Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake de tenuitvoerlegging en verdere ontwikkeling van het communautaire actieprogramma ter bescherming en voorlichting van de consument

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake de tenuitvoerlegging en verdere ontwikkeling van het communautaire actieprogramma ter bescherming en voorlichting van de consument

51977AC0564conjunctuurpolitiek, inlichtingen en verificatiesAdvies van het Economisch en Sociaal Comité inzake de tenuitvoerlegging en verdere ontwikkeling van het communautaire actieprogramma ter bescherming en voorlichting van de consumentPB C 152 van 29.06.1977, blz. 7-12 (EL, NL, FR, DA, EN, IT, DE)pdf26-05-1977http://http://