Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2701 van de Commissie van 4 december 2023 tot verlening van een toelating van de Unie voor het uniek biocide “EuLA hydra-lime 23” overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2701 van de Commissie van 4 december 2023 tot verlening van een toelating van de Unie voor het uniek biocide “EuLA hydra-lime 23” overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden(1), en met name artikel 44, lid 5, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Op 29 maart 2018 heeft European Lime Association aisbl overeenkomstig artikel 43, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“het agentschap”) een aanvraag ingediend voor een toelating van de Unie voor een uniek biocide met als naam “EuLA hydra-lime 23”, behorende tot de productsoorten 2 en 3 als omschreven in bijlage V bij die verordening, tezamen met de schriftelijke bevestiging dat de bevoegde autoriteit van Frankrijk ermee heeft ingestemd de aanvraag te beoordelen. De aanvraag is in het biocidenregister geregistreerd onder zaaknummer BC-JR038510-32.

 2. “EuLA hydra-lime 23” bevat calciumdihydroxide (kalkhydraat) als werkzame stof; die stof is opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen voor de productsoorten 2 en 3, als bedoeld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012.

 3. Op 13 december 2021 heeft de beoordelende bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 44, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 een beoordelingsrapport en de conclusies van haar beoordeling bij het agentschap ingediend.

 4. Op 5 juli 2022 heeft het Agentschap bij de Commissie zijn advies(2) ingediend dat overeenkomstig artikel 44, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012 de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van “EuLA hydra-lime 23” en het definitieve beoordelingsrapport betreffende het uniek biocide bevat.

 5. In het advies wordt geconcludeerd dat “EuLA hydra-lime 23” een biocide is als bedoeld in artikel 3, lid 1, punt a), van Verordening (EU) nr. 528/2012, dat het in aanmerking komt voor een toelating van de Unie overeenkomstig artikel 42, lid 1, van die verordening en dat het, onder voorbehoud van overeenstemming met de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide, voldoet aan de in artikel 19, lid 1, van die verordening gestelde voorwaarden.

 6. Op 18 juli 2022 heeft het agentschap, in overeenstemming met artikel 44, lid 4, van Verordening (EU) nr. 528/2012, de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide in alle officiële talen van de Unie aan de Commissie doen toekomen.

 7. De Commissie sluit zich aan bij het advies van het agentschap en acht het daarom passend om voor “EuLA hydra-lime 23” een toelating van de Unie te verlenen.

 8. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan European Lime Association aisbl wordt een toelating van de Unie met toelatingsnummer EU-0028954-0000 verleend voor het op de markt aanbieden en het gebruik van het uniek biocide “EuLA hydra-lime 23”, overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde samenvatting van de productkenmerken van het biocide.

De toelating van de Unie is geldig van 25 december 2023 tot en met 30 november 2033.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 december 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen

BIJLAGESamenvatting van de productkenmerken van een biocideEuLA hydra-lime 23Productsoort 2 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt (Desinfecteermiddelen)Productsoort 3 — Dierhygiëne (Desinfecteermiddelen)Toelatingsnummer: EU-0028954-0000Toelatingsnummer in R4BP: EU-0028954-0000

Handelsnaam

EuLA hydra-lime 23

Naam en adres van de toelatingshouder

Naam

European Lime Association aisbl

Adres

c/o IMA-Europe aisbl, Tweekerkenstraat 26, bus 2, 1000 Brussel, België

Toelatingsnummer

EU-0028954-0000

Toelatingsnummer in R4BP

EU-0028954-0000

Toelatingsdatum

25 december 2023

Vervaldatum

30 november 2033

Naam van de fabrikant

Cal Industrial SL

Adres van de fabrikant

Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Spanje

Productielocatie

Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Spanje

Naam van de fabrikant

Calera de Alzo, S. L.

Adres van de fabrikant

Postcode: 20.268, Egileor auzoa, 101, Altzo (Guipúzcoa), Spanje

Productielocatie

Egileor auzoa, 101, Altzo (Guipúzcoa), Spanje

Naam van de fabrikant

Caleras de San Cucao, S.A.

Adres van de fabrikant

Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanje

Productielocatie

Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanje

Naam van de fabrikant

Cales Pascual S.L.

Adres van de fabrikant

C/Cura Bau, 15, 46112 Valencia, Spanje

Productielocatie

Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna, Valencia, Spanje

Naam van de fabrikant

CalGov

Adres van de fabrikant

Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Spanje

Productielocatie

Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Spanje

Naam van de fabrikant

Carmeuse Chaux

Adres van de fabrikant

215 route d’Arras, 62320 Bois Bernard, Frankrijk

Productielocatie

215 route d’Arras, 62320 Bois Bernard, Frankrijk

Naam van de fabrikant

Carmeuse Czech Republic s.r.o.

Adres van de fabrikant

Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Tsjechië

Productielocatie

závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Tsjechië

Naam van de fabrikant

Carmeuse Holding Srl

Adres van de fabrikant

Str. Carierei Nr.127A, 500047 Braşov, Roemenië

Productielocatie

Str. Principală 1, 337457 Com. Şoimuş, Romania. Valea Mare-Pravăţ, 117805 Câmpulung, Roemenië

Naam van de fabrikant

Carmeuse Hungaria kft

Adres van de fabrikant

HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Hongarije

Productielocatie

HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Hongarije

Naam van de fabrikant

Carmeuse Nederland BV

Adres van de fabrikant

Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Nederland

Productielocatie

Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Nederland

Naam van de fabrikant

Carmeuse SA.

