817,89

  442 974,02

  447 895,96

  466 402,42

  466 402,42

  456 263,24

  461 332,84

  25 %

  (5)

  4.B

  GN-codes: 7210 20 00, 7210 30 00, 7210 90 80, 7212 20 00, 7212 50 20, 7212 50 30, 7212 50 40, 7212 50 90, 7225 91 00, 7226 99 10 TARIC codes: 7210410080, 7210490080, 7210610080, 7210690080, 7212300080, 7212506180, 7212506980, 7225920080, 7225990025, 7225990095, 7226993090, 7226997019, 7226997096

  China

  118 662,79

  118 662,79

  116 083,16

  117 372,98

  122 222,67

  122 222,67

  119 565,66

  120 894,17

  125 889,35

  125 889,35

  123 152,63

  124 520,99

  25 %

  09.8821

  Korea, Republiek

  154 003,68

  154 003,68

  150 655,77

  152 329,73

  158 623,79

  158 623,79

  155 175,45

  156 899,62

  163 382,50

  163 382,50

  159 830,71

  161 606,61

  25 %

  09.8822

  India

  70 874,00

  70 874,00

  69 333,27

  70 103,64

  73 000,22

  73 000,22

  71 413,26

  72 206,74

  75 190,23

  75 190,23

  73 555,66

  74 372,95

  25 %

  09.8823

  Verenigd Koninkrijk

  32 719,56

  32 719,56

  32 008,27

  32 363,92

  33 701,15

  33 701,15

  32 968,52

  33 334,83

  34 712,19

  34 712,19

  33 957,57

  34 334,88

  25 %

  09.8980

  Andere landen

  99 301,05

  99 301,05

  97 142,33

  98 221,69

  102 280,08

  102 280,08

  100 056,60

  101 168,34

  105 348,48

  105 348,48

  103 058,30

  104 203,39

  25 %

  (6)

  5

  Organisch beklede platen

  7210 70 80, 7212 40 80

  India

  72 733,52

  72 733,52

  71 152,36

  71 942,94

  74 915,53

  74 915,53

  73 286,93

  74 101,23

  77 162,99

  77 162,99

  75 485,54

  76 324,26

  25 %

  09.8826

  Korea, Republiek

  65 734,04

  65 734,04

  64 305,04

  65 019,54

  67 706,06

  67 706,06

  66 234,19

  66 970,13

  69 737,25

  69 737,25

  68 221,22

  68 979,23

  25 %

  09.8827

  Verenigd Koninkrijk

  32 273,02

  32 273,02

  31 571,43

  31 922,23

  33 241,21

  33 241,21

  32 518,58

  32 879,90

  34 238,45

  34 238,45

  33 494,13

  33 866,29

  25 %

  09.8981

  Taiwan

  21 067,46

  21 067,46

  20 609,47

  20 838,47

  21 699,48

  21 699,48

  21 227,76

  21 463,62

  22 350,47

  22 350,47

  21 864,59

  22 107,53

  25 %

  09.8828

  Turkije

  14 544,98

  14 544,98

  14 228,79

  14 386,89

  14 981,33

  14 981,33

  14 655,65

  14 818,49

  15 430,77

  15 430,77

  15 095,32

  15 263,05

  25 %

  09.8829

  Andere landen

  39 845,48

  39 845,48

  38 979,27

  39 412,38

  41 040,85

  41 040,85

  40 148,65

  40 594,75

  42 272,07

  42 272,07

  41 353,11

  41 812,59

  25 %

  (7)

  6

  Blik

  7209 18 99, 7210 11 00, 7210 12 20, 7210 12 80, 7210 50 00, 7210 70 10, 7210 90 40, 7212 10 10, 7212 10 90, 7212 40 20

  China

  102 651,92

  102 651,92

  100 420,36

  101 536,14

  105 731,48

  105 731,48

  103 432,97

  104 582,22

  108 903,42

  108 903,42

  106 535,96

  107 719,69

  25 %

  09.8831

  Verenigd Koninkrijk

  37 442,67

  37 442,67

  36 628,69

  37 035,68

  38 565,95

  38 565,95

  37 727,56

  38 146,75

  39 722,92

  39 722,92

  38 859,38

  39 291,15

  25 %

  09.8982

  Servië

  20 605,18

  20 605,18

  20 157,24

  20 381,21

  21 223,33

  21 223,33

  20 761,95

  20 992,64

  21 860,03

  21 860,03

  21 384,81

  21 622,42

  25 %

  09.8832

  Korea, Republiek

  14 904,85

  14 904,85

  14 580,83

  14 742,84

  15 352,00

  15 352,00

  15 018,26

  15 185,13

  15 812,56

  15 812,56

  15 468,81

  15 640,68

  25 %

  09.8833

  Taiwan

  12 392,30

  12 392,30

  12 122,90

  12 257,60

  12 764,07

  12 764,07

  12 486,59

  12 625,33

  13 146,99

  13 146,99

  12 861,18

  13 004,09

  25 %

  09.8834

  Andere landen

  34 348,50

  34 348,50

  33 601,80

  33 975,15

  35 378,96

  35 378,96

  34 609,85

  34 994,40

  36 440,33

  36 440,33

  35 648,15

  36 044,24

  25 %

  (8)

