Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 64/432/EEG voor wat betreft, inzake brucellose, de brucella antigeen bufferproef, vaccin 45/20 en de niet-signifcante resultaten van de serum-agglutinatieproef

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 64/432/EEG voor wat betreft, inzake brucellose, de brucella antigeen bufferproef, vaccin 45/20 en de niet-signifcante resultaten van de serum-agglutinatieproef

51977AC1026aanpassing van de wetgeving, veterinaire wetgeving, varkensvlees, rundvleesAdvies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 64/432/EEG voor wat betreft, inzake brucellose, de brucella antigeen bufferproef, vaccin 45/20 en de niet-signifcante resultaten van de serum-agglutinatieproefPB C 018 van 23.01.1978, blz. 35-36 (DA, EL, NL, FR, DE, IT, EN)pdf26-10-1977http://http://