Home

Advies inzake een wijziging van het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop

Advies inzake een wijziging van het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop

51976AC1191hop, Landbouw en visserijAdvies inzake een wijziging van het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hopPB C 056 van 07.03.1977, blz. 23-25 (NL, IT, DA, FR, DE, EN)pdf24-11-1976http://http://