  7

  Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

  7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60, 7225 99 00

  Oekraïne

  220 959,54

  220 959,54

  216 156,07

  256 810,19

  267 421,24

  267 421,24

  261 607,74

  264 514,49

  275 443,88

  275 443,88

  269 455,97

  272 449,93

  25 %

  09.8836

  Korea, Republiek

  90 484,11

  90 484,11

  88 517,06

  96 106,51

  100 077,50

  100 077,50

  97 901,90

  98 989,70

  103 079,83

  103 079,83

  100 838,96

  101 959,39

  25 %

  09.8837

  Russische Federatie

  76 413,23

  76 413,23

  74 752,08

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  25 %

  09.8838

  India

  50 218,77

  50 218,77

  49 127,06

  60 949,84

  63 468,21

  63 468,21

  62 088,47

  62 778,34

  65 372,26

  65 372,26

  63 951,12

  64 661,69

  25 %

  09.8839

  Verenigd Koninkrijk

  50 201,69

  50 201,69

  49 110,35

  53 246,19

  55 446,25

  55 446,25

  54 240,90

  54 843,58

  57 109,64

  57 109,64

  55 868,13

  56 488,88

  25 %

  09.8983

  Andere landen

  304 534,67

  304 534,67

  297 914,36

  317 081,76

  330 183,16

  330 183,16

  323 005,26

  326 594,21

  340 088,65

  340 088,65

  332 695,42

  336 392,04

  25 %

  (9)

  8

  Roestvrije warmgewalste platen en banden

  7219 11 00, 7219 12 10, 7219 12 90, 7219 13 10, 7219 13 90, 7219 14 10, 7219 14 90, 7219 22 10, 7219 22 90, 7219 23 00, 7219 24 00, 7220 11 00, 7220 12 00

  Andere landen

  95 423,22

  95 423,22

  93 348,80

  94 386,01

  98 285,92

  98 285,92

  96 149,27

  97 217,59

  101 234,50

  101 234,50

  99 033,75

  100 134,12

  25 %

  (10)

  9

  Roestvrije koudgewalste platen en banden

  7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80

  Korea, Republiek

  45 936,49

  45 936,49

  44 937,87

  45 437,18

  47 314,59

  47 314,59

  46 286,01

  46 800,30

  48 734,02

  48 734,02

  47 674,59

  48 204,31

  25 %

  09.8846

  Taiwan

  42 598,45

  42 598,45

  41 672,39

  42 135,42

  43 876,40

  43 876,40

  42 922,57

  43 399,48

  45 192,69

  45 192,69

  44 210,24

  44 701,47

  25 %

  09.8847

  India

  28 471,37

  28 471,37

  27 852,43

  28 161,90

  29 325,51

  29 325,51

  28 688,00

  29 006,76

  30 205,28

  30 205,28

  29 548,64

  29 876,96

  25 %

  09.8848

  Verenigde Staten

  23 164,35

  23 164,35

  22 660,78

  22 912,56

  23 859,28

  23 859,28

  23 340,60

  23 599,94

  24 575,06

  24 575,06

  24 040,82

  24 307,94

  25 %

  09.8849

  Turkije

  19 275,63

  19 275,63

  18 856,60

  19 066,12

  19 853,90

  19 853,90

  19 422,30

  19 638,10

  20 449,52

  20 449,52

  20 004,97

  20 227,24

  25 %

  09.8850

  Maleisië

  12 211,97

  12 211,97

  11 946,49

  12 079,23

  12 578,33

  12 578,33

  12 304,89

  12 441,61

  12 955,68

  12 955,68

  12 674,04

  12 814,86

  25 %

  09.8851

  Andere landen

  48 986,92

  48 986,92

  47 921,98

  48 454,45

  50 456,53

  50 456,53

  49 359,64

  49 908,08

  51 970,22

  51 970,22

  50 840,43

  51 405,33

  25 %

  (11)

  10

  Roestvrije warmgewalste kwartoplaten

  7219 21 10, 7219 21 90

  China

  4 549,32

  4 549,32

  4 450,42

  4 499,87

  4 685,80

  4 685,80

  4 583,94

  4 634,87

  4 826,38

  4 826,38

  4 721,46

  4 773,92

  25 %

  09.8856

  India

  1 929,86

  1 929,86

  1 887,91

  1 908,88

  1 987,76

  1 987,76

  1 944,54

  1 966,15

  2 047,39

  2 047,39

  2 002,88

  2 025,13

  25 %

  09.8857

  Verenigd Koninkrijk

  796,12

  796,12

  778,81

  787,46

  820,00

  820,00

  802,17

  811,09

  844,60

  844,60

  826,24

  835,42

  25 %

  09.8984

  Taiwan

  735,01

  735,01

  719,03

  727,02

  757,06

  757,06

  740,60

  748,83

  779,77

  779,77

  762,82

  771,29

  25 %

  09.8858

  Andere landen

  964,37

  964,37

  943,41

  953,89

  993,30

  993,30

  971,71

  982,51

  1 023,10

  1 023,10

  1 000,86

  1 011,98

  25 %

  (12)

  12

  Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

  7214 30 00, 7214 91 10, 7214 91 90, 7214 99 31, 7214 99 39, 7214 99 50, 7214 99 71, 7214 99 79, 7214 99 95, 7215 90 00, 7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 40 10, 7216 40 90, 7216 50 10, 7216 50 91, 7216 50 99, 7216 99 00, 7228 10 20, 7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 20, 7228 60 80, 7228 70 10, 7228 70 90, 7228 80 00

  China

  109 081,26

  109 081,26

  106 709,93

  128 399,98

  133 705,30

  133 705,30

  130 798,66

  132 251,98

  137 716,46

  137 716,46

  134 722,62

  136 219,54

  25 %

  09.8861

  Verenigd Koninkrijk

  91 256,44

  91 256,44

  89 272,60

  107 269,12

  111 701,34

  111 701,34

  109 273,05

  110 487,19

  115 052,38

  115 052,38

  112 551,24

  113 801,81

  25 %

  09.8985

  Turkije

  65 582,60

  65 582,60

  64 156,89

  97 010,41

  101 018,76

  101 018,76

  98 822,70

  99 920,73

  104 049,32

  104 049,32

  101 787,38

  102 918,35

  25 %

  09.8862

  Russische Federatie

  60 883,89

  60 883,89

  59 560,32

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  25 %

  09.8863

  Zwitserland

  48 810,77

  48 810,77

  47 749,66

  62 348,55

  64 924,71

  64 924,71

  63 513,31

  64 219,01

  66 872,46

  66 872,46

  65 418,71

  66 145,58

  25 %

  09.8864

  Belarus

  39 066,48

  39 066,48

  38 217,21

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  25 %

  09.8865

  Andere landen

  49 635,42

  49 635,42

  48 556,39

  64 241,86

  66 896,25

  66 896,25

  65 441,98

  66 169,11

  68 903,13

  68 903,13

  67 405,24

  68 154,19

  25 %

  (13)

