Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een verordening ( EEG ) van de Raad betreffende de communautaire steun voor industriële herstructurering en omschakeling

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een verordening ( EEG ) van de Raad betreffende de communautaire steun voor industriële herstructurering en omschakeling

51978AC1249sociale bepalingen, krachtens artikel 235 EEG vastgestelde bepalingenAdvies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een verordening ( EEG ) van de Raad betreffende de communautaire steun voor industriële herstructurering en omschakelingPB C 128 van 21.05.1979, blz. 1-4 (DA, NL, FR, DE, IT, EN)pdf20-12-1978http://http://