Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comite inzake een voorstel voor een verordening ( EEG ) van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector " aardappelen "

Advies van het Economisch en Sociaal Comite inzake een voorstel voor een verordening ( EEG ) van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector " aardappelen "

51976AC0698Landbouw en visserij, producten in bijlage II EEG-Verdrag en Verordening 827/68Advies van het Economisch en Sociaal Comite inzake een voorstel voor een verordening ( EEG ) van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector " aardappelen "PB C 204 van 30.08.1976, blz. 28-34 (EL, FR, DA, EN, IT, DE, NL)pdf30-06-1976http://http://