Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de douanewaarde van de goederen

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de douanewaarde van de goederen

51968AC0133krachtens artikel 235 EEG vastgestelde bepalingen, Douane-unieAdvies van het Economisch en Sociaal Comité inzake het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de douanewaarde van de goederenPB C 058 van 13.06.1968, blz. 1-4 (IT, FR, NL, EL, DE)pdf27-03-1968http://http://