  13

  Betonstaal

  7214 20 00, 7214 99 10

  Turkije

  61 938,03

  61 938,03

  60 591,55

  86 412,84

  89 983,30

  89 983,30

  88 027,14

  89 005,22

  92 682,80

  92 682,80

  90 667,96

  91 675,38

  25 %

  09.8866

  Russische Federatie

  59 963,19

  59 963,19

  58 659,65

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  25 %

  09.8867

  Oekraïne

  30 321,98

  30 321,98

  29 662,81

  40 229,55

  41 891,78

  41 891,78

  40 981,09

  41 436,43

  43 148,53

  43 148,53

  42 210,52

  42 679,53

  25 %

  09.8868

  Bosnië en Herzegovina

  26 553,72

  26 553,72

  25 976,46

  31 087,11

  32 371,59

  32 371,59

  31 667,86

  32 019,72

  33 342,74

  33 342,74

  32 617,89

  32 980,31

  25 %

  09.8869

  Moldavië, Republiek

  19 083,72

  19 083,72

  18 668,86

  25 981,80

  27 055,33

  27 055,33

  26 467,17

  26 761,25

  27 866,99

  27 866,99

  27 261,19

  27 564,09

  25 %

  09.8870

  Andere landen

  115 435,69

  115 435,69

  112 926,22

  126 179,66

  131 393,24

  131 393,24

  128 536,86

  129 965,05

  135 335,03

  135 335,03

  132 392,97

  133 864,00

  25 %

  (14)

  14

  Staven en lichte profielen van roestvrij staal

  7222 11 11, 7222 11 19, 7222 11 81, 7222 11 89, 7222 19 10, 7222 19 90, 7222 20 11, 7222 20 19, 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81, 7222 20 89, 7222 30 51, 7222 30 91, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 50, 7222 40 90

  India

  29 368,19

  29 368,19

  28 729,75

  29 048,97

  30 249,23

  30 249,23

  29 591,64

  29 920,44

  31 156,71

  31 156,71

  30 479,39

  30 818,05

  25 %

  09.8871

  Verenigd Koninkrijk

  4 291,80

  4 291,80

  4 198,50

  4 245,15

  4 420,56

  4 420,56

  4 324,46

  4 372,51

  4 553,17

  4 553,17

  4 454,19

  4 503,68

  25 %

  09.8986

  Zwitserland

  4 224,49

  4 224,49

  4 132,65

  4 178,57

  4 351,22

  4 351,22

  4 256,63

  4 303,92

  4 481,76

  4 481,76

  4 384,33

  4 433,04

  25 %

  09.8872

  Oekraïne

  3 262,79

  3 262,79

  3 191,86

  3 227,33

  3 360,68

  3 360,68

  3 287,62

  3 324,15

  3 461,50

  3 461,50

  3 386,25

  3 423,87

  25 %

  09.8873

  Andere landen

  4 760,96

  4 760,96

  4 657,46

  4 709,21

  4 903,79

  4 903,79

  4 797,18

  4 850,48

  5 050,90

  5 050,90

  4 941,10

  4 996,00

  25 %

  (15)

  15

  Walsdraad van roestvrij staal

  7221 00 10, 7221 00 90

  India

  6 830,52

  6 830,52

  6 682,03

  6 756,28

  7 035,44

  7 035,44

  6 882,49

  6 958,96

  7 246,50

  7 246,50

  7 088,97

  7 167,73

  25 %

  09.8876

  Taiwan

  4 404,05

  4 404,05

  4 308,31

  4 356,18

  4 536,17

  4 536,17

  4 437,56

  4 486,86

  4 672,26

  4 672,26

  4 570,68

  4 621,47

  25 %

  09.8877

  Verenigd Koninkrijk

  3 538,16

  3 538,16

  3 461,24

  3 499,70

  3 644,30

  3 644,30

  3 565,08

  3 604,69

  3 753,63

  3 753,63

  3 672,03

  3 712,83

  25 %

  09.8987

  Korea, Republiek

  2 198,79

  2 198,79

  2 150,99

  2 174,89

  2 264,75

  2 264,75

  2 215,52

  2 240,13

  2 332,69

  2 332,69

  2 281,98

  2 307,34

  25 %

  09.8878

  China

  1 489,17

  1 489,17

  1 456,80

  1 472,98

  1 533,84

  1 533,84

  1 500,50

  1 517,17

  1 579,86

  1 579,86

  1 545,52

  1 562,69

  25 %

  09.8879

  Japan

  1 477,87

  1 477,87

  1 445,74

  1 461,81

  1 522,21

  1 522,21

  1 489,12

  1 505,66

  1 567,87

  1 567,87

  1 533,79

  1 550,83

  25 %

  09.8880

  Andere landen

  735,02

  735,02

  719,04

  727,03

  757,07

  757,07

  740,61

  748,84

  779,78

  779,78

  762,83

  771,30

  25 %

  (16)

