Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake het " Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn nr. 71/307/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake textielbenamingen "

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake het " Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn nr. 71/307/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake textielbenamingen "

51974AC0786textiel, aanpassing van de wetgevingAdvies van het Economisch en Sociaal Comité inzake het " Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn nr. 71/307/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake textielbenamingen "PB C 125 van 16.10.1974, blz. 52-53 (FR, EL, DE, DA, IT, EN, NL)pdf17-07-1974http://http://