Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake twee voorstellen voor verordeningen van de Raad: inzake de lijst van prioritaire landbouwstreken en -zones bedoeld in verordening ( EEG ) betreffende de financiering door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Oriëntatie, van projecten in het kader van ontwikkelingsacties in prioritaire landbouwstreken, betreffende de in verordening ( EEG ) opgenomen lijst van regio' s en zones die voor steunverlening door het Europees Regionaal Ontwikkelinsfonds in aanmerking komen

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake twee voorstellen voor verordeningen van de Raad: inzake de lijst van prioritaire landbouwstreken en -zones bedoeld in verordening ( EEG ) betreffende de financiering door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Oriëntatie, van projecten in het kader van ontwikkelingsacties in prioritaire landbouwstreken, betreffende de in verordening ( EEG ) opgenomen lijst van regio' s en zones die voor steunverlening door het Europees Regionaal Ontwikkelinsfonds in aanmerking komen

51973AC0883Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), landbouwstructuren, regionaal beleid, Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL)Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake twee voorstellen voor verordeningen van de Raad: inzake de lijst van prioritaire landbouwstreken en -zones bedoeld in verordening ( EEG ) betreffende de financiering door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Oriëntatie, van projecten in het kader van ontwikkelingsacties in prioritaire landbouwstreken, betreffende de in verordening ( EEG ) opgenomen lijst van regio' s en zones die voor steunverlening door het Europees Regionaal Ontwikkelinsfonds in aanmerking komenPB C 037 van 01.04.1974, blz. 23-28 (FR, EN, IT, EL, DE, NL, DA)pdf29-11-1973http://http://