Home

Besluit van de secretaris-generaal van het Europees ParlementC/2023/1581

Besluit van de secretaris-generaal van het Europees ParlementC/2023/1581

DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad(1), zoals met name gewijzigd bij Verordening (EU, Euratom) nr. 1023/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie(2), en met name artikel 30 van dat statuut,

Gezien het besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 13 januari 2014 betreffende de delegatie van de bevoegdheden van het tot aanstelling bevoegde gezag (TABG) en het tot aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegde gezag (TAABG), en het besluit van de secretaris-generaal van 25 september 2017 tot wijziging van de verdeling van de bevoegdheden van het TABG en het TAABG,

Gezien het feit dat de geldigheidsduur van de volgende lijsten van geschikte kandidaten van het Europees Parlement op 31 december 2023 verstrijkt: PE/168/S, PE/186/S, PE/226/S — 1, PE/226/S — 2, PE/226/S — 3, PE/226/S — 4, PE/227/S, PE/228/S, PE/229/S — 1, PE/229/S — 2, PE/229/S — 3, AD/1/16, AD/2/16 (P), P/2020/AD9 (P), P/2020/AD10 (P), AST/1/13, AST/1/17, P/2020/AST/6 (P), P/2020/AST/7 (P),

Gezien het feit dat de volgende lijsten van geschikte kandidaten van het Europees Parlement uitgeput zijn: PE/231/S, PE/274/S/CSG, P/2020/AD11 (P), P/2020/AD12 (P), P/2020/AST8 (P),

Gezien het advies van de paritaire commissie van 18 oktober 2023,

BESLUIT:

Artikel 1

De geldigheidsduur van de lijsten van geschikte kandidaten:

  • PE/168/S, PE/186/S, PE/226/S — 1, PE/226/S — 2, PE/226/S — 3, PE/226/S — 4, PE/227/S, PE/228/S, PE/229/S — 1, PE/229/S — 2, PE/229/S — 3, P/2020/AD9 (P), P/2020/AD10 (P), P/2020/AST/6 (P), P/2020/AST/7 (P)

    wordt verlengd tot 31 december 2024.

Artikel 2

De geldigheidsduur van de lijsten van geschikte kandidaten:

  • AD/1/16, AD/2/16 (P), AST/1/13 en AST/1/17

    wordt niet verlengd.

Artikel 3

De geldigheidsduur van de uitgeputte lijsten van geschikte kandidaten:

  • PE/231/S, PE/274/S/CSG, P/2020/AD11 (P), P/2020/AD12 (P), P/2020/AST8 (P)

    loopt af op 31 december 2023.

Brussel, 5 december 2023.

Alessandro Chiocchetti

De secretaris-generaal