Adres van de fabrikant

Rue du Château 13a, 5300 Seilles, België

Productielocatie

Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha, België

Rue du Château 13a, 5300 Seilles, België

Naam van de fabrikant

Carmeuse Slovakia s.r.o.

Adres van de fabrikant

Slavec, 049 11 Slavec, Slowakije

Productielocatie

závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec, Slowakije

Naam van de fabrikant

Carrières et Chaux Balthazard et Cotte

Adres van de fabrikant

Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Frankrijk

Productielocatie

Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Frankrijk

Naam van de fabrikant

Carrières et fours à chaux de Dugny

Adres van de fabrikant

BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse Frankrijk

Productielocatie

BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse Frankrijk

Naam van de fabrikant

Cementos Tudela Veguín, S.A.U.

Adres van de fabrikant

CL Argüelles 25, 33003 Oviedo, Asturias, Spanje

Productielocatie

CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias, Spanje

Naam van de fabrikant

Chaux de Boran

Adres van de fabrikant

Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Frankrijk

Productielocatie

Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Frankrijk

Naam van de fabrikant

Chaux de Bretagne

Adres van de fabrikant

–, 53600 Evron, Frankrijk

Productielocatie

–, 53600 Evron, Frankrijk

Naam van de fabrikant

Chaux de la Tour

Adres van de fabrikant

1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Frankrijk

Productielocatie

1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Frankrijk

Naam van de fabrikant

Clogrennane Lime LTD

Adres van de fabrikant

Clogrennane, R93 EV26, Carlow, Ierland

Productielocatie

Clogrennane, R93 EV26, Carlow, Ierland

Naam van de fabrikant

Dumont-Wautier

Adres van de fabrikant

Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, België

Productielocatie

Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, België

Naam van de fabrikant

Etablissement Leon Lhoist

Adres van de fabrikant

Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, België

Productielocatie

Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, België

Naam van de fabrikant

Européenne des Chaux et Liants

Adres van de fabrikant

2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu, Frankrijk

Productielocatie

Usine de Duin, 38460 Trept, Frankrijk

Naam van de fabrikant

Lhoist Central Europe/Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s

Adres van de fabrikant

Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Tsjechië

Productielocatie

Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Tsjechië

Naam van de fabrikant

Lhoist Faxe Kalk A/S

Adres van de fabrikant

Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads, Denemarken

Productielocatie

Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe, Denemarken

Naam van de fabrikant

Lhoist France Ouest

Adres van de fabrikant

15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Frankrijk

Productielocatie

15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Frankrijk

Naam van de fabrikant

Lusical

Adres van de fabrikant

Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugal

Productielocatie

Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugal

Naam van de fabrikant

Nordkalk AB

Adres van de fabrikant

Box 901, SE-731 29 Köping, Zweden

Productielocatie

Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping, Zweden

Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan, SE-261 35 Landskrona, Zweden

Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5, SE-974 37 Luleå, Zweden

Naam van de fabrikant

Nordkalk Oy Ab

Adres van de fabrikant

Skräbbölevägen 18, FI-21600 Pargas, Finland

Productielocatie

Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, FI-57100 Savonlinna, Finland

Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja, Finland

Naam van de fabrikant

Singleton Birch

Adres van de fabrikant

Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire, Verenigd Koninkrijk

Productielocatie

Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire, Verenigd Koninkrijk

Naam van de fabrikant

SMA Mineral AB

Adres van de fabrikant

–, SE-682 27 Filipstad, Zweden

Productielocatie

Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå, Zweden

Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby, Zweden

Rättivik lime plant, Kalkvagen 7, SE-795 32 Rättvik, Zweden

SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, Zweden

Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Noorwegen

Naam van de fabrikant

SMA Mineral Burgas Var LTD

Adres van de fabrikant

dis. Pobeda, Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas, Bulgarije

Productielocatie

dis. Pobeda, Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas, Bulgarije

Naam van de fabrikant

SMA Mineral Oy

Adres van de fabrikant

–, FI-95450 Tornio, Finland

Productielocatie

SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281, FI-95450 Tornio, Finland

Naam van de fabrikant

Tarmac, Lime and Powders

Adres van de fabrikant

Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire, Verenigd Koninkrijk

Productielocatie

Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire, Verenigd Koninkrijk

Naam van de fabrikant

Unicalce S.p.A

Adres van de fabrikant

Via Tonio da Belledo, 30, 23900 Lecco LC, Italië

Productielocatie

Via Ponti, 18, 24012 Val Brembilla BG, Italië

Via Lisso, 12, 24010 Sedrina BG Italië

Strada Amerina Località S.Pellegrino, 05035 Narni TR, Italië

Via Di S.Vincenzo 21, 57021 Campiglia Marittima LI, Italië

S.S.Appia km 134, 04020 Itri LT Italië

Contrada Lupini — C.P.33, 74019 Palagiano TA, Italië

Naam van de fabrikant

Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH

Adres van de fabrikant

Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Oostenrijk

Productielocatie

Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau, Oostenrijk

Naam van de fabrikant

Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.

