Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende zesde wijziging van de richtlijn van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende zesde wijziging van de richtlijn van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

51977AC0383aanpassing van de wetgevingAdvies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende zesde wijziging van de richtlijn van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffenPB C 114 van 11.05.1977, blz. 20-22 (EN, EL, FR, IT, DA, NL, DE)pdf30-03-1977http://http://