Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité van 29 oktober 1963 inzake de " Ontwerp-richtlijnen van de Commissie der E.G.A. tot herziening van de basisnormen betreffende de bescherming van de gezondheid van de bevolking en van de werknemers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren "

Advies van het Economisch en Sociaal Comité van 29 oktober 1963 inzake de " Ontwerp-richtlijnen van de Commissie der E.G.A. tot herziening van de basisnormen betreffende de bescherming van de gezondheid van de bevolking en van de werknemers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren "

51963AC0365Vrijheid van vestiging, gezondheid en veiligheid, vrij verkeer van werknemersAdvies van het Economisch en Sociaal Comité van 29 oktober 1963 inzake de " Ontwerp-richtlijnen van de Commissie der E.G.A. tot herziening van de basisnormen betreffende de bescherming van de gezondheid van de bevolking en van de werknemers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren "PB P 184 van 16.11.1964, blz. 2919-2924 (FR, DE, NL, IT, EL)pdf29-10-1963http://http://