Home

Het Schengenacquis - Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 december 1998 betreffende de uitwerking van een handboek met documenten waarin een visum kan worden aangebracht (SCH/Com-ex(98) 56)

Het Schengenacquis - Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 december 1998 betreffende de uitwerking van een handboek met documenten waarin een visum kan worden aangebracht (SCH/Com-ex(98) 56)

Het Schengenacquis - Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 december 1998 betreffende de uitwerking van een handboek met documenten waarin een visum kan worden aangebracht (SCH/Com-ex(98) 56)

Publicatieblad Nr. L 239 van 22/09/2000 blz. 0207 - 0297


BESLUIT VAN HET UITVOEREND COMITÉ

van 16 december 1998

betreffende de uitwerking van een handboek met documenten waarin een visum kan worden aangebracht

(SCH/Com-ex(98) 56)

Overeenkomstig artikel 17, lid 3, onder a), van de Schengenuitvoeringsovereenkomst heeft het Uitvoerend Comité in bijlage 11 van de gemeenschappelijke visuminstructie(1) beginselen vastgesteld met betrekking tot de mogelijkheid om in reisdocumenten een visum aan te brengen.

Hierop voortbouwend heeft de subgroep Visa de onder een aantal voorzitterschappen verrichte werkzaamheden inzake de bundeling en toetsing van alle wereldwijd gangbare reisdocumenten afgerond. Dankzij de tot stand gebrachte bundeling van reisdocumenten waarin een visum kan worden aangebracht, kan uitvoering worden gegeven aan de in de Schengenuitvoeringsovereenkomst neergelegde procedure waarbij een voor alle Schengenstaten geldig visum slechts kan worden afgegeven, wanneer het reisdocument waarin het visum dient te worden aangebracht, door alle Schengenstaten als inreisdocument wordt erkend.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Zodra een deel is voltooid, wordt dit ter beschikking van de buitenlandse vertegenwoordigingen gesteld. De verspreiding van voltooide delen onder de consulaire posten is bijgevolg niet van de voltooiing van andere delen afhankelijk.

Het Uitvoerend Comité neemt kennis van het feit dat het uitgewerkte deel I "Reisdocumenten waarin een visum kan worden aangebracht" met het oog op toepassing daarvan aan de buitenlandse vertegenwoordigingen is toegezonden (cf. bijlage: doc. SCH/II-Visa(98) 59, 6e herz.) en geeft opdracht om vóór juni 1999 over de doelmatigheid daarvan te rapporteren. Bedoelde vertegenwoordigingen is verzocht, de doelmatigheid van het document te beoordelen en hierover in maart 1999 te rapporteren.

De bijwerking van het handboek kan op basis van desbetreffende nota's van de delegaties door het secretariaat-generaal worden voorbereid.

Gedaan te Berlijn, 16 december 1998.

De voorzitter

C. H. Schapper

(1) Zie document SCH/Com-ex(99) 13.

OVERZICHT VAN REISDOCUMENTEN WELKE RECHT GEVEN OP OVERSCHRIJDING DER BUITENGRENZEN EN WAARIN EEN VISUM KAN WORDEN AANGEBRACHT

SCH/II-Visa (96) 59, 7e herz.

ALGEMENE OPMERKINGEN

Collectieve paspoorten:

Portugal en Spanje erkennen alleen de collectieve paspoorten welke zijn afgegeven in overeenstemming met de Europese Overeenkomst van 16 december 1961 betreffende het reizen van jeugdige personen op collectieve paspoorten tussen de landen die lid zijn van de Raad van Europa (en, wat Portugal betreft, voor een maximaal aantal van 25 personen). Portugal aanvaardt evenwel de aanbrenging van een eenvormig visum door de partnerstaten. In concrete gevallen aanvaardt Spanje ook andere collectieve paspoorten, met inachtneming van het reciprociteitbeginsel. Het visum wordt op een apart inlegvel aangebracht.

Reisdocumenten voor staatlozen:

Oostenrijk, Portugal en IJsland zijn geen partij bij het op 28 september 1954 te New York tot stand gekomen Verdrag betreffende de status van staatlozen. Oostenrijk en Portugal aanvaarden niettemin dat de partnerstaten een eenvormig visum aanbrengen in de door de ondertekenende staten van dit Verdrag afgegeven documenten. IJsland zal zijn standpunt later mededelen.

Doorlaatbewijs:

Een doorlaatbewijs wordt in de regel alleen aanvaard voor de doorreis met het oog op terugkeer naar de staat van afgifte.

De volgende bepalingen vinden toepassing met betrekking tot Duitsland:

De door één van de door Duitsland op internationaal niveau erkende staten afgegeven officiële identiteitsdocumenten als bedoeld onder de punten 1 tot en met 9 welke nog niet formeel zijn erkend, worden onder bepaalde voorwaarden en in overeenstemming met de in dezen van toepassing zijnde wettelijke bepalingen als paspoorten of paspoortvervangende documenten aanvaard, zelfs indien zij onbekend zijn, en kunnen worden geviseerd, zolang hun niet-erkenning niet formeel is geconstateerd. Wat betreft de overige Schengenstaten kan in de documenten geen visum worden aangebracht indien zij niet de volgende indicatieve elementen en kenmerken bevatten: naam en voornaam, geboortedatum, nationaliteit (behalve voor paspoorten van vluchtelingen en staatlozen), foto, handtekening van de houder en machtiging tot terugkeer, voorzover het document aan andere personen dan eigen onderdanen wordt afgegeven: op deze documenten wordt een kruisje met een asterisk X* aangebracht.