Adres van de fabrikant

ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polen

Productielocatie

ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże, Polen

ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów, Polen

Naam van de fabrikant

Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG

Adres van de fabrikant

Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues, Duitsland

Productielocatie

Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues, Duitsland

Naam van de fabrikant

SMA Mineral AS

Adres van de fabrikant

Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana, Noorwegen

Productielocatie

Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Noorwegen

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Cal Industrial SL

Adres van de fabrikant

Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Spanje

Productielocatie

Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Spanje

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Calera de Alzo, S. L.

Adres van de fabrikant

20.268, Egileor auzoa, 101 Altzo (Guipúzcoa), Spanje

Productielocatie

Egileor auzoa, 101 Altzo (Guipúzcoa), Spanje

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Caleras de San Cucao, S.A.

Adres van de fabrikant

Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanje

Productielocatie

Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanje

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Cales Pascual S.L.

Adres van de fabrikant

C/Cura Bau, 15, 46112 Valencia, Spanje

Productielocatie

Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3., Paterna, Spanje

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

CalGov

Adres van de fabrikant

Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Spanje

Productielocatie

Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Spanje

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Carmeuse Chaux

Adres van de fabrikant

215 route d’Arras, 62320 Bois Bernard, Frankrijk

Productielocatie

215 route d’Arras, 62320 Bois Bernard, Frankrijk

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Carmeuse Czech Republic s.r.o.

Adres van de fabrikant

Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Tsjechië

Productielocatie

závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Tsjechië

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Carmeuse Holding Srl

Adres van de fabrikant

Str. Carierei Nr.127A, 500047 Braşov Roemenië

Productielocatie

Str. Principală 1, 337457 Com. Şoimuş, Roemenië

Valea Mare-Pravăţ, 117805 Câmpulung, Roemenië

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Carmeuse Hungaria kft

Adres van de fabrikant

HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Hongarije

Productielocatie

HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Hongarije

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Carmeuse Nederland BV

Adres van de fabrikant

Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda Nederland

Productielocatie

Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda Nederland

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Carmeuse SA.

Adres van de fabrikant

Rue du Château 13a, 5300 Seilles, België

Productielocatie

Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha, België

Rue du Château 13a, 5300 Seilles, België

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Carmeuse Slovakia s.r.o

Adres van de fabrikant

Slavec, 049 11 Slavec, Slowakije

Productielocatie

závod Vápenka Slavec 179 04911 Slavec, Slowakije

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Carrières et Chaux Balthazard et Cotte

Adres van de fabrikant

Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Frankrijk

Productielocatie

Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Frankrijk

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Carrières et fours à chaux de Dugny

Adres van de fabrikant

BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Frankrijk

Productielocatie

BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Frankrijk

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Cementos Tudela Veguín, S.A.U.

Adres van de fabrikant

CL Argüelles 25., 33003 Oviedo, Asturias, Spanje

Productielocatie

CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias, Spanje

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Chaux de Boran

Adres van de fabrikant

Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Frankrijk

Productielocatie

Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Frankrijk

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Chaux de Bretagne

Adres van de fabrikant

–, 53600 Evron, Frankrijk

Productielocatie

–, 53600 Evron, Frankrijk

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Chaux de la Tour

Adres van de fabrikant

1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Frankrijk

Productielocatie

1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Frankrijk

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Clogrennane Lime LTD

Adres van de fabrikant

Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Ierland

Productielocatie

Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Ierland

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Dumont-Wautier

Adres van de fabrikant

Rue la Mallieue, 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, België

Productielocatie

Rue la Mallieue, 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, België

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Etablissement Leon Lhoist

Adres van de fabrikant

Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, België

Productielocatie

Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, België

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Européenne des Chaux et Liants

Adres van de fabrikant

2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu, Frankrijk

Productielocatie

Usine de Duin, 38460 Trept, Frankrijk

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Lhoist France Ouest

Adres van de fabrikant

15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Frankrijk

Productielocatie

15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Frankrijk

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Lusical

Adres van de fabrikant

Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugal

Productielocatie

Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugal

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Nordkalk AB

Adres van de fabrikant

Box 901, SE-731 29 Köping, Zweden

Productielocatie

Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping, Zweden

Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan, SE-261 35 Landskrona, Zweden

Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5, SE-974 37 Luleå, Zweden

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Nordkalk Oy Ab

Adres van de fabrikant

Skräbbölevägen 18, FI-21600 Pargas, Finland

Productielocatie

Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, FI-57100 Savonlinna, Finland

Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja, Finland

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Singleton Birch

Adres van de fabrikant

Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N.Lincolnshire, Verenigd Koninkrijk

Productielocatie

Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N.Lincolnshire, Verenigd Koninkrijk

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

SMA Mineral AB

Adres van de fabrikant

–, SE-682 27 Filipstad, Zweden

Productielocatie

Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå, Zweden

Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby, Zweden

Rättivik lime plant, Kalkvagen 7, SE-795 32 Rättvik, Zweden

SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, Zweden

Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Noorwegen

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

SMA Mineral Burgas Var LTD

Adres van de fabrikant

Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas, dis. Pobeda, Bulgarije

Productielocatie

Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas, dis. Pobeda, Bulgarije

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

SMA Mineral Oy

Adres van de fabrikant

–, FI-95450 Tornio, Finland

Productielocatie

SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281, FI-95450 Tornio, Finland

