Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid

51977AC0656sociale bepalingen, krachtens artikel 235 EEG vastgestelde bepalingenAdvies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheidPB C 180 van 28.07.1977, blz. 36-39 (EN, DA, FR, IT, EL, DE, NL)pdf22-06-1977http://http://