Home

VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING VAN DE RAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN BIJSTAND VOOR PROJECTEN VAN COMMUNAUTAIR BELANG OP HET GEBIED VAN DE VERVOERSINFRASTRUCTUUR

VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING VAN DE RAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN BIJSTAND VOOR PROJECTEN VAN COMMUNAUTAIR BELANG OP HET GEBIED VAN DE VERVOERSINFRASTRUCTUUR

51976PC0336(02)vervoerVOORSTEL VOOR EEN VERORDENING VAN DE RAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN BIJSTAND VOOR PROJECTEN VAN COMMUNAUTAIR BELANG OP HET GEBIED VAN DE VERVOERSINFRASTRUCTUURPB C 207 van 02.09.1976, blz. 9-10 (FR, IT, NL, EL, DE, DA, EN)pdf30-06-1976http://http://