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Unicalce S.p.A

Adres van de fabrikant

Via Tonio da Belledo, 30, 23900 Lecco LC, Italië

Productielocatie

Via Ponti, 18, 24012 Val Brembilla BG, Italië,

Via Lisso, 12, 24010 Sedrina BG, Italië,

Strada Amerina Località S.Pellegrino, 05035 Narni TR, Italië,

Via Di S.Vincenzo 21, 57021 Campiglia Marittima LI, Italië,

S.S.Appia km 134, 04020 Itri LT, Italië

Contrada Lupini — C.P.33, 74019 Palagiano TA, Italië

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH

Adres van de fabrikant

Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Oostenrijk

Productielocatie

Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau, Oostenrijk

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.

Adres van de fabrikant

ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polen

Productielocatie

ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże, Polen

ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów, Polen

Werkzame stof

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Naam van de fabrikant

Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG

Adres van de fabrikant

Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues, Duitsland

Productielocatie

Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues, Duitsland

Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer

Gehalte (%)

Calciumdihydroxide/calciumhydroxide/gebluste kalk/kalkhydraat

Werkzame stof

1305-62-0

215-137-3

100,0

DP — Stuifpoeder WP — spuitpoeder (alleen te gebruiken voor desinfectie van dierenverblijven; kalkwassen van muren)

Gevarencategorie

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Inademing van stof vermijden.

Na het werken met dit product, handen grondig wassen.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gezichtsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.

Specifieke behandeling vereist (zie Instructies op dit etiket).

Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding uittrekken. Wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een Gifcentrum/dokter/arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Bij onwel voelen een Gifcentrum/dokter raadplegen.

Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Achter slot bewaren.

Verpakking afvoeren naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk afval in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Tabel 1

Gebruik # 1 — Desinfectie van zuiveringsslib

Productsoort

PT02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën

Triviale naam: Bacteriën

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Endoparasieten

Triviale naam: Helminthen/parasitaire wormen

Ontwikkelingsstadia: Eieren

Toepassingsgebied

Binnen

Toepassingsmethode(n)

Methode: Automatische directe toepassing

Gedetailleerde beschrijving:

Het product wordt gedoseerd in het zuiveringsslib en gemengd door middel van een mixer. Het droge product wordt met het zuiveringsslib gemengd in een open mixer.

Het product wordt geladen via een volledig geautomatiseerd proces.

Dosering(en) en frequentie

Toe te passen dosis: 0,2-2 kg product/kg droog gewicht van het substraat; typisch gehalte aan droge stof — 12-25 % in zuiveringsslib. De toepassingssnelheid moet voldoende zijn om een pH > 12 te handhaven gedurende de contacttijd.

Verdunning (%): – Gebruiksklaar (RTU) product

Aantal en timing van de toepassing:

Contacttijd: 24 uur tot 90 dagen voor endoparasieten (helminten eieren) — de specifieke contacttijd hangt af van verschillende parameters (bijvoorbeeld: temperatuur, gehalte aan droge stof enz.). Voorafgaande laboratoriumtests moeten worden uitgevoerd om de werkzaamheid te garanderen.

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Bulkpoeder

Big bags of zakken (met polypropyleen (PP) of polyethyleen (PE) binnenlaag): 500-1 000 kg

 • De dosis moet voldoende zijn om een pH > 12 te handhaven gedurende de contacttijd.

 • Dosering: 0,2-2 kg product/kg droog gewicht van het substraat; typisch gehalte aan droge vaste stoffen — 12-25 % in zuiveringsslib.

De verhoudingen kunnen variëren naargelang de toepassing en het ontwerp van de behandelingsinstallatie. De gebruiker moet ervoor zorgen dat de behandeling doeltreffend is door middel van voorafgaande laboratoriumtests die de werkzaamheid garanderen volgens de wetgeving die van toepassing is op elk geval.

 • Het laden van het product in de verwerkingseenheid en het aanbrengen moet volledig automatisch gebeuren. Het laden in de verwerkingseenheid en het verwijderen van lege zakken en zakken moet gebeuren met een verreiker (met gesloten cabine).

 • Draag tijdens het laden van het product en het afvoeren van lege zakken:

  • ademhalingsbeschermingsmiddelen (abm’s) met minimaal toegewezen beschermingsfactor (APF) 40 (luchtdicht gelaatsstuk dat ogen, neus, mond en kin bedekt volgens Europese norm (EN) 149 met een P3-filter of gelijkwaardig);

  • chemisch bestendige handschoenen geclassificeerd onder EN 374 of gelijkwaardig (handschoenmateriaal moet door de toelatinghouder worden gespecificeerd in de productinformatie);

  • beschermende overall in overeenstemming met EN 13982 of gelijkwaardig (het materiaal van de overall moet door de toelatinghouder in de productinformatie worden gespecificeerd).

