Home

81/362/EGKS: Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 1981 inzake de opening van tariefonderhandelingen op grond van artikel XXIV, lid 6, van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT)

81/362/EGKS: Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 1981 inzake de opening van tariefonderhandelingen op grond van artikel XXIV, lid 6, van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT)

81/362/EGKS: Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 1981 inzake de opening van tariefonderhandelingen op grond van artikel XXIV, lid 6, van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT)

Publicatieblad Nr. L 137 van 23/05/1981 blz. 0038 - 0038
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 11 Deel 10 blz. 0004
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 11 Deel 14 blz. 0203
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 11 Deel 10 blz. 0004
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 11 Deel 14 blz. 0203


++++

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL , IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN ,

VAN 28 APRIL 1981

INZAKE DE OPENING VAN TARIEFONDERHANDELINGEN OP GROND VAN ARTIKEL XXIV , LID 6 , VAN DE ALGEMENE OVEREENKOMST BETREFFENDE TARIEVEN EN HANDEL ( GATT )

( 81/362/EGKS )

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL , IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN ,

NA KENNIS TE HEBBEN GENOMEN VAN DE MEDEDELING VAN DE COMMISSIE ,

OVERWEGENDE DAT , INGEVOLGE DE UITBREIDING VAN DE GEMEENSCHAPPEN , DE TARIEFCONCESSIES VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK ONDERWERP DIENEN TE ZIJN VAN HERONDERHANDELINGEN OP GROND VAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL XXIV , LID 6 , VAN DE ALGEMENE OVEREENKOMST BETREFFENDE TARIEVEN EN HANDEL ,

BESLUITEN :

1 . DE COMMISSIE WORDT UITGENODIGD OM , OP GROND VAN ARTIKEL XXIV , LID 6 , VAN DE ALGEMENE OVEREENKOMST BETREFFENDE TARIEVEN EN HANDEL , IN ONDERHANDELING TE TREDEN OVER DE PRODUKTEN , VALLENDE ONDER DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL .

2 . DE COMMISSIE VOERT DE ONDERHANDELINGEN , TERZIJDE GESTAAN DOOR DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE LID-STATEN .

GEDAAN TE LUXEMBURG , 28 APRIL 1981 .

DE VOORZITTER

J . DE KONING