Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de bijstand van het Europees Sociaal Fonds ter bevordering van de aanpassing in het beroep

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de bijstand van het Europees Sociaal Fonds ter bevordering van de aanpassing in het beroep

51975AC1228sociale bepalingen, Europees Sociaal Fonds (ESF)Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de bijstand van het Europees Sociaal Fonds ter bevordering van de aanpassing in het beroepPB C 035 van 16.02.1976, blz. 36-38 (DA, DE, EN, EL, NL, IT, FR)pdf27-11-1975http://http://