  16

  Niet-gelegeerde en andere gelegeerde walsdraad

  7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50, 7227 90 95

  Verenigd Koninkrijk

  140 152,62

  140 152,62

  137 105,82

  167 756,86

  174 688,36

  174 688,36

  170 890,78

  172 789,57

  179 929,01

  179 929,01

  176 017,51

  177 973,26

  25 %

  09.8988

  Oekraïne

  98 057,92

  98 057,92

  95 926,23

  112 798,35

  117 459,03

  117 459,03

  114 905,57

  116 182,30

  120 982,80

  120 982,80

  118 352,74

  119 667,77

  25 %

  09.8881

  Zwitserland

  95 792,44

  95 792,44

  93 710,00

  123 996,49

  129 119,86

  129 119,86

  126 312,91

  127 716,39

  132 993,46

  132 993,46

  130 102,30

  131 547,88

  25 %

  09.8882

  Russische Federatie

  82 910,07

  82 910,07

  81 107,67

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  25 %

  09.8883

  Turkije

  80 401,71

  80 401,71

  78 653,85

  107 758,51

  112 210,95

  112 210,95

  109 771,59

  110 991,27

  115 577,28

  115 577,28

  113 064,73

  114 321,01

  25 %

  09.8884

  Belarus

  65 740,76

  65 740,76

  64 311,61

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  25 %

  09.8885

  Moldavië, Republiek

  49 274,74

  49 274,74

  48 203,55

  63 325,02

  65 941,53

  65 941,53

  64 508,02

  65 224,77

  67 919,77

  67 919,77

  66 443,26

  67 181,51

  25 %

  09.8886

  Andere landen

  82 000,79

  82 000,79

  80 218,16

  111 148,74

  115 741,26

  115 741,26

  113 225,14

  114 483,20

  119 213,50

  119 213,50

  116 621,90

  117 917,70

  25 %

  (17)

  17

  Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

  7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90

  Oekraïne

  28 955,05

  28 955,05

  28 325,59

  28 640,32

  29 823,70

  29 823,70

  29 175,36

  29 499,53

  30 718,41

  30 718,41

  30 050,62

  30 384,52

  25 %

  09.8891

  Verenigd Koninkrijk

  25 154,41

  25 154,41

  24 607,58

  24 880,99

  25 909,04

  25 909,04

  25 345,80

  25 627,42

  26 686,32

  26 686,32

  26 106,18

  26 396,25

  25 %

  09.8989

  Turkije

  20 934,69

  20 934,69

  20 479,59

  20 707,14

  21 562,73

  21 562,73

  21 093,97

  21 328,35

  22 209,61

  22 209,61

  21 726,79

  21 968,20

  25 %

  09.8892

  Korea, Republiek

  4 878,93

  4 878,93

  4 772,87

  4 825,90

  5 025,30

  5 025,30

  4 916,05

  4 970,68

  5 176,06

  5 176,06

  5 063,54

  5 119,80

  25 %

  09.8893

  Andere landen

  11 481,79

  11 481,79

  11 232,18

  11 356,98

  11 826,24

  11 826,24

  11 569,15

  11 697,69

  12 181,03

  12 181,03

  11 916,22

  12 048,62

  25 %

  (18)

  18

  Damwandprofielen

  7301 10 00

  China

  6 477,35

  6 477,35

  6 336,54

  6 406,94

  6 671,67

  6 671,67

  6 526,64

  6 599,15

  6 871,82

  6 871,82

  6 722,43

  6 797,13

  25 %

  09.8901

  Verenigde Arabische Emiraten

  3 205,68

  3 205,68

  3 135,99

  3 170,83

  3 301,85

  3 301,85

  3 230,07

  3 265,96

  3 400,90

  3 400,90

  3 326,97

  3 363,94

  25 %

  09.8902

  Verenigd Koninkrijk

  831,30

  831,30

  813,23

  822,27

  856,24

  856,24

  837,63

  846,93

  881,93

  881,93

  862,75

  872,34

  25 %

  09.8990

  Andere landen

  235,91

  235,91

  230,78

  233,34

  242,99

  242,99

  237,70

  240,34

  250,28

  250,28

  244,83

  247,56

  25 %

  (19)

  19

  Spoorwegmateriaal

  7302 10 22, 7302 10 28, 7302 10 40, 7302 10 50, 7302 40 00

  Verenigd Koninkrijk

  3 989,09

  3 989,09

  3 902,37

  4 676,40

  4 869,62

  4 869,62

  4 763,76

  4 816,69

  5 015,71

  5 015,71

  4 906,68

  4 961,19

  25 %

  09.8991

  Russische Federatie

  1 448,72

  1 448,72

  1 417,23

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  25 %

  09.8906

  Turkije

  1 176,71

  1 176,71

  1 151,13

  1 424,86

  1 483,74

  1 483,74

  1 451,48

  1 467,61

  1 528,25

  1 528,25

  1 495,03

  1 511,64

  25 %

  09.8908

  China

  1 042,28

  1 042,28

  1 019,62

  1 378,30

  1 435,25

  1 435,25

  1 404,05

  1 419,65

  1 478,31

  1 478,31

  1 446,17

  1 462,24

  25 %

  09.8907

  Andere landen

  1 078,85

  1 078,85

  1 055,39

  1 161,12

  1 209,10

  1 209,10

  1 182,81

  1 195,96

  1 245,37

  1 245,37

  1 218,30

  1 231,83

  25 %

  (20)

  20

  Gasbuizen

  7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72, 7306 30 77

  Turkije

  45 748,21

  45 748,21

  44 753,69

  45 250,95

  47 120,66

  47 120,66

  46 096,30

  46 608,48

  48 534,28

  48 534,28

  47 479,19

  48 006,73

  25 %

  09.8911

  India

  17 605,35

  17 605,35

  17 222,62

  17 413,99

  18 133,51

  18 133,51

  17 739,30

  17 936,41

  18 677,52

  18 677,52

  18 271,48

  18 474,50

  25 %

  09.8912

  Noord-Macedonië

  6 502,44

  6 502,44

  6 361,09

  6 431,76

  6 697,52

  6 697,52

  6 551,92

  6 624,72

  6 898,44

  6 898,44

  6 748,48

  6 823,46

  25 %

  09.8913

  Verenigd Koninkrijk

  6 185,53

  6 185,53

  6 051,06

  6 118,30

  6 371,10

  6 371,10

  6 232,59

  6 301,85

  6 562,23

  6 562,23

  6 419,57

  6 490,90

  25 %

  09.8992

  Andere landen

  13 303,52

  13 303,52

  13 014,32

  13 158,92

  13 702,63

  13 702,63

  13 404,75

  13 553,69

  14 113,71

  14 113,71

  13 806,89

  13 960,30

  25 %

  (21)

