Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot invoering van een Europees monetair systeem

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot invoering van een Europees monetair systeem

51978AC1138financiële bepalingen EGKS, krachtens artikel 235 EEG vastgestelde bepalingen, conjunctuurpolitiekAdvies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot invoering van een Europees monetair systeemPB C 105 van 26.04.1979, blz. 23-24 (FR, NL, IT, EN, DA, DE)pdf29-11-1978http://http://