Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 75/271/EEG van de Raad van 28 april 1975 betreffende de communautaire lijst van agrarische probleemgebieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG ( Frankrijk )

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 75/271/EEG van de Raad van 28 april 1975 betreffende de communautaire lijst van agrarische probleemgebieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG ( Frankrijk )

51976AC0213Landbouw en visserij, landbouwstructurenAdvies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 75/271/EEG van de Raad van 28 april 1975 betreffende de communautaire lijst van agrarische probleemgebieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG ( Frankrijk )PB C 131 van 12.06.1976, blz. 29-30 (DA, EL, FR, EN, NL, DE, IT)pdf26-02-1976http://http://