 • Tijdens de behandeling van zuiveringsslib wordt het dragen van abm’s met luchttoevoer of in een houder met luchtfilter, specifiek voor ammoniakgas overeenkomstig EN 14387 of gelijkwaardig, aanbevolen als er geen collectieve beheersmaatregelen zijn om een blootstelling in te schatten en te voorkomen die hoger is dan de EU-grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (OEL) van 14 mg/m3 voor dat gas.

 • Draag tijdens het manueel hanteren van behandeld zuiveringsslib beschermende handschoenen in overeenstemming met EN 374 of gelijkwaardig en een beschermende overall in overeenstemming met EN 14126 of gelijkwaardig die beschermt tegen de intrinsieke eigenschappen van het zuiveringsslib.

 • De bepalingen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen laten de toepassing van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en andere wetgeving van de Unie op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk onverlet.

 • Zie hoofdstuk 6 voor de volledige titels van de EN-normen en wetgeving.

 • De reiniging van de unitbehandeling moet worden vermeden of worden uitgevoerd met een geautomatiseerd proces zonder blootstelling van de professional.

Tabel 2

Gebruik # 2 — Desinfectie van mest

Productsoort

PT03 — Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën

Triviale naam: Bacteriën

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Virussen

Triviale naam: Virussen

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Endoparasieten

Triviale naam: Helminthen/parasitaire wormen

Ontwikkelingsstadia: Eieren

Toepassingsgebied

Binnen

Toepassingsmethode(n)

Methode: Automatische directe toepassing

Gedetailleerde beschrijving:

Het product wordt gemengd met de mest. Het product wordt in de mest gedoseerd en gemengd met behulp van een mixer. Het product moet worden geladen via een volledig geautomatiseerd proces.

Dosering(en) en frequentie

Toe te passen dosis: –

Verdunning (%): – Gebruiksklaar (RTU) product

Aantal en timing van de toepassing:

De toedieningssnelheid moet voldoende zijn om een pH > 12 te handhaven gedurende de contacttijd.

Contacttijd: 72 uur tot 90 dagen voor endoparasieten (helminthen eieren) — de specifieke contacttijd hangt af van verschillende parameters (bijvoorbeeld: temperatuur, gehalte aan droge stof enz.). Voorafgaande laboratoriumtests moeten worden uitgevoerd om de werkzaamheid te garanderen.

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Bulkpoeder

Big bags of zakken (met PP of PE binnenlaag): 500-1 000 kg

 • De dosis moet voldoende zijn om een pH > 12 te handhaven gedurende de contacttijd.

 • Gebruik niet meer dan 100 kg product/m3 mest

 • Verwijder de behandelde mest uit de stal na de vereiste contacttijd. Gebruik de behandelde mest in lijn met de plaatselijke wetgeving.

 • Het laden van het product in de behandeleenheid en het aanbrengen moet volledig automatisch gebeuren.

 • Het laden in de verwerkingseenheid en het afvoeren van lege zakken en tassen moet gebeuren met een verreiker (met gesloten cabine).

 • Draag tijdens het laden van het product en het afvoeren van lege zakken:

  • chemisch bestendige handschoenen in overeenstemming met EN 374 of gelijkwaardig (handschoenmateriaal moet door de toelatinghouder worden gespecificeerd in de productinformatie);

  • een beschermende overall in overeenstemming met EN 13982 of gelijkwaardig (het materiaal van de overall moet door de toelatinghouder in de productinformatie worden gespecificeerd);

  • abm van minstens APF 40 (luchtdicht gelaatsstuk dat ogen, neus, mond en kin bedekt volgens EN 149 met een P3-filter of gelijkwaardig).

 • Tijdens de behandeling van mest wordt het dragen van abm’s met luchttoevoer of in een houder met luchtfilter, specifiek voor ammoniakgas overeenkomstig EN 14387 of gelijkwaardig, aanbevolen als er geen collectieve beheersmaatregelen zijn om een blootstelling in te schatten en te voorkomen die hoger is dan de EU-grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (OEL) van 14 mg/m3 voor dat gas.

 • Draag tijdens het manueel hanteren van behandelde mest beschermende handschoenen in overeenstemming met EN 374 of gelijkwaardig en een beschermende overall in overeenstemming met EN 14126 of gelijkwaardig die beschermt tegen de intrinsieke eigenschappen van de mest.

 • De bepalingen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen laten de toepassing van Richtlijn 98/24/EG en andere wetgeving van de Unie op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk onverlet.

 • Zie hoofdstuk 6 voor de volledige titels van de EN-normen en wetgeving.

 • De reiniging van de unitbehandeling moet worden vermeden of worden uitgevoerd met een geautomatiseerd proces zonder blootstelling van de professional.

 • Pas het product niet toe wanneer emissies uit dierverblijven of opslagruimten voor mest/drijfmest terecht kunnen komen in het riool of rechtstreeks naar oppervlaktewater.

Tabel 3

Gebruik # 3 — Desinfectie van vloeren binnenshuis in dierenverblijven en tijdens transport

Productsoort

PT03 — Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën

Triviale naam: Bacteriën

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Gisten

Triviale naam: Gisten

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Schimmels

Triviale naam: Schimmels

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Virussen

Triviale naam: Virussen

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied

Binnen

Toepassingsmethode(n)

Methode: Directe toepassing

Gedetailleerde beschrijving:

Het product wordt rechtstreeks op de vloeren van dierenverblijven gestrooid met behulp van handmatige of geautomatiseerde technieken. Handmatige verspreiding met een schep of semi-automatische verspreiding met een strooier met lage impact.

