Home

Instemming nr. 4/75 betuigd door de raad ingevolge artikel 55, lid 2, sub c), van het verdrag tot oprichting van de europese gemeenschap voor kolen en staal, ten einde het de commissie mogelijk te maken steun ten bedrage van 1 232 000 rekeneenheden afkomstig uit de in artikel 50 van genoemd verdrag bedoelde heffingen toe te kennen aan vijf programma' s voor technisch onderzoek op het gebied van de verwerking en verbranding van steenkool en de valorisatie van afvalstenen, en een bedrag van 37 000 rekeneenheden afkomstig uit genoemde heffingen te bestemmen voor de uitgaven inzake verspreiding van de kennis en voor de bijkomende kosten scheiding van fijnkool en ruwe steenkool, automatisering van de werkplaatsen voor kolenbereiding, valorisatie van afvalstenen, gebruik van de afvalstenen ten behoeve van de bouwnijverheid, onderzoek naar de vorming van stikstofoxyden bij de verbranding van poederkool

Instemming nr. 4/75 betuigd door de raad ingevolge artikel 55, lid 2, sub c), van het verdrag tot oprichting van de europese gemeenschap voor kolen en staal, ten einde het de commissie mogelijk te maken steun ten bedrage van 1 232 000 rekeneenheden afkomstig uit de in artikel 50 van genoemd verdrag bedoelde heffingen toe te kennen aan vijf programma' s voor technisch onderzoek op het gebied van de verwerking en verbranding van steenkool en de valorisatie van afvalstenen, en een bedrag van 37 000 rekeneenheden afkomstig uit genoemde heffingen te bestemmen voor de uitgaven inzake verspreiding van de kennis en voor de bijkomende kosten scheiding van fijnkool en ruwe steenkool, automatisering van de werkplaatsen voor kolenbereiding, valorisatie van afvalstenen, gebruik van de afvalstenen ten behoeve van de bouwnijverheid, onderzoek naar de vorming van stikstofoxyden bij de verbranding van poederkool

Instemming nr. 4/75 betuigd door de raad ingevolge artikel 55, lid 2, sub c), van het verdrag tot oprichting van de europese gemeenschap voor kolen en staal, ten einde het de commissie mogelijk te maken steun ten bedrage van 1 232 000 rekeneenheden afkomstig uit de in artikel 50 van genoemd verdrag bedoelde heffingen toe te kennen aan vijf programma' s voor technisch onderzoek op het gebied van de verwerking en verbranding van steenkool en de valorisatie van afvalstenen, en een bedrag van 37 000 rekeneenheden afkomstig uit genoemde heffingen te bestemmen voor de uitgaven inzake verspreiding van de kennis en voor de bijkomende kosten scheiding van fijnkool en ruwe steenkool, automatisering van de werkplaatsen voor kolenbereiding, valorisatie van afvalstenen, gebruik van de afvalstenen ten behoeve van de bouwnijverheid, onderzoek naar de vorming van stikstofoxyden bij de verbranding van poederkool

Publicatieblad Nr. C 017 van 24/01/1975 blz. 0003


++++

INSTEMMING Nr . 4/75

betuigd door de Raad ingevolge artikel 55 , lid 2 , sub c ) , van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal , ten einde het de Commissie mogelijk te maken steun ten bedrage van 1 232 000 rekeneenheden afkomstig uit de in artikel 50 van genoemd Verdrag bedoelde heffingen toe te kennen aan vijf programma's voor technisch onderzoek op het gebied van de verwerking en verbranding van steenkool en de valorisatie van afvalstenen , en een bedrag van 37 000 rekeneenheden afkomstig uit genoemde heffingen te bestemmen voor de uitgaven inzake verspreiding van de kennis en voor de bijkomende kosten

Bij brief d.d . 27 november 1974 heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen , ingevolge artikel 55 , lid 2 , sub c ) , van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal , de Raad gevraagd in te stemmen met de wenselijkheid om fondsen uit de in artikel 50 van genoemd Verdrag bedoelde heffingen toe te wijzen aan de vijf volgende programma's voor technisch onderzoek :

- scheiding van fijnkool en ruwe steenkool ,

- automatisering van de werkplaatsen voor kolenbereiding ,

- valorisatie van afvalstenen ,

- gebruik van de afvalstenen ten behoeve van de bouwnijverheid ,

- onderzoek naar de vorming van stikstofoxyden bij de verbranding van poederkool .

Tijdens zijn op 13 januari 1975 gehouden 323e zitting heeft de Raad de door de Commissie gevraagde instemming betuigd .

Voor de Raad

De Voorzitter

G . FITZGERALD