Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende verlenging van de termijn van niet-toepassing van Verordening nr. 17 van de Raad op het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende verlenging van de termijn van niet-toepassing van Verordening nr. 17 van de Raad op het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren

51967AC0476vervoer, MededingingsregelingenAdvies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende verlenging van de termijn van niet-toepassing van Verordening nr. 17 van de Raad op het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwaterenPB C 011 van 17.02.1968, blz. 3-4 (FR, DE, EL, NL, IT)pdf29-11-1967http://http://