Dosering(en) en frequentie

Toe te passen dosis: 800 g product/m2

Verdunning (%): – Gebruiksklaar (RTU) product

Aantal en timing van de toepassing:

Frequentie in dierverblijven: vóór elke productiecyclus.

Frequentie bij diertransporten: na elk diertransport.

Contacttijd: 48 uur

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Bulkpoeder

Big bags of zakken (met PP of PE binnenlaag): 500-1 000 kg

Papieren zakken (met PP of PE binnenlaag): 25 kg

Het product wordt rechtstreeks op de vloeren van dierenverblijven en transporten gestrooid, met behulp van handmatige of geautomatiseerde technieken. Handmatig verspreiden met een schep of semi-automatisch met een strooier met lage impact.

 1. Op betonnen vloeren:

  1. Was het oppervlak met stromend water.

  2. Strooi 800 g product per m2 op de vochtige grond en voeg 0,9 liter/m2 water toe.

  3. Laat minstens 48 uur inwerken.

  4. Verwijder de kalk na de behandeling met een borstel.

 2. Op vloeren van aangestampte aarde:

  1. Borstel en maak het oppervlak nat.

  2. Strooi 800 g product per m2 op de vochtige grond en voeg 0,9 liter/m2 water toe.

  3. Laat minstens 48 uur inwerken.

  4. Verwijder de kalk na de behandeling met een borstel.

 • Draag tijdens het laden, het aanbrengen van het product en het afvoeren van lege zakken en big bags:

  • abm van minstens APF 40 (luchtdicht gelaatsstuk dat ogen, neus, mond en kin bedekt volgens EN 149 met een P3-filter of gelijkwaardig);

  • chemisch bestendige handschoenen in overeenstemming met EN 374 of gelijkwaardig (handschoenmateriaal moet door de toelatinghouder worden gespecificeerd in de productinformatie);

  • beschermende overall in overeenstemming met EN 13982 of gelijkwaardig (het materiaal van de overall moet door de toelatinghouder in de productinformatie worden gespecificeerd).

 • Voor het gebruik van grote zakken (500-1 000 kg) moet het laden van het product en het afvoeren van lege zakken volledig automatisch worden uitgevoerd met een verreiker (inclusief gesloten cabine).

 • Maak tijdens het laden van kleine zakken (25 kg) de zak grondig leeg om het overblijvende poeder tot een minimum te beperken.

 • Voor het weggooien van kleine lege zakjes: het zakje vochtig maken en voorzichtig opvouwen om morsen te voorkomen.

 • Draag tijdens het verwijderen van eventuele resten van het product na het gebruik:

  • abm van minstens APF 40 (luchtdicht gelaatsstuk dat ogen, neus, mond en kin bedekt volgens EN 149 met een P3-filter of gelijkwaardig);

  • chemisch bestendige handschoenen in overeenstemming met EN 374 of gelijkwaardig (handschoenmateriaal moet door de toelatinghouder worden gespecificeerd in de productinformatie);

  • beschermende overall in overeenstemming met EN 13982 of gelijkwaardig (het materiaal van de overall moet door de toelatinghouder in de productinformatie worden gespecificeerd).

 • De bepalingen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen laten de toepassing van Richtlijn 98/24/EG en andere wetgeving van de Unie op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk onverlet.

 • Zie hoofdstuk 6 voor de volledige titels van de EN-normen en wetgeving.

 • Tijdens de gehele duur van de behandeling mogen er geen dieren aanwezig zijn.

 • Verwijder resten van het product op de grond door grondig te vegen voordat de dieren weer worden binnengebracht.

 • Voer en drinkwater moeten zorgvuldig worden afgedekt of verwijderd tijdens de toepassing van het product.

 • Pas het product niet toe wanneer emissies uit dierverblijven of opslagruimten voor mest/drijfmest terecht kunnen komen in het riool of rechtstreeks naar oppervlaktewater.

Verwijder de kalk na de behandeling met een borstel. Verzamel het resulterende droge afval en hergebruik het als kalkmateriaal voor de landbouw of voer het droge afval af volgens de plaatselijke voorschriften.

Alleen voor het vervoer van dieren: na het borstelen en de vereiste contacttijd, spoel en reinig het voertuig.

Tabel 4

Gebruik # 4 — Ontsmetting van dierverblijven; kalkwassen van muren

Productsoort

PT03 — Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën

Triviale naam: Bacteriën

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Gisten

Triviale naam: Gisten

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Schimmels

Triviale naam: Schimmels

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Virussen

Triviale naam: Virussen

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied

Binnen

Toepassingsmethode(n)

Methode: Direct aanbrengen met een kwast

Gedetailleerde beschrijving:

Dosering(en) en frequentie

Toe te passen dosis: 800 g product/m2

Verdunning (%): –

Aantal en timing van de toepassing:

Het product wordt opgelost in water (50 % w/v) voordat het op de muren wordt aangebracht met een kwast.

