Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een besluit van de Raad tot goedkeuring van een programma betreffende de ontmanteling van kerncentrales

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een besluit van de Raad tot goedkeuring van een programma betreffende de ontmanteling van kerncentrales

51978AC1129gemeenschappelijke markt voor kernenergie, onderzoek en onderwijsAdvies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een besluit van de Raad tot goedkeuring van een programma betreffende de ontmanteling van kerncentralesPB C 105 van 26.04.1979, blz. 42-44 (NL, DE, DA, EN, FR, IT)pdf29-11-1978http://http://