Home

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, VAN 28 JUNI 1977 TOT VERLENGING VAN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN BESLUIT 76/565/EGKS HOUDENDE OPENING VAN TARIEFPREFERENTIES VOOR DE PRODUKTEN DIE ONDER DEZE GEMEENSCHAP RESSORTEREN EN VAN OORSPRONG ZIJN UIT ALGERIJE

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, VAN 28 JUNI 1977 TOT VERLENGING VAN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN BESLUIT 76/565/EGKS HOUDENDE OPENING VAN TARIEFPREFERENTIES VOOR DE PRODUKTEN DIE ONDER DEZE GEMEENSCHAP RESSORTEREN EN VAN OORSPRONG ZIJN UIT ALGERIJE

41977D0416externe betrekkingen, preferentiële stelselsBESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, VAN 28 JUNI 1977 TOT VERLENGING VAN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN BESLUIT 76/565/EGKS HOUDENDE OPENING VAN TARIEFPREFERENTIES VOOR DE PRODUKTEN DIE ONDER DEZE GEMEENSCHAP RESSORTEREN EN VAN OORSPRONG ZIJN UIT ALGERIJEPB L 169 van 07.07.1977, blz. 24-24 (NL, EN, DE, DA, FR, IT)pdf28-06-1976http://http://