Contacttijd: 48 uur

Frequentie: vóór elke productiecyclus

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Bulkpoeder

Big bags of zakken (met PP of PE binnenlaag): 500-1 000 kg

Voor één laag:

Aanbrengmethode voor 150 tot 200 m2 muur (afhankelijk van de poreusheid van de muur):

 1. Reinig het oppervlak met stromend water voordat je het product aanbrengt.

 2. Voeg 25 kg product toe aan 50 liter water.

 3. Laat het mengsel 12 uur rusten.

 4. Meng het resulterende mengsel en breng het met een kwast aan op de muur.

 5. Laat minstens 48 uur inwerken.

De dosering is 125-167 g product/m2 voor een enkele laag. Een uiteindelijke dosering van 800 g product/m2 is vereist, daarom moeten er 5-7 lagen worden aangebracht, afhankelijk van de poreusheid van de muur.

Roer voor en tijdens het aanbrengen.

Het product wordt eerst volautomatisch overgeheveld naar een medium tank met een lager volume. Vervolgens wordt het product handmatig vanuit de mediumtank in een emmer geladen.

 • Draag tijdens het laden van het product en het afvoeren van lege zakken en big bags:

  • chemisch bestendige handschoenen in overeenstemming met EN 374 of gelijkwaardig (handschoenmateriaal moet door de toelatinghouder worden gespecificeerd in de productinformatie);

  • beschermende overall in overeenstemming met EN 13982 (het materiaal van de overall moet door de toelatinghouder in de productinformatie worden gespecificeerd);

  • abm van minstens APF 40 (luchtdicht gelaatsstuk dat ogen, neus, mond en kin bedekt volgens EN 149 met een P3-filter of gelijkwaardig).

 • Draag tijdens het aanbrengen van het product op de muren:

  • chemisch bestendige handschoenen in overeenstemming met EN 374 (handschoenmateriaal moet door de toelatinghouder worden gespecificeerd in de productinformatie);

  • beschermende overall in overeenstemming met EN 13034 (het materiaal van de overall moet door de toelatinghouder in de productinformatie worden gespecificeerd);

  • abm van minstens APF 40 (luchtdicht gelaatsstuk dat ogen, neus, mond en kin bedekt volgens EN 149 met een P1-filter of gelijkwaardig).

 • De bepalingen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen laten de toepassing van Richtlijn 98/24/EG en andere wetgeving van de Unie op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk onverlet.

 • Zie hoofdstuk 6 voor de volledige titels van de EN-normen en wetgeving.

 • Het laden van het product en het verwijderen van lege zakken en big bags moet volledig automatisch worden uitgevoerd met een verreiker (inclusief gesloten cabine).

 • Beperk spatten en morsen tijdens het aanbrengen tot een minimum.

 • Laat omstanders (inclusief collega’s en kinderen) de behandelde oppervlakken niet aanraken tot ze volledig droog zijn.

 • Pas het product niet toe wanneer emissies uit dierverblijven of opslagruimten voor mest/drijfmest terecht kunnen komen in het riool of rechtstreeks naar oppervlaktewater.

 • Tijdens de gehele duur van de behandeling mogen er geen dieren aanwezig zijn.

 • Laat dieren niet terug in de verblijven voordat de oppervlakken volledig gedroogd zijn.

 • Voer en drinkwater moeten zorgvuldig worden afgedekt of verwijderd tijdens het gebruik van het product.

Tabel 5

Gebruik # 5 — Desinfectie van vloeren van dierenverblijven in de openlucht

Productsoort

PT03 — Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Bacteriën

Triviale naam: Bacteriën

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Gisten

Triviale naam: Gisten

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Schimmels

Triviale naam: Schimmels

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Virussen

Triviale naam: Virussen

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied

Buiten

Toepassingsmethode(n)

Methode: Directe toepassing

Gedetailleerde beschrijving:

Het product wordt rechtstreeks op de oppervlakken (vloeren) van dierenverblijven gestrooid met behulp van handmatige of geautomatiseerde technieken. Handmatige verspreiding met een schep of semi-automatische verspreiding met een strooier met lage impact.

Dosering(en) en frequentie

Toe te passen dosis: 800 g product/m2

Verdunning (%): – Gebruiksklaar (RTU) product

Aantal en timing van de toepassing:

Contacttijd 48 uur

Frequentie: maximaal twee toepassingen per jaar.

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Bulkpoeder

Big bags of zakken (met PP of PE binnenlaag): 500-1 000 kg

Papieren zakken (met PP of PE binnenlaag): 25 kg

 • Borstel en maak de vloer nat voordat je het product aanbrengt.

 • Strooi aan het begin van een productiecyclus 800 g product/m2 op de grond en voeg vervolgens 0,9 liter/m2 water toe.

 • Laat minstens 48 uur inwerken voordat je dieren in het behandelde gebied brengt.

 • Gebruik het product buitenshuis niet bij wind of regen.

