Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake mayonaise, van mayonaise afgeleide sausen en andere geëmulgeerde gekruide sausen

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake mayonaise, van mayonaise afgeleide sausen en andere geëmulgeerde gekruide sausen

51970AC0279levensmiddelen, aanpassing van de wetgevingAdvies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake mayonaise, van mayonaise afgeleide sausen en andere geëmulgeerde gekruide sausenPB C 108 van 26.08.1970, blz. 26-29 (FR, NL, EL, DE, IT)pdf22-04-1970http://http://