Home

BESLUIT VAN 15 SEPTEMBER 1969 VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, BETREFFENDE BEPAALDE TARIEFSCHORSINGEN TOT EN MET 31 JANUARI 1970

BESLUIT VAN 15 SEPTEMBER 1969 VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, BETREFFENDE BEPAALDE TARIEFSCHORSINGEN TOT EN MET 31 JANUARI 1970

41969D0302Handelspolitiek, staalindustrieBESLUIT VAN 15 SEPTEMBER 1969 VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, BETREFFENDE BEPAALDE TARIEFSCHORSINGEN TOT EN MET 31 JANUARI 1970PB L 238 van 23.09.1969, blz. 11-12 (FR, NL, IT, DE)pdf15-09-1969http://http://