 • Draag tijdens het laden, het aanbrengen van het product en het afvoeren van lege zakken en big bags:

  • abm van minstens APF 40 (luchtdicht gelaatsstuk dat ogen, neus, mond en kin bedekt volgens NF EN 149 met een P3-filter of gelijkwaardig);

  • chemisch bestendige handschoenen in overeenstemming met EN 374 of gelijkwaardig (handschoenmateriaal moet door de toelatinghouder worden gespecificeerd in de productinformatie);

  • beschermende overall in overeenstemming met EN 13982 (het materiaal van de overall moet door de toelatinghouder in de productinformatie worden gespecificeerd).

 • Voor het gebruik van grote zakken (500-1 000 kg) moet het laden van het product en het afvoeren van lege zakken volledig automatisch worden uitgevoerd met een verreiker (inclusief gesloten cabine).

 • Maak tijdens het laden van kleine zakken (25 kg) de zakken grondig leeg om het overblijvende poeder tot een minimum te beperken.

 • Voor het weggooien van kleine lege zakjes: het zakje vochtig maken en voorzichtig opvouwen om morsen te voorkomen.

 • Draag tijdens het afvoeren van het product na het aanbrengen:

  • abm van minstens APF 40 (luchtdicht gelaatsstuk dat ogen, neus, mond en kin bedekt volgens NF EN 149 met een P3-filter of gelijkwaardig);

  • chemisch bestendige handschoenen in overeenstemming met EN 374 of gelijkwaardig (handschoenmateriaal moet door de toelatinghouder worden gespecificeerd in de productinformatie);

  • beschermende overall in overeenstemming met EN 13982 (het materiaal van de overall moet door de toelatinghouder in de productinformatie worden gespecificeerd).

 • De bepalingen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen laten de toepassing van Richtlijn 98/24/EG en andere EU-wetgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk onverlet.

 • Zie hoofdstuk 6 voor de volledige titels van de EN-normen en wetgeving.

 • Niet meer dan twee toepassingen per jaar.

 • Tijdens de gehele duur van de behandeling mogen er geen dieren aanwezig zijn.

 • Verwijder resten van het product op de grond door grondig te vegen voordat de dieren weer worden binnengebracht.

 • Voer en drinkwater moeten zorgvuldig worden afgedekt of verwijderd tijdens de toepassing van het product.

-

 • Verwijder de kalk na de behandeling met een borstel. Verzamel het resulterende droge afval en recycle het als kalkmateriaal voor de landbouw of voer het droge afval af volgens de plaatselijke voorschriften.

 • Volg de gebruiksaanwijzing.

 • Respecteer de gebruiksvoorwaarden van het product.

 • Verwijs naar het hygiëneplan om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke effectiviteit wordt bereikt.

 • Gebruik het product buitenshuis niet bij wind of regen.

 • Laat omstanders (inclusief collega’s en kinderen) en huisdieren niet in de behandelingszone tijdens de volledige duur van de behandeling (inclusief het laden, het aanbrengen van het product, het verwijderen van lege zakken en tassen, de overeengekomen contacttijd en de daaropvolgende verwijdering van het product en zijn residuen van de grond).

 • Alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte.

 • NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze rustig blijft in een houding die het ademen gemakkelijk maakt. Bij symptomen: bel 112/een ambulance voor medische hulp. Indien geen symptomen: Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

 • NA INSLIKKEN: onmiddellijk de mond spoelen. Geef de persoon iets te drinken, indien de blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. Bel 112/een ambulance voor medische hulp.

 • BIJ CONTACT MET DE HUID: onmiddellijk de huid met veel water wassen. Daarna verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Blijf de huid afspoelen met water gedurende 15 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen voor een periode van ten minste 15 minuten. Bel 112/een ambulance voor medische hulp. Informatie voor medisch personeel/arts: De ogen continu blijven spoelen wanneer de ogen blootgesteld zijn aan alkalische stoffen (pH> 11), amines en zuren zoals azijnzuur, mierenzuur en proprionzuur.

 • Lozing van ongebruikt product op de bodem, het oppervlaktewater en het riool (inclusief gootstenen en toiletten) is niet toegestaan.

 • Voer het ongebruikte product, de verpakking en het overige afval af volgens de plaatselijke voorschriften.

 • Niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 30 °C.

 • Bescherm tegen vocht.

 • Houdbaarheid: 15 maanden.

Volledige titels van EN-normen en wetgeving waarnaar wordt verwezen in paragraaf 4.1.2-4.5.2:

 • EN 149 — Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Filtrerend halfmasker ter bescherming tegen deeltjes — Eisen, beproeving, merken;

 • EN 374 — EN ISO 374-1: 2018: Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen. Deel 1: terminologie en prestatie-eisen voor chemische risico’s;

 • EN 13982 — Beschermende kleding voor gebruik tegen vaste deeltjes — Deel 1: Prestatie-eisen voor tegen chemicaliën beschermende kleding die het volledige lichaam beschermt tegen door de lucht verspreide vaste deeltjes;

 • EN 14387 — EN 14387:2021: Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Gasfilter(s) en gecombineerde filter(s) — Eisen, beproeving, merken;

 • EN 14126 — BS EN 14126: 2003 — Beschermende kleding. Prestatie-eisen en testmethoden voor beschermende kleding tegen besmettelijke agentia;

 • Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico’s van chemische agentia op het werk (14e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11).