  21

  Holle profielen

  7306 61 10, 7306 61 92, 7306 61 99

  Turkije

  70 099,15

  70 099,15

  68 575,25

  90 057,78

  93 778,84

  93 778,84

  91 740,17

  92 759,51

  96 592,21

  96 592,21

  94 492,38

  95 542,30

  25 %

  09.8916

  Verenigd Koninkrijk

  42 117,25

  42 117,25

  41 201,66

  48 031,84

  50 016,45

  50 016,45

  48 929,14

  49 472,79

  51 516,94

  51 516,94

  50 397,01

  50 956,98

  25 %

  09.8993

  Russische Federatie

  23 863,04

  23 863,04

  23 344,27

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  25 %

  09.8917

  Noord-Macedonië

  22 765,25

  22 765,25

  22 270,35

  26 588,32

  27 686,91

  27 686,91

  27 085,02

  27 385,96

  28 517,52

  28 517,52

  27 897,57

  28 207,54

  25 %

  09.8918

  Oekraïne

  17 030,03

  17 030,03

  16 659,81

  19 664,99

  20 477,52

  20 477,52

  20 032,36

  20 254,94

  21 091,85

  21 091,85

  20 633,33

  20 862,59

  25 %

  09.8919

  Zwitserland

  14 319,90

  14 319,90

  14 008,60

  14 697,47

  15 304,75

  15 304,75

  14 972,04

  15 138,40

  15 763,90

  15 763,90

  15 421,20

  15 592,55

  25 %

  09.8920

  Belarus

  14 100,50

  14 100,50

  13 793,96

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  25 %

  09.8921

  Andere landen

  16 035,94

  16 035,94

  15 687,33

  18 895,75

  19 676,49

  19 676,49

  19 248,74

  19 462,62

  20 266,79

  20 266,79

  19 826,20

  20 046,50

  25 %

  (22)

  22

  Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

  7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, 7304 49 10, 7304 49 93, 7304 49 95, 7304 49 99

  India

  5 442,11

  5 442,11

  5 323,80

  5 382,95

  5 605,37

  5 605,37

  5 483,51

  5 544,44

  5 773,53

  5 773,53

  5 648,02

  5 710,78

  25 %

  09.8926

  Oekraïne

  3 407,64

  3 407,64

  3 333,57

  3 370,60

  3 509,87

  3 509,87

  3 433,57

  3 471,72

  3 615,17

  3 615,17

  3 536,58

  3 575,87

  25 %

  09.8927

  Verenigd Koninkrijk

  1 729,72

  1 729,72

  1 692,11

  1 710,91

  1 781,61

  1 781,61

  1 742,88

  1 762,24

  1 835,05

  1 835,05

  1 795,16

  1 815,11

  25 %

  09.8994

  Korea, Republiek

  1 071,22

  1 071,22

  1 047,93

  1 059,58

  1 103,36

  1 103,36

  1 079,37

  1 091,36

  1 136,46

  1 136,46

  1 111,75

  1 124,10

  25 %

  09.8928

  Japan

  996,18

  996,18

  974,53

  985,35

  1 026,07

  1 026,07

  1 003,76

  1 014,92

  1 056,85

  1 056,85

  1 033,88

  1 045,36

  25 %

  09.8929

  China

  854,71

  854,71

  836,13

  845,42

  880,35

  880,35

  861,21

  870,78

  906,76

  906,76

  887,05

  896,90

  25 %

  09.8931

  Andere landen

  2 485,71

  2 485,71

  2 431,67

  2 458,69

  2 560,28

  2 560,28

  2 504,62

  2 532,45

  2 637,09

  2 637,09

  2 579,76

  2 608,42

  25 %

  (23)

  24

  Andere naadloze buizen

  7304 19 10, 7304 19 30, 7304 19 90, 7304 23 00, 7304 29 10, 7304 29 30, 7304 29 90, 7304 31 20, 7304 31 80, 7304 39 10, 7304 39 52, 7304 39 58, 7304 39 92, 7304 39 93, 7304 39 98, 7304 51 81, 7304 51 89, 7304 59 10, 7304 59 92, 7304 59 93, 7304 59 99, 7304 90 00

  China

  31 746,88

  31 746,88

  31 056,73

  35 138,95

  36 590,84

  36 590,84

  35 795,39

  36 193,11

  37 688,57

  37 688,57

  36 869,25

  37 278,91

  25 %

  09.8936

  Oekraïne

  24 786,28

  24 786,28

  24 247,45

  29 370,29

  30 583,83

  30 583,83

  29 918,97

  30 251,40

  31 501,35

  31 501,35

  30 816,54

  31 158,94

  25 %

  09.8937

  Belarus

  13 261,51

  13 261,51

  12 973,22

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  25 %

  09.8938

  Verenigd Koninkrijk

  10 062,86

  10 062,86

  9 844,10

  10 716,91

  11 159,72

  11 159,72

  10 917,12

  11 038,42

  11 494,51

  11 494,51

  11 244,63

  11 369,57

  25 %

  09.8995

  Verenigde Staten

  7 069,32

  7 069,32

  6 915,64

  7 713,94

  8 032,67

  8 032,67

  7 858,04

  7 945,35

  8 273,64

  8 273,64

  8 093,78

  8 183,71

  25 %

  09.8940

  Andere landen

  37 336,95

  37 336,95

  36 525,28

  39 973,03

  41 624,67

  41 624,67

  40 719,78

  41 172,23

  42 873,41

  42 873,41

  41 941,38

  42 407,39

  25 %

  (24)