De volgende bepalingen vinden toepassing met betrekking tot Oostenrijk:

Voorzover een reisdocument in de voorliggende lijst niet uitdrukkelijk als "niet erkend" is aangemerkt, kan het - ook indien het niet van een "X" is voorzien - voor Oostenrijk worden geviseerd, indien:

- het document door een daartoe gemachtigd volkenrechtelijk subject is afgegeven;

- de identiteit van de houder van het document daarin ondubbelzinnig is weergegeven;

- het document tijdelijk geldig is;

- het document ook voor de Republiek Oostenrijk geldig is en

- een machtiging tot terugkeer naar de staat die het document heeft afgegeven, gewaarborgd is.

Legenda:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- ANDORRA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- AFGHANISTAN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- ANTIGUA en BARBUDA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- ALBANIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- ARMENIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- ANGOLA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- ARGENTINIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- AUSTRALIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- AZERBEIDZJAN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- BOSNIË-HERZEGOVINA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- BARBADOS

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- BANGLADESH

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- BURKINA FASO

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- BULGARIJE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- BAHREIN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- BURUNDI

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- BENIN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- BRUNEI

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- BOLIVIA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- BRAZILIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- BAHAMA'S

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- BHUTAN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- BOTSWANA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- BELARUS

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- BELIZE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- CANADA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- CONGO (DEMOCRATISCHE REPUBLIEK)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- CONGO BRAZZAVILLE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- ZWITSERLAND

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- IVOORKUST

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- CHILI

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- KAMEROEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- CHINA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- COLOMBIA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- COSTA RICA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- CUBA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- KAAPVERDIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- CYPRUS

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- TSJECHIË (TSJECHISCHE REPUBLIEK)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- DJIBOUTI

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- DOMINICA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- DOMINICAANSE REPUBLIEK

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- ALGERIJE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- ECUADOR

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- ESTLAND

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- EGYPTE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- ERITREA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- ETHIOPIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- FIJI

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- MICRONESIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- MONACO

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- GABON

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- GRENADA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- GEORGIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- GHANA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- GAMBIA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- GUINEE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- EQUATORIAAL-GUINEA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- GUATEMALA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- GUINEE-BISSAU

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- GUYANA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- HONDURAS

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- KROATIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- HAÏTI

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- HONGARIJE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- INDONESIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- ISRAËL

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- INDIA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- IRAK

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- IRAN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- JAMAICA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- JORDANIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- JAPAN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- KENIA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- KIRGIZIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- CAMBODJA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- KIRIBATI

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- COMOREN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- SAINT KITTS EN NEVIS

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- NOORD-KOREA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- ZUID-KOREA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- KOEWEIT

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- KAZACHSTAN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- LAOS

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- LIBANON

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- SAINT LUCIA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- LIECHTENSTEIN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- SRI LANKA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- LIBERIA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- LESOTHO

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- LITOUWEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- LETLAND

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- LIBIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- MAROKKO

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- MOLDAVIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- MADAGASKAR

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- MARSHALLEILANDEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- MALI

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- MYANMAR

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- MONGOLIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- MAURITANIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- MALTA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- MAURITIUS

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- MALDIVEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- MALAWI

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- MEXICO

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- MALEISIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- MOZAMBIQUE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- NAMIBIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- NIGER

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- NIGERIA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- NICARAGUA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- NEPAL

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- NAURU

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- NIEUW-ZEELAND

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- OMAN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- PANAMA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- PERU

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- PAPOEA-NIEUW-GUINEA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- FILIPIJNEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- PAKISTAN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- POLEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- PALAU

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- PARAGUAY

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- QATAR

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- ROEMENIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- RUSLAND

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- RWANDA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- SAOEDI-ARABIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- SALOMONSEILANDEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- SEYCHELLEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- SUDAN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- SINGAPORE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- SLOVENIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- SLOWAKIJE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- SIERRA LEONE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- SAN MARINO

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- SENEGAL

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- SOMALIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- SURINAME

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- SAO TOMÉ EN PRINCIPE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- EL SALVADOR

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- SYRIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- SWAZILAND

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- TSJAAD

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- TOGO

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- THAILAND

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- TADZJIKISTAN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- TURKMENISTAN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- TUNESIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- TONGA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- TURKIJE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- TRINIDAD en TOBAGO

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- TUVALU

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- TAIWAN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- TANZANIA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- OEKRAÏNE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- UGANDA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- URUGUAY

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- OEZBEKISTAN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- VATICAANSTAD

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- SAINT VINCENT EN DE GRENADINES

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- VENEZUELA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- VIETNAM

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- VANUATU

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- WEST-SAMOA (EILANDEN)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- PALESTIJNSE AUTORITEIT

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- JEMEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- JOEGOSLAVIË (SERVIË EN MONTENEGRO)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- ZUID-AFRIKA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- ZAMBIA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- ZIMBABWE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>