Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een verordening ( EEG ) van de Raad betreffende de vaststelling van de representatieve omrekeningskoersen in de landbouwsector

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een verordening ( EEG ) van de Raad betreffende de vaststelling van de representatieve omrekeningskoersen in de landbouwsector

51978AC0131monetaire maatregelen op landbouwgebiedAdvies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een verordening ( EEG ) van de Raad betreffende de vaststelling van de representatieve omrekeningskoersen in de landbouwsectorPB C 084 van 08.04.1978, blz. 9-10 (NL, FR, DE, IT, DA, EN, EL)pdf01-02-1978http://http://