  25.A

  Grote gelaste buizen

  7305 11 00, 7305 12 00

  Andere landen

  111 953,87

  111 953,87

  109 520,09

  110 736,98

  115 312,49

  115 312,49

  112 805,69

  114 059,09

  118 771,86

  118 771,86

  116 189,86

  117 480,86

  25 %

  (25)

  25.B

  Grote gelaste buizen

  7305 19 00, 7305 20 00, 7305 31 00, 7305 39 00, 7305 90 00

  Turkije

  9 842,08

  9 842,08

  9 628,12

  13 668,52

  14 233,28

  14 233,28

  13 923,86

  14 078,57

  14 660,28

  14 660,28

  14 341,58

  14 500,93

  25 %

  09.8971

  China

  6 657,70

  6 657,70

  6 512,97

  7 736,73

  8 056,40

  8 056,40

  7 881,26

  7 968,83

  8 298,09

  8 298,09

  8 117,70

  8 207,89

  25 %

  09.8972

  Russische Federatie

  6 610,11

  6 610,11

  6 466,41

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  25 %

  09.8973

  Verenigd Koninkrijk

  4 473,70

  4 473,70

  4 376,44

  5 615,03

  5 847,04

  5 847,04

  5 719,93

  5 783,49

  6 022,45

  6 022,45

  5 891,53

  5 956,99

  25 %

  09.8996

  Korea, Republiek

  2 620,00

  2 620,00

  2 563,05

  2 645,14

  2 754,43

  2 754,43

  2 694,55

  2 724,49

  2 837,06

  2 837,06

  2 775,39

  2 806,23

  25 %

  09.8974

  Andere landen

  6 076,79

  6 076,79

  5 944,69

  6 220,62

  6 477,65

  6 477,65

  6 336,83

  6 407,24

  6 671,97

  6 671,97

  6 526,93

  6 599,45

  25 %

  (26)

  26

  Andere gelaste buizen

  7306 11 10, 7306 11 90, 7306 19 10, 7306 19 90, 7306 21 00, 7306 29 00, 7306 30 11, 7306 30 19, 7306 30 80, 7306 40 20, 7306 40 80, 7306 50 20, 7306 50 80, 7306 69 10, 7306 69 90, 7306 90 00

  Zwitserland

  42 818,92

  42 818,92

  41 888,08

  44 011,88

  45 830,39

  45 830,39

  44 834,08

  45 332,23

  47 205,30

  47 205,30

  46 179,10

  46 692,20

  25 %

  09.8946

  Turkije

  32 772,41

  32 772,41

  32 059,97

  34 857,41

  36 297,67

  36 297,67

  35 508,59

  35 903,13

  37 386,60

  37 386,60

  36 573,85

  36 980,23

  25 %

  09.8947

  Verenigd Koninkrijk

  10 166,27

  10 166,27

  9 945,26

  10 644,57

  11 084,39

  11 084,39

  10 843,42

  10 963,90

  11 416,92

  11 416,92

  11 168,73

  11 292,82

  25 %

  09.8997

  Taiwan

  7 907,35

  7 907,35

  7 735,45

  8 247,50

  8 588,27

  8 588,27

  8 401,57

  8 494,92

  8 845,92

  8 845,92

  8 653,62

  8 749,77

  25 %

  09.8950

  China

  6 886,62

  6 886,62

  6 736,92

  7 389,90

  7 695,24

  7 695,24

  7 527,95

  7 611,60

  7 926,10

  7 926,10

  7 753,79

  7 839,95

  25 %

  09.8949

  Russische Federatie

  6 741,47

  6 741,47

  6 594,91

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  25 %

  09.8952

  Andere landen

  21 951,80

  21 951,80

  21 474,59

  22 688,75

  23 626,22

  23 626,22

  23 112,61

  23 369,41

  24 335,01

  24 335,01

  23 805,98

  24 070,49

  25 %

  (27)

  27

  Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

  7215 10 00, 7215 50 11, 7215 50 19, 7215 50 80, 7228 10 90, 7228 20 99, 7228 50 20, 7228 50 40, 7228 50 61, 7228 50 69, 7228 50 80

  Russische Federatie

  78 539,32

  78 539,32

  76 831,94

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  25 %

  09.8956

  Zwitserland

  18 320,25

  18 320,25

  17 921,98

  38 599,05

  40 193,91

  40 193,91

  39 320,13

  39 757,02

  41 399,73

  41 399,73

  40 499,73

  40 949,73

  25 %

  09.8957

  Verenigd Koninkrijk

  13 700,68

  13 700,68

  13 402,84

  23 285,77

  24 247,91

  24 247,91

  23 720,78

  23 984,34

  24 975,34

  24 975,34

  24 432,40

  24 703,87

  25 %

  09.8998

  China

  13 225,35

  13 225,35

  12 937,85

  24 633,45

  25 651,27

  25 651,27

  25 093,64

  25 372,46

  26 420,81

  26 420,81

  25 846,45

  26 133,63

  25 %

  09.8958

  Oekraïne

  10 774,36

  10 774,36

  10 540,13

  27 802,46

  28 951,22

  28 951,22

  28 321,85

  28 636,54

  29 819,76

  29 819,76

  29 171,51

  29 495,63

  25 %

  09.8959

  Andere landen

  10 215,52

  10 215,52

  9 993,44

  28 881,10

  30 074,43

  30 074,43

  29 420,63

  29 747,53

  30 976,66

  30 976,66

  30 303,25

  30 639,96

  25 %

  (28)

