Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Invoering van de belasting over de toegevoegde waarde in de Lid-Staten

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Invoering van de belasting over de toegevoegde waarde in de Lid-Staten

51969AC0561belastingen, aanpassing van de wetgevingAdvies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Invoering van de belasting over de toegevoegde waarde in de Lid-StatenPB C 144 van 08.11.1969, blz. 13-15 (EL, NL, IT, FR, DE)pdf15-10-1969http://http://