Home

Instemming nr. 2/75 betuigd door de raad ingevolge artikel 55, lid 2, sub c), van het verdrag tot oprichting van de europese gemeenschap voor kolen en staal, ten einde het de commissie mogelijk te maken steun ten bedrage van 998 400 rekeneenheden afkomstig uit de in artikel 50 van genoemd verdrag bedoelde heffingen toe te kennen aan drie programma' s voor technisch onderzoek op het gebied van de mijngasbestrijding en van de ventilatie, en een bedrag van 30 000 rekeneenheden afkomstig uit genoemde heffingen te bestemmen voor de uitgaven inzake verspreiding van de kennis en voor de bijkomende kosten bestrijding van mijngas in afbouwplaatsen met hoge produktie, perfectionering van de middelen ter bestrijding van mijngas en stof, industriele toepassing van de regeling van mijnventilatie met computers

Instemming nr. 2/75 betuigd door de raad ingevolge artikel 55, lid 2, sub c), van het verdrag tot oprichting van de europese gemeenschap voor kolen en staal, ten einde het de commissie mogelijk te maken steun ten bedrage van 998 400 rekeneenheden afkomstig uit de in artikel 50 van genoemd verdrag bedoelde heffingen toe te kennen aan drie programma' s voor technisch onderzoek op het gebied van de mijngasbestrijding en van de ventilatie, en een bedrag van 30 000 rekeneenheden afkomstig uit genoemde heffingen te bestemmen voor de uitgaven inzake verspreiding van de kennis en voor de bijkomende kosten bestrijding van mijngas in afbouwplaatsen met hoge produktie, perfectionering van de middelen ter bestrijding van mijngas en stof, industriele toepassing van de regeling van mijnventilatie met computers

Instemming nr. 2/75 betuigd door de raad ingevolge artikel 55, lid 2, sub c), van het verdrag tot oprichting van de europese gemeenschap voor kolen en staal, ten einde het de commissie mogelijk te maken steun ten bedrage van 998 400 rekeneenheden afkomstig uit de in artikel 50 van genoemd verdrag bedoelde heffingen toe te kennen aan drie programma' s voor technisch onderzoek op het gebied van de mijngasbestrijding en van de ventilatie, en een bedrag van 30 000 rekeneenheden afkomstig uit genoemde heffingen te bestemmen voor de uitgaven inzake verspreiding van de kennis en voor de bijkomende kosten bestrijding van mijngas in afbouwplaatsen met hoge produktie, perfectionering van de middelen ter bestrijding van mijngas en stof, industriele toepassing van de regeling van mijnventilatie met computers

Publicatieblad Nr. C 017 van 24/01/1975 blz. 0002


++++

INSTEMMING Nr . 2/75

betuigd door de Raad ingevolge artikel 55 , lid 2 , sub c ) , van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal , ten einde het de Commissie mogelijk te maken steun ten bedrage van 998 400 rekeneenheden afkomstig uit de in artikel 50 van genoemd Verdrag bedoelde heffingen toe te kennen aan drie programma's voor technisch onderzoek op het gebied van de mijngasbestrijding en van de ventilatie , en een bedrag van 30 000 rekeneenheden afkomstig uit genoemde heffingen te bestemmen voor de uitgaven inzake verspreiding van de kennis en voor de bijkomende kosten

Bij brief d.d . 27 november 1974 heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen , ingevolge artikel 55 , lid 2 , sub c ) , van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal , de Raad gevraagd in te stemmen met de wenselijkheid om fondsen uit de in artikel 50 van genoemd Verdrag bedoelde heffingen toe te wijzen aan de drie volgende programma's voor technisch onderzoek :

- bestrijding van mijngas in afbouwplaatsen met hoge produktie ,

- perfectionering van de middelen ter bestrijding van mijngas en stof ,

- industriële toepassing van de regeling van mijnventilatie met computers .

Tijdens zijn op 13 januari 1975 gehouden 323e zitting heeft de Raad de door de Commissie gevraagde instemming betuigd .

Voor de Raad

De Voorzitter

G . FITZGERALD