  28

  Draad van niet-gelegeerd staal

  7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90

  Belarus

  59 572,65

  59 572,65

  58 277,59

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  25 %

  09.8961

  China

  41 943,92

  41 943,92

  41 032,10

  72 279,33

  75 265,82

  75 265,82

  73 629,60

  74 447,71

  77 523,79

  77 523,79

  75 838,49

  76 681,14

  25 %

  09.8962

  Russische Federatie

  28 067,23

  28 067,23

  27 457,07

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  25 %

  09.8963

  Turkije

  22 626,68

  22 626,68

  22 134,80

  47 034,60

  48 978,01

  48 978,01

  47 913,27

  48 445,64

  50 447,35

  50 447,35

  49 350,67

  49 899,01

  25 %

  09.8964

  Oekraïne

  18 051,77

  18 051,77

  17 659,34

  35 470,40

  36 936,00

  36 936,00

  36 133,04

  36 534,52

  38 044,08

  38 044,08

  37 217,03

  37 630,55

  25 %

  09.8965

  Andere landen

  31 324,59

  31 324,59

  30 643,62

  44 611,34

  46 454,62

  46 454,62

  45 444,74

  45 949,68

  47 848,26

  47 848,26

  46 808,08

  47 328,17

  25 %

  (29)

  Productnummer

  Toewijzing per land (indien van toepassing)

  Jaar 1

  Jaar 2

  Jaar 3

  Van 1.7.2021 t.e.m. 30.9.2021

  Van 1.10.2021 t.e.m. 31.12.2021

  Van 1.1.2022 t.e.m. 31.3.2022

  Van 1.4.2022 t.e.m. 30.6.2022

  Van 1.7.2022 t.e.m. 30.9.2022

  Van 1.10.2022 t.e.m. 31.12.2022

  Van 1.1.2023 t.e.m. 31.3.2023

  Van 1.4.2023 t.e.m. 30.6.2023

  Van 1.7.2023 t.e.m. 30.9.2023

  Van 1.10.2023 t.e.m. 31.12.2023

  Van 1.1.2024 t.e.m. 31.3.2024

  Van 1.4.2024 t.e.m. 30.6.2024

  Omvang tariefcontingent (ton netto)

  Omvang tariefcontingent (ton netto)

  Omvang tariefcontingent (ton netto)

  Omvang tariefcontingent (ton netto)

  Omvang tariefcontingent (ton netto)

  Omvang tariefcontingent (ton netto)

  Omvang tariefcontingent (ton netto)

  Omvang tariefcontingent (ton netto)

  Omvang tariefcontingent (ton netto)

  Omvang tariefcontingent (ton netto)

  Omvang tariefcontingent (ton netto)

  Omvang tariefcontingent (ton netto)

  1

  Andere landen

  1 020 975,90

  1 020 975,90

  998 780,77

  1 120 626,74

  1 166 929,56

  1 166 929,56

  1 141 561,53

  1 154 245,55

  1 201 937,45

  1 201 937,45

  1 175 808,38

  1 188 872,91

  2

  Andere landen

  265 739,79

  265 739,79

  259 962,84

  262 851,32

  273 711,99

  273 711,99

  267 761,73

  270 736,86

  281 923,35

  281 923,35

  275 794,58

  278 858,96

  3A

  Andere landen

  757,52

  757,52

  741,05

  777,65

  809,79

  809,79

  792,18

  800,98

  834,08

  834,08

  815,95

  825,01

  3B

  Andere landen

  6 343,40

  6 343,40

  6 205,50

  7 898,74

  8 225,11

  8 225,11

  8 046,30

  8 135,71

  8 471,86

  8 471,86

  8 287,69

  8 379,78

  4A

  Andere landen

  439 629,02

  439 629,02

  430 071,87

  434 850,45

  452 817,89

  452 817,89

  442 974,02

  447 895,96

  466 402,42

  466 402,42

  456 263,24

  461 332,84

  4B

  Andere landen

  99 301,05

  99 301,05

  97 142,33

  98 221,69

  102 280,08

  102 280,08

  100 056,60

  101 168,34

  105 348,48

  105 348,48

  103 058,30

  104 203,39

  5

  Andere landen

  39 845,48

  39 845,48

  38 979,27

  39 412,38

  41 040,85

  41 040,85

  40 148,65

  40 594,75

  42 272,07

  42 272,07

  41 353,11

  41 812,59

  6

  Andere landen

  34 348,50

  34 348,50

  33 601,80

  33 975,15

  35 378,96

  35 378,96

  34 609,85

  34 994,40

  36 440,33

  36 440,33

  35 648,15

  36 044,24

  7

  Andere landen

  304 534,67

  304 534,67

  297 914,36

  317 081,76

  330 183,16

  330 183,16

  323 005,26

  326 594,21

  340 088,65

  340 088,65

  332 695,42

  336 392,04

  8

  Andere landen

  95 423,22

  95 423,22

  93 348,80

  94 386,01

  98 285,92

  98 285,92

  96 149,27

  97 217,59

  101 234,50

  101 234,50

  99 033,75

  100 134,12

  9

  Andere landen

  48 986,92

  48 986,92

  47 921,98

  48 454,45

  50 456,53

  50 456,53

  49 359,64

  49 908,08

  51 970,22

  51 970,22

  50 840,43

  51 405,33

  10

  Andere landen

  964,37

  964,37

  943,41

  953,89

  993,30

  993,30

  971,71

  982,51

  1 023,10

  1 023,10

  1 000,86

  1 011,98

  12

  Andere landen

  49 635,42

  49 635,42

  48 556,39

  64 241,86

  66 896,25

  66 896,25

  65 441,98

  66 169,11

  68 903,13

  68 903,13

  67 405,24

  68 154,19

  13

  Andere landen

  115 435,69

  115 435,69

  112 926,22

  126 179,66

  131 393,24

  131 393,24

  128 536,86

  129 965,05

  135 335,03

  135 335,03

  132 392,97

  133 864,00

  14

  Andere landen

  4 760,96

  4 760,96

  4 657,46

  4 709,21

  4 903,79

  4 903,79

  4 797,18

  4 850,48

  5 050,90

  5 050,90

  4 941,10

  4 996,00

  15

  Andere landen

  735,02

  735,02

  719,04

  727,03

  757,07

  757,07

  740,61

  748,84

  779,78

  779,78

  762,83

  771,30

  16

  Andere landen

  82 000,79

  82 000,79

  80 218,16

  111 148,74

  115 741,26

  115 741,26

  113 225,14

  114 483,20

  119 213,50

  119 213,50

  116 621,90

  117 917,70

  17

  Andere landen

  11 481,79

  11 481,79

  11 232,18

  11 356,98

  11 826,24

  11 826,24

  11 569,15

  11 697,69

  12 181,03

  12 181,03

  11 916,22

  12 048,62

  18

  Andere landen

  235,91

  235,91

  230,78

  233,34

  242,99

  242,99

  237,70

  240,34

  250,28

  250,28

  244,83

  247,56

  19

  Andere landen

  1 078,85

  1 078,85

  1 055,39

  1 161,12

  1 209,10

  1 209,10

  1 182,81

  1 195,96

  1 245,37

  1 245,37

  1 218,30

  1 231,83

  20

  Andere landen

  13 303,52

  13 303,52

  13 014,32

  13 158,92

  13 702,63

  13 702,63

  13 404,75

  13 553,69

  14 113,71

  14 113,71

  13 806,89

  13 960,30

  21

  Andere landen

  16 035,94

  16 035,94

  15 687,33

  18 895,75

  19 676,49

  19 676,49

  19 248,74

  19 462,62

  20 266,79

  20 266,79

  19 826,20

  20 046,50

  22

  Andere landen

  2 485,71

  2 485,71

  2 431,67

  2 458,69

  2 560,28

  2 560,28

  2 504,62

  2 532,45

  2 637,09

  2 637,09

  2 579,76

  2 608,42

  24

  Andere landen

  37 336,95

  37 336,95

  36 525,28

  39 973,03

  41 624,67

  41 624,67

  40 719,78

  41 172,23

  42 873,41

  42 873,41

  41 941,38

  42 407,39

  25 A

  Andere landen

  111 953,87

  111 953,87

  109 520,09

  110 736,98

  115 312,49

  115 312,49

  112 805,69

  114 059,09

  118 771,86

  118 771,86

  116 189,86

  117 480,86

  25 B

  Andere landen

  6 076,79

  6 076,79

  5 944,69

  6 220,62

  6 477,65

  6 477,65

  6 336,83

  6 407,24

  6 671,97

  6 671,97

  6 526,93

  6 599,45

  26

  Andere landen

  21 951,80

  21 951,80

  21 474,59

  22 688,75

  23 626,22

  23 626,22

  23 112,61

  23 369,41

  24 335,01

  24 335,01

  23 805,98

  24 070,49

  27

  Andere landen

  10 215,52

  10 215,52

  9 993,44

  28 881,10

  30 074,43

  30 074,43

  29 420,63

  29 747,53

  30 976,66

  30 976,66

  30 303,25

  30 639,96

  28

  Andere landen

  31 324,59

  31 324,59

  30 643,62

  44 611,34

  46 454,62

  46 454,62

  45 444,74

  45 949,68

  47 848,26

  47 848,26

  46 808,08

  47 328,17

  Productcategorie

  Nieuw toegewezen contingent (in ton)

  Van 1.4.2022 t.e.m. 30.6.2022

  Van 1.4.2023 t.e.m. 30.6.2023

  Van 1.4.2024 t.e.m. 30.6.2024

  1

  Speciale regeling

  Speciale regeling

  Speciale regeling

  2

  262 851,31

  270 736,85

  278 858,96

  3.A

  777,65

  800,98

  825,01

  3.B

  7 898,74

  8 135,71

  8 379,78

  4.A

  434 850,45

  447 895,96

  461 332,84

  4.B

  Speciale regeling

  Speciale regeling

  Speciale regeling

  5

  Geen toegang tot het residuele contingent in vierde kwartaal

  Geen toegang tot het residuele contingent in vierde kwartaal

  Geen toegang tot het residuele contingent in vierde kwartaal

  6

  33 975,15

  34 994,40

  36 044,23

  7

  317 081,76

  326 594,21

  336 392,04

  8

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  9

  48 454,45

  49 908,09

  51 405,33

  10

  286,16

  294,75

  303,59

  12

  38 545,11

  39 701,47

  40 892,51

  13

  32 806,71

  33 790,91

  34 804,64

  14

  2 590,06

  2 667,77

  2 747,80

  15

  538,00

  554,14

  570,76

  16

  Geen toegang tot het residuele contingent in vierde kwartaal

  Geen toegang tot het residuele contingent in vierde kwartaal

  Geen toegang tot het residuele contingent in vierde kwartaal

  17

  11 356,99

  11 697,70

  12 048,63

  18

  233,35

  240,35

  247,56

  19

  1 161,12

  1 195,96

  1 231,83

  20

  Geen toegang tot het residuele contingent in vierde kwartaal

  Geen toegang tot het residuele contingent in vierde kwartaal

  Geen toegang tot het residuele contingent in vierde kwartaal

  21

  3 968,11

  4 087,15

  4 209,76

  22

  1 991,54

  2 051,28

  2 112,82

  24

  39 973,03

  41 172,23

  42 407,39

  25.A

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  Niet van toepassing

  25.B

  6 220,62

  6 407,24

  6 599,45

  26

  22 688,75

  23 369,41

  24 070,49

  27

  Geen toegang tot het residuele contingent in vierde kwartaal

  Geen toegang tot het residuele contingent in vierde kwartaal

  Geen toegang tot het residuele contingent in vierde kwartaal

  28

  31 674,05

  32 624,27

  33 603,